Ośrodek Pobytu Tymczasowego

Ośrodek Pobytu Tymczasowego składa się z dwóch kompleksów mieszkalnych o łącznej powierzchni 68,78 metrów kwadratowych. Przeznaczony jest dla osób eksmitowanych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Ośrodek prowadzony jest we współpracy z Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku i Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ośrodek spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i nadaje się do zamieszkania dla co najmniej 10 osób. Mieszkańcy przebywający w OPT przebywają w nim na podstawie decyzji sądu, muszą być trzeźwi, otrzymują wsparcie pracownika socjalnego i mentorów.

 

Adres:

Ośrodek Pobytu Tymczasowego

Ul. Kolejowa 26 A

15-701 Białystok

Tel.: 608896171

 

Skip to content