CIS w Białymstoku

Centrum Integracji Społecznej 

Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog od 2019 roku. Dwie pierwsze edycje projektu były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Obecnie jest realizowany przy wsparciu norweskiej organizacji NRC.

W projekcie łącznie wzięło udział kilkadziesiąt osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego. Pomagamy również uchodźcom z Ukrainy.

Kilkadziesiąt osób zostało objętych zatrudnieniem socjalnym, podniosło kompetencje zawodowe poprzez pracę w grupach zawodowych, pracowniach, na szkoleniach i kursach. Część podopiecznych Centrum Integracji Społecznej odbyła staż zawodowy.

Wszyscy uczestnicy projektu w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymują kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching, pośrednictwo pracy.

Reintegracja zawodowa realizowana jest w grupach zawodowych:

  • biurowej
  • gastronomicznej
  • budowlanej
  • techniczno- logistycznej i porządkowej
  • handlowej
  • rękodzielniczej

Do udziału w CIS zapraszamy osoby zamieszkujące Białystok i powiat białostocki oraz uchodżców z Ukrainy, którzy:

  • są bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni) lub nieaktywni zawodowo
  • są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne
  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u Pracownika Socjalnego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w Białymstoku, ul. Kolejowa 26A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 85 742 40 90

Projekt realizowany jest w 2024 roku.

O Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w TVP Białystok

https://bialystok.tvp.pl/46342418/blisko-2-mln-zl-z-ue-na-kontynuacje-centrum-integracji-spolecznej-fundacji-dialog

Skip to content