Polityka bezpieczeństwa

Fundacja przykłada dużą wagę do dobra wszystkich swoich podopiecznych, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić politykę PSEA zgodnie ze standardami pracy UNICEF. Zachęcamy wszystkich pracowników, wolontariuszy, podopiecznych, beneficjentów, kontraktorów oraz przyjaciół fundacji do zapoznania się z naszymi zasadami i aktywnego wspierania procesu zapobiegania, reagowania i zgłaszania wszelkich form wykorzystywania i nadużyć seksualnych. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom uczynimy Fundację bezpieczniejszym miejscem zarówno dla beneficjentów, jak i pracowników.

Our Foundation places great importance on the well-being of all those under our care, which is why we have decided to implement the PSEA policy in accordance with UNICEF’s working standards. We encourage all employees, volunteers, dependents, beneficiaries, contractors, and friends of the Foundation to familiarize themselves with our principles and actively support the process of preventing, responding to, and reporting any forms of sexual exploitation and abuse. We believe that through our joint efforts, we will make the Foundation a safer place for both beneficiaries and employees.

Наша Фундація приділяє велику увагу добробуту всіх тих