„CIS szansą mieszkańców Białegostoku”- edycja I

Projekt realizowany był przez Fundację Dialog w okresie od 01.03.2019 r. do 31.03.2021 r. Projekt „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

W projekcie udział wzięło 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego.

W ramach projektu:

– 36 osób objęto zatrudnieniem socjalnym

– 32 osoby podniosły kompetencje zawodowe poprzez udział w projekcie

– 32 osoby podniosły kompetencje społeczne poprzez udział w projekcie

– 9 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych

– 4 osoby zrealizowały 4-miesięczny staż zawodowy

– 13 osób podjęło pracę zawodową

– 5 osób podjęło wolontariat w Fundacji Dialog

 

„CIS szansą mieszkańców Białegostoku”- edycja II

Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog.

Skierowany jest do 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego.

Wszyscy uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching, pośrednictwo pracy. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Reintegracja zawodowa realizowana jest w jednej z czterech grup zawodowych:

  • biurowej
  • gastronomicznej
  • budowlano- stolarskiej
  • techniczno- logistycznej

Do udziału w CIS zapraszamy osoby zamieszkujące Białystok i powiat białostocki, które:

  • są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne zawodowo
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne
  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u Pracownika Socjalnego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w Białymstoku, ul. Kolejowa 26A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 85 742 40 90

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.

 

 

Projekt „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

O Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w TVP Białystok

https://bialystok.tvp.pl/46342418/blisko-2-mln-zl-z-ue-na-kontynuacje-centrum-integracji-spolecznej-fundacji-dialog