Co to jest TBRI?

Co to jest TBRI?

with Brak komentarzy

W dniu 28 – 29 czerwca 2019 r . Fundacja Dialog zorganizowała szkolenie i konsultacje specjalistyczne z TBRI dla zawodowych rodzin zastępczych z będących w systemie pieczy zastępczej Miasta Białegostoku.

TBRI – Trust-Based Relational Intervention® -Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Szkolenia i konsultacje są prowadzone przez trenerów Koalicji na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej: Annę Maciejczuk, Edytę Wojtasińską, Jarosław Wojtasińskiego, Klaudię Chazan ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”. Szkolenia i konsultacje są realizowane przez Fundację Dialog w ramach zadania publicznego „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego” i jest dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Program Odzyskać Dziecko

with Brak komentarzy

Informujemy, iż wspólnie z  Fundacją Wspierania Rodzin KORALE zakończyliśmy szkolenie dwóch grup z siedmiu powiatów województwa podlaskiego na realizatorów Programu ODZYSKAĆ DZIECKO.
To był bardzo intensywny i owocny czas. Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników, za które bardzo dziękujemy.
Chcemy również serdecznie podziękować Wam, uczestnikom szkolenia za Wasze zaangażowanie, aktywność, wiedzę i otwartość na drugiego człowieka. Mamy przekonanie, że jesteście właściwymi ludźmi na właściwym miejscu oraz że jesteście wielkim skarbem dla Waszych podopiecznych.
Jest nam również niezmiernie miło powitać w zespole naszej Fundacji realizatorów programu z 7 powiatów (łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, suwalskiego, hajnowskiego i augustowskiego). Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to właśnie Wy będziecie z nimi współpracować i wspierać rodziny, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze przez kolejne miesiące.

Wakacje z twórczością

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl letnich warsztatów twórczych dla młodzieży. W trakcie pięciu dni  będziemy poznawać różne techniki plastyczne. Motywem łączącym działania będzie historia Białegostoku. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach:  kreatywności, kolażu, malowania na szkle i rzeźby. Spotkania odbędą się w ramach Młodzieżowej Sceny Twórczości.

Zajęcia poprowadzi: Monika Marciniak – animatorka społeczna, pasjonatka historii Białegostoku, profesjonalna instruktorka działań twórczych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy.

Kiedy:

1 tura: 8-12 lipca 2019 r.

2 tura: 5-9 sierpnia 2019 r.

W godzinach od 9.00 do 13.00

Gdzie:

Fundacja Dialog, ul. Abramowicza 1, Białystok

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można uzyskać:

Beata Kardasz tel. 605956411

Wydarzenia będą współfinansowane w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Otwarcie wystawy „Ze stołem, pod osłoną nieba”

with Brak komentarzy

Zapraszamy serdecznie 17 czerwca o godzinie 18:00 na otwarcie wystawy „Ze stołem, pod osłoną nieba”, które będzie miało miejsce na placu przed budynkiem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawa prezentuje mieszkających w naszym województwie ludzi z różnych kręgów kulturowych, naszych przyjaciół z Ukrainy, Rosji, Czeczenii, Kazachstanu. Jest ona efektem współpracy Fundacji Dialog z fotografem Michałem Hellerem. Wystawę będzie można oglądać przed budynkiem dawnego Ratusza przez najbliższy miesiąc.

Poniżej kilka słów o koncepcji wystawy od samego autora.

“Kilka miesięcy temu Fundacja Dialog zaproponowała mi stworzenie projektu fotograficznego związanego z jej działalnością. Dobry, łatwy temat – pomyślałem. Dialogowi przyglądam się z uznaniem i sympatią od dłuższego czasu. Idee przyświecające fundacji są mi bliskie. Zrobić zdjęcia o przyjaźni i gościnności – nic prostszego. Jednak im dłużej o tym projekcie myślałem – tym więcej miałem wątpliwości co do łatwości jego realizacji. 

Dialog pracuje między innymi z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Do naszego kraju często sprowadza ich trudna, czasami fatalna sytuacja w ojczyźnie. Wojna, głód, niemożność normalnego funkcjonowania. U nas szukają spokoju, bezpieczeństwa dla siebie i bliskich, zwyczajnej spokojnej codzienności bez strachu co noc i obaw o jutro.

Misją fundacji jest ułatwienie tym ludziom aklimatyzacji w nowych warunkach. Nie chodzi tylko o formalności. Znacznie ważniejsze są kwestie związane z nawiązaniem kontaktu z lokalnymi społecznościami, walka z alienacją. 

Jak opowiedzieć o tym zdjęciami? Jak znaleźć wspólny mianownik pomiędzy ludźmi z różnych kręgów kulturowych? Jak pokazać ich w najlepszym świetle, bez cienia brutalnych doświadczeń? Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te pytania. Jak się później okazało – szukałem za daleko. 

