Informacja o grancie z ROPS- przeciwdziałanie SARS-CoV-2

with Brak komentarzy

Noclegownia Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny otrzymała grant w wysokości 95 532,00 zł na wspieranie podmiotów i instytucji (publiczne i prywatne) świadczące usługę całodobowego pobytu w ramach systemu pomocy społecznej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), działające na terenie województwa podlaskiego oraz posiadające zezwolenie na prowadzenie placówki wydawanego przez Wojewodę Podlaskiego, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamów kartę świąteczną i pomóż w remoncie mieszkań wspieranych

with Brak komentarzy

Poszukujemy osób i firm, które cenią sobie tradycyję wysyłania kartek świątecznych. W naszej fundacji będą “sprzedawane” jako cegiełki na ważny cel. W stworzeniu pocztówek pomoże nam m. in. utalentowany wolontariusz z Liceum Plastycznego w Supraślu.

Decydując się na przepięknie ilustrowane i zdobione kartki, pomożesz nam w walce o lepszy los dla naszych podopiecznych. Jest jeszcze kilka rodzin, które czekają na mieszkanie wspierane przebywając m. in. w naszej noclegowni dla osób bezdomnych.

O innowacyjnym projekcie mieszkań wspieranych pisaliśmy już dużo, ale przypomnijmy jeszcze raz. Wynajęliśmy kilka lokali na ten cel. Są przeznaczone dla samotnych matek i ojców z dziećmi, osób bezdomnych i rodzin zagrożonych bezdomnością. To szansa na prawdziwy dom dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają w życiu łatwo. Osoby potrzebujące mieszkają tam przez pewien czas, dopóki nie staną się w pełni samodzielne.

Brakuje nam jednak środków na remont mieszkań. Nadal liczymy na ludzi o wielkich sercach, a świąteczna akcja pozwoli nam zrobić kolejny krok.

Do końca listopada zbieramy zamówienia na świąteczne kartki! Możecie szepnąć słówko o naszej akcj znajomym przedsiębiorcom, zaopatrzyć w pocztówki babcię albo całą rodzinę😀

Zapisy na kartki świąteczne: https://forms.gle/1EPfgYRAdtnCPHiy6

Zapytaj o szczegóły pod adresem e-mail: promocja@fundacjadialog.pl

Salon Bocaro wspiera naszych podopiecznych!

with Brak komentarzy
Nasze starania o poprawienie warunków życia potrzebujących wpiera Salon Łazienek Bocaro w Białymstoku. Otrzymaliśmy solidne materiały do remontu. Dziękujemy!!! Jesteśmy szczęśliwi, że podlascy przedsiębiorcy okazują nam tyle serca, stając się wzorem do naśladowania w realizowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dziękujemy firmie Rogmar za nowe rolety do CIS!

with Brak komentarzy

Jakiś czas temu poprosiliśmy kilka białostockich firm o pomoc. Nasze Centrum Integracji Społecznej potrzebowało rolet. Podarował je Rogmar – Rolety Plisy Moskitiery Żaluzje – Witosa 32. Firma przygotowała dla nas rolety na specjalny wymiar, okazało się bowiem, że nasze okna są mocno niewymiarowe. Dziękujemy!

Nasza pracownia komputerowa jest w końcu w pełni funkcjonalna, a słońce nie zagląda naszym podopiecznym w monitory.

Przypomnijmy, że w CIS realizujemy projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku. W trzech grupach warsztatowych codziennie odbywają się zajęcia. Uczestnicy zdobywają wiedzę, która w przyszłości pomoże im zdobyć pracę.

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców w Suwałkach [POL, RUS]

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG zaprasza na bezpłatny, 120-godzinny kurs języka polskiego jako obcego, kurs rozpoczyna się w październiku w Suwałkach. Kurs adresowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski, posiadających prawo do minimum 12-miesięcznego pobytu (wyłączając uchodźców oraz osoby w procedurze o nadanie statusu uchodźcy). Warunkiem udziału w kursie jest wysłanie na e-mail: fami@fundacjadialog.pl lub dostarczenie do siedziby Fundacji DIALOG wypełnionego kwestionariusza oraz skanu dokumentów pobytowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy przyjmowane są w siedzibie Fundacji przy ul. Ks. Abramowicza 1 (budynek plebanii Kościoła Św. Rocha, II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17 (tel.: 85 742 40 42). Kurs będzie odbywał się w poniedziałki i środy od godziny 15:30 do 17:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do końca września 2020r.

