Warsztaty kulinarne dla mieszkańców Białegostoku

with Brak komentarzy

Za nami warsztaty z kuchni żydowskiej, a już w czwartek (12 sierpnia) kolejna edycja gotowania po ormiańsku.

Sztuka kulinarna wywodząca się z Armenii jest niezwykła. Wpisuje się w tradycję kuchni azjatyckiej i liczy ponad trzy tysiące lat.
Jeśli jesteś ciekawy nowych smaków – zgłoś się na bezpłatne warsztaty. To przede wszystkim świetna zabawa, integracja i możliwość rozmowy o innej kulturze, tradycjach czy historii. Smacznym zwieńczeniem naszych spotkań kulinarnych zawsze jest wspólny posiłek.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale niezbędna jest wcześniejsza rejestracja online. Liczba miejsc jest ograniczona. Zaprosimy pierwsze 12 osób z listy. Zadzwonimy z potwierdzeniem. Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia w studiu kulinarnym Zmokła Kura. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/PWQhofy5a3qaTefV9
Warsztaty kulinarne odbywają się w naszej fundacji cyklicznie w ramach projektu FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To nasz sztandarowy projekt, ukierunkowany m.in. na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim. Nasze warsztaty są okazją do poznania kuchni przedstawicieli innych narodowości i skierowane są do mieszkańców Białegostoku.

Zapytanie o cenę nr 3/CRR/2021

with Brak komentarzy

 

 

 

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu: „Centrum Reintegracji Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę mentor AB

Rozporządzenie zał. nr 2

Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku nr 3/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę mentor AB
Rozporządzenie zał.2

Zapraszamy na superwizje pracy dialogiem motywującym

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG ogłasza nabór na WARSZTATY SUPERWIZJI PRACY DIALOGIEM MOTYWUJĄCYM prowadzone przez Panią Ulę Grodzką, w ramach projektu “Razem możemy więcej II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca b.r. pod numerem telefonu 604 572 814 i meilowo: projekty123@o2.pl lub wmusko@fundacjadialog.pl

Dialog motywujący (ang. motivational interviewing) to szczególny sposób prowadzenia rozmowy o zmianie, ukierunkowany na rozwijanie i umacnianie wewnętrznej motywacji i zobowiązania osoby do zmiany (Miller, Rollnick, 2014). Jest to metoda uniwersalna, mająca zastosowanie zarówno podczas krótkiej rozmowy jak i konsultacji. Mimo dużej odmienności kontekstów sytuacyjnych m.in. rozmowa pracownika GOPS, M-GOPS, MOPS z podopiecznym; rodziców i opiekunów przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; pracowników instytucji wsparcia rodziny czy nauczyciela z uczniem. Wszystkie rozmowy motywujące mają wspólny element – temat zmiany. Badania pokazują, że styl prowadzenia rozmowy przez specjalistę w istotny sposób wpływa na rodzaj oraz natężenie wypowiedzi klienta o zmianie, a tym samym na jego wewnętrzną motywację do realizacji celu. Dialog motywujący pomaga budować z klientem przymierze oraz dobrą i skuteczną współpracę. Dzięki umiejętności posługiwania się Dialogiem motywującym poprawia się komfort własnej pracy, co jest istotnym czynnikiem chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Niezależnie od stażu pracy i doświadczenia oraz wykonywanej profesji, rozwinięcie tej umiejętności zwiększa nasze umiejętności, zdolności reagowania na opór, słuchania odzwierciedlającego, podsumowywania, rozwijania rozbieżności oraz wywoływania języka zmiany. W praktyce może się to przełożyć na zwiększenie skuteczności ich oddziaływań terapeutycznych i konsultacji prowadzonych z osobami przeżywającymi ambiwalencję wobec zmiany.

Warsztaty są skierowane do pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Gmin: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW, TUROŚŃ KOŚCIELNA.