A wystarczyło usiąść z rodziną do stołu… 

Tradycja, z której się wywodzimy jest nierozerwalnie związana z kuchnią i jedzeniem. Nie ma u nas święta, spotkania, uroczystości rodzinnej bez spotkania przy stole. Goście, których zapraszamy na pokoje i tak wolą siedzieć w kuchni. Tam najcieplej, najmilej, najbezpieczniej. Jak u Pana Boga za piecem. Dlatego zdecydowałem, że zdjęcia zrobimy w trakcie biesiady za stołem. 

Plan był taki: postawimy stół bezpośrednio na podlaskiej gościnnej, wielokulturowej ziemi, w o grodzie, pod osłoną nieba. Na stole – potrawy ze stron ojczystych bohaterów sesji fotograficznej, przygotowane przez nich, specjalnie na tę okazję. Za stołem – Oni: nasi przyjaciele z Gruzji, Czeczenii, Ukrainy, Kazachstanu… W Polsce od kilku do dwudziestu kilku lat. Zdjęcia robimy w trakcie, jakby trochę od niechcenia. I każdemu przy okazji portretowania zadajemy pytanie: Czym jest dla Ciebie Polska – w trzech słowach. 

I prawie wszystko się udało. Z wyjątkiem finału. Po skończonych zdjęciach chcieliśmy odłożyć sprzęt, usiąść przy stole, spróbować tych wszystkich wspaniałości i wreszcie… porozmawiać. Jednak koniec zdjęć zbiegł się z początkiem ulewy! Zamiast za stół, siadłem za kierownicę. Wszyscy ruszyliśmy do domów. Właśnie! Do domów! Pomyślałem wtedy, o wyjątkowym szczęściu jakie  mają ci spośród nas, którzy do Domu nie mają daleko.” Michał Heller

Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Za wystawę odpowiedzialni:

Fundacja Dialog

Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego, która powstała z inicjatywy grupy pedagogów i twórców w 2001 roku. Celem Fundacji jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego. Fundacja realizuje swoje cele w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata oraz poprzez rozwijanie i upowszechnianie mentoringu i wolontariatu. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowe czy światopogląd i obejmują m.in. edukację dzieci i młodzieży, integrację społeczną osób w trudnej sytuacji, wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pracę z uchodźcami, migrantami i mniejszościami etnicznymi, rozwój idei mentoringu i wolontariatu, bezpłatną bibliotekę i mediatekę.

Michał Heller

Mieszka w Białymstoku, zlecenia realizuję na terenie całego kraju. Na rynku fotografii reklamowej od ukończenia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Realizuje zlecenia dla wielu klientów agencyjnych i docelowych. Publikuje w wielu czasopismach o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie specjalizuje się w fotografii teatralnej i portretowej. Od 2012 roku etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej. Autor fotografii do kilkudziesięciu spektakli. Współtwórca i autor zdjęć programów kilkudziesięciu sztuk operowych i teatralnych. Fotografował większość najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny operowej. Przed jego obiektywem stanęli między innymi: Iwona Sobotka, Ewa Vesin, Agnieszka Rehlis, Rafał Bartmiński, Wojciech Gierlach, Szymon Komasa. Prowadzi także galerię, której misją jest prezentacja nieznanych projektów najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Kurator wystaw Tadeusza Rolke, Wojtka Wieteski, Tomasz Lazara, Chrisa Niedenthala, Wojciecha Plewińskiego, Tomka Sikory. Codziennie stara się być lepszym fotografem. Laureat IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej. Jury doceniło jego zestawy zdjęć z próby i z musicalu „Doktor Żywago” .

Rekrutacja do projektu “ODZYSKAĆ DZIECKO”

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG oraz  Fundacja KORALE informują, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” rozpoczęto rekrutację do projektu:

Jeśli jesteś rodzicem, który mieszka w powiecie: łomżyńskim, Mieście Łomża, suwalskim, Mieście Suwałki, augustowskim, zambrowskim, kolneńskim, wysokomazowieckim, hajnowskim i przeżywasz trudności opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności:
 • masz ograniczoną władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo rodzinie zastępczej lub ma nadzór kuratora rodzinnego
 • chcesz poprawić swoją trudną sytuację, poszukać najlepszego rozwiązania
 • chciałbyś pracować nad dokonaniem zmian w swoim życiu
 • chciałbyś wzmocnić swoje umiejętności rodzicielskie
  Zgłoś się do programu.Wypełnij deklarację
  DEKLARACJA_ODZYSKAĆ DZIECKO
  Z
  adzwoń pod nr telefonu 796 073 993 lub napisz: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl

 

Zapytanię o cenę z dnia 03.06.2019r art.spożywcze.

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę artykuły spożywcze DIALOG