W kursie będą brały udział jedynie osoby które się zakwalifikowały.

 

Курсы польского языка для иностранцев

Фонд ДИАЛОГ приглашает вас на бесплатный 120-часовой курс польского языка как иностранного, курс начинается в октябре. Курс адресован иностранцам, проживающим на территории Польши на законных основаниях, с правом на минимальное пребывание 12 месяцев (за исключением беженцев и лиц, находящихся в процедуре предоставления статуса беженца). Условием участия в курсе является отправка по электронной почте: fami.dialog@gmail.com или доставка заполненной анкеты в офис Фонда ДИАЛОГ.

Подробная информация о записе принимаются в офисе Фонда по адресу ул. Ks. Abramowicza 1, с понедельника по пятницу с 9 до 17 (телефон: 85 742 40 42). Курс будет проходить по понедельникам и средам с 15:30 до 17:00.

Заявки принимаются только до конца сентября 2020 года.

В курсе будут участвовать только те, кто прошел квалификацию.

Informacja o kursie Информация о курсе

Kwestionariusz zgłoszeniowy Анкета заявки

 

Kurs w ramach projektu „Centrum Integracji Cudzoziemców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Niezwykłe warsztaty geometryczne i wyjazd w ramach projektu FAMI

with Brak komentarzy

W wakacje nie próżnujemy! Zapewniliśmy dzieciom moc zabawy na geometrycznych warsztatach plastycznych: Mój DOMEK i JA. Za nami kilka spotkań, podczas których każdy, niezależnie od talentu, potrafił wykonać piękne, mądre i przydatne przedmioty.

W ramacj projektu przenieśliśmy się też w inne czasy! Zabierając dzieci do wioski tematycznej – Pacowa Chata.

Dzieci poznały obyczaje i tradycje historyczne rodu Paców oraz czasów I Rzeczpospolitej. To lekcja historii na żywo i jednocześnie dobra zabawa. Strzelaliśmy z łuków, wypiekaliśmy podpłomyki, malowaliśmy. A przy tym integrowaliśmy.

——-

Projekt FAMI

Nasze działania są ukierunkowane na integrację cudzoziemców w województwie podlaskim. Projekt FAMI realizowany jest w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W ramach zadania m. in. prowadzimy integracyjne warsztaty, wycieczki i zajęcia, podczas których dzieci cudzoziemców mogą integrować się ze swoimi rówieśnikami z Podlasia.

Pomagamy samotnej matce mieszkającej z dziećmi w lepiance pod Białymstokiem

with Brak komentarzy

Młoda matka z trójką dzieci mieszka w lepiance pod Białymstokiem. Czasami brakowało tam nawet jedzenia i wody. Pomogła położna, później Fundacja Dialog otoczyła rodzinę opieką. Wkrótce przeprowadzą się do mieszkania wspieranego, gdzie przy wsparciu fundacji, zaczną nowe życie. 

“Michał Gaweł jest zdania, że w mieszkaniach wspieranych rodziny szybciej stają na nogi, dowiadują się wreszcie, czym jest poczucie bezpieczeństwa. Dzieci mają lepsze warunki do rozwoju, nauki, zabawy, odzyskują beztroskie dzieciństwo. Dzięki kolejnym umowom wynajmu od ZMK, Fundacja Dialog udostępnia potrzebującym już blisko 20 takich lokali. Z różnych przyczyn, choćby nieuregulowanej sytuacji prawnej, miasto nie może ich sprzedać. Do tej pory nie były użytkowane, niszczały.

Bywa, że są bardzo zdewastowane. Ale od tego fundacja ma speców – panów z Centrum Integracji Społecznej, korzystających ze wsparcia zawodowego, kursów i warsztatów, dzięki którym długotrwale bezrobotni, nierzadko wyniszczeni nałogami, wykluczeni wracają na rynek pracy. Mieszkanie dla Anny trafiło się wyjątkowo przyzwoite. Ot, trzeba będzie je odmalować, przeprowadzić kilka prostych napraw. Co to dla fachowców z Kolejowej!

