Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć wyrównawczych

Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć wyrównawczych

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów cudzoziemskich na terenie białostockich szkół, w zamówieniu nr 7/2018/FAMI z dnia 20.09.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w...
Szkolenie dla osób pracujących z cudzoziemcami

Szkolenie dla osób pracujących z cudzoziemcami

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z cudzoziemcami z terenu województwa podlaskiego (pracowników socjalnych, urzędników, pracowników organizacji pozarządowych) do udziału w szkoleniach na temat aktualnych procesów migracyjnych, kwestii prawnych i społecznych...
Druga szansa

Druga szansa

Fundacja Dialog wraz z Gminą Łomża i Gminą Piątnica zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pn. „DRUGA SZANSA” Celem projektu jest wyższy poziom reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy...
Skip to content