„CIS szansą mieszkańców Białegostoku”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog.

Skierowany jest do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego.

Wszyscy uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Do udziału w CIS zapraszamy osoby zamieszkujące Białystok i powiat białostocki, które:

  • są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne
    zawodowo
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne
  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u Pracownika Socjalnego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w Białymstoku, ul. Kolejowa 26 A, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 85 742 40 90

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2020r.

Projekt „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

O Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w TVP Białystok

https://bialystok.tvp.pl/46342418/blisko-2-mln-zl-z-ue-na-kontynuacje-centrum-integracji-spolecznej-fundacji-dialog