Sam budynek noclegowni też pięknieje dzięki nim, choć pracownicy socjalni śmieją się, że trochę industrialnego sznytu trzeba zostawić.

– Ma zostać marzenie o domu – poważnieje Gaweł. A czego według niego trzeba, oprócz domu, by życie wróciło na właściwe tory? – Najlepsza forma integracji i pomocy to praca – nie ma wątpliwości. – Mocno zmienia człowieka, sprawia, że ma wpływ na rzeczywistość, ma sprawczość”.

Więcej przeczytasz w reportażu Wysokich Obcasów:

https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,174350,26201071,anna-urodzila-o-4-20-o-osmej-chciala-wracac-z-noworodkiem.html?fbclid=IwAR2pxAG1oZSm48vGOBULGDhWewGm_9MzfKv2ElGZyxCujVsTy4JI8DN_Dlo&disableRedirects=true

Projekt “Odzyskać Dziecko”. Rodzinny wyjazd terapeutyczny

with Brak komentarzy

Rodzinny Wyjazd Terapeutyczny do Augustowa odbył się w ramach projektu “Odzyskać dziecko”. Wyjazd zaczęliśmy od przywitania i kilku słów wstępu od kadry i przedstawicieli naszej fundacji. Pierwszego wieczoru uczestniczyliśmy w miłym spotkaniu integracyjnym. A wszystko oczywiście dzięki przemiłej współpracy z Fundacją Korale.

W kolejnych dniach rodzice wzięli udział m. in. w warsztatach “Mediacji z nastolatkiem”. Młodzi ludzie pracowali nad zaufaniem do innych, natomiast maluchy oraz ich rodzicie świetnie bawili się na zajęciach sensorycznych z własnoręcznie stworzonym piaskiem kinetycznym. Po obiedzie mieliśmy rejs katamaranem, podczas którego mogliśmy zobaczyć najpiękniejsze zakątki Augustowa. Następnego dnia próbowaliśmy swoich sił oraz przełamywaliśmy własne bariery w parku linowym. Oczywiście nie zabrakło części warsztatowej.

Więcej zdjęć z wyjazdu znajdziesz na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaDialog

Dziękujemy za pomoc w remoncie mieszkania wspieranego. Zobacz efekty!

with Brak komentarzy

To by się nie udało bez ludzi o wielkich sercach! Dziękujemy za pomoc w remoncie mieszkania wspieranego dla samotnej matki z trójką dzieci. Za dostarczone materiały budowlane i domowy sprzęt. Dzięki tej pomocy rodzina już niebawem wyprowadzi się z noclegowni i zacznie nowy rozdział. Oczywiście wciąż będą pod naszą opieką, bo taka jest rola mieszkań wspieranych.

Wynajęliśmy kilka lokali na ten cel. Są przeznaczone dla samotnych matek i ojców z dziećmi, osób bezdomnych i rodzin zagrożonych bezdomnością.

To szansa na prawdziwy dom dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają w życiu łatwo. Osoby potrzebujące mieszkają tam przez pewien czas, dopóki nie staną się w pełni samodzielne.

Na mieszkanie czekają kolejni podopieczni. Brakuje nam jednak środków na ich remont. Nadal liczymy na ludzi o wielkich sercach. Przyjmiemy pomoc materialną w postaci materiałów budowlanych.

——-

Możesz nas także wesprzeć finansowo, wpłacając datek na konto Fundacji Dialog:
PL 58 8769 0002 0156 1339 2000 0120

Remont noclegowni dla potrzebujących. Brakuje materiałów

with Brak komentarzy

Remontujemy noclegownię dla potrzebujących przy ul. Kolejowej.

Nasi podopieczni samodzielnie remontują budynek i podwórze. Do dalszych działań brakuje nam jednak wyrobów brukowych, dzięki którym możliwe będzie dokończenie dziedzińca zewnętrznego.

Potrzebne są płyty chodnikowe do wykonania opaski w ilości 40mb oraz kostka brukowa w ilości 16m2.

Jeśli możesz przekazać nam materiały lub pomóc je pozyskać, prosimy o kontakt.

——
Możesz wesprzeć nasze działania, wpłacając datek na konto Fundacji Dialog:
PL 58 8769 0002 0156 1339 2000 0120
lub korzystając z przycisku “Przekaż datek” na Facebooku.

1 2 3 4 5 6 17