Lektor języka polskiego – ogłoszenie o zatrudnieniu

Lektor języka polskiego – ogłoszenie o zatrudnieniu

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzenia kursu języka polskiego w Białymstoku lub Suwałkach nr 8/2018/FAMI z dnia 30.11.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”,...
Kurs adaptacyjny “Praktyczne aspekty zakładania własnej działalności gospodarczej” [POL, RUS]

Szkolenie dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog. Program szkolenia będzie...
Kurs certyfikacyjny TZA

Kurs certyfikacyjny TZA

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo,...
Skip to content