Zajęcia 5 osobowych grupach. (Można wybrać jedne warsztaty/jedno spotkanie)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Miejsce realizacji: Fundacji DIALOG ul. ks. Abramowicza 1  p.II s.3

Harmonogram warsztatów:

2021-07-10 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30
     
2021-07-16 piątek SUPERWIZJA_gr_2 15:30 19:30 4:00
   
2021-07-17 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30

 

Karta zgłoszeniowa 

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapytanie o cenę nr 2/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na udzielenie wsparcia edukacyjnego dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin zastępczych  w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanię o cenę wsparcie edukacyjne formularz

Zapytanię o cenę WSPARCIE EDUKACYJNE

ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych, usług terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin zastępczych  w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanię o cenę KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Warsztaty “Nerwice i zaburzenia lękowe wśród dzieci i młodzieży przyczyny, objawy

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na warsztaty “Nerwice i zaburzenia lękowe wśród dzieci i młodzieży przyczyny, objawy- jak pracować z uczniem”.

Termin: 29 maja 2021. Online Czas trwania : 9.00 – 13.30

Program szkolenia:

 • Specyfika zjawiska nerwicy i zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży – Typowe objawy ataku nerwicy.
 • Przyczyny zaburzeń nerwicowych.
 • Leczenie nerwicy u dzieci – jak ją pokonać?
 • Co zrobić gdy zachowanie ucznia, budzi niepokój?
 • Jak rozmawiać z osobą z zaburzeniami nerwicowymi.
 • Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów nerwic i zaburzeń lękowych.
 • Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania nerwicy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

Warsztaty poprowadzi: Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoją pracę poddaj regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP”.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Białystok

Warsztaty “Depresja wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na warsztaty: “Depresja wśród dzieci i młodzieży : przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

Termin: 28 maja 2021. Online Czas trwania : 16.00 – 20.30

Program szkolenia:

 • Czym jest depresja, objawy choroby i jak ją rozpoznać?
 • Jakie są różnice pomiędzy depresją dorosłych, depresją dzieci i młodzieży?
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Prawdzie historie nastolatków przeżywających trudności nie do uniesienia – analiza przyczyn i konsekwencji emocjonalnych.
 • Depresja jako jedna z możliwych przyczyn zaginięć oraz zachowań destrukcyjnych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem.
 • Co zrobić gdy zachowanie podopiecznego, budzi niepokój? – Konieczność leczenia depresji a możliwości interwencji pracownika oświaty.

Warsztaty poprowadzi: Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoją pracę poddaj regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP”.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/KS/2021 – dostawa artykułów spożywczych

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w ramach projektu pt. “Aktywni seniorzy w Milejczycach” (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Formularz rozeznanie rynku

Szansa dla Janowa – rekrutacja osób z terenu Gminy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła realizację projektu  pt.: „SZANSA DLA JANOWA” nr RPO.09.01.00-20-0336/19. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji. 

Krótki opis projektu:

 • Projekt “Szansa dla Janowa”  realizowany jest  w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2022 r. na terenie gminy Janów. Skierowany jest do 30 osób z obszaru terytorialnego gminy Janów.
 • Celem projektu jest zmniejszenie w gminie obszarów wykluczenia społecznego 30 mieszkańców/mieszkanek gminy poprzez podniesienie poziomu ich aktywności życiowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji istotnych do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej gminy Janów w okresie trwania projektu poprzez realizację USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z indywidualnych ścieżek reintegracji.
 • Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Podstawą realizacji wsparcia w projekcie będzie podpisywana z uczestnikami umowa na wzór kontraktu socjalnego.
 • Proces wsparcia osób i rodzin w projekcie odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 • Preferencyjnie traktowane będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020      (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących. W ramach projektu zostanie zrealizowany Program Aktywności Lokalnej skierowany do w/w grupy docelowej, którego elementem będą usługi aktywnej integracji.

Wartość projektu: 262 416,00 PLN, w tym dofinansowanie: 249 284,00 PLN

Rekrutacja do udziału w projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji,

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Dariusz Polkowski, tel. 501-614-860

W załącznikach dostępny jest regulamin projektu, formularze zgłoszeniowe oraz informacja ze szczegółowym wykazem wsparcia.

 

Projekt pt.: “Szansa dla Janowa” nr RPO.09.01.00-20-0336/19  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! 

Plakat projektu

Szczegółowy wykaz wsparcia dla uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy na poszczególne formy wsparcia

Regulamin Projektu

1 2 3 4 5 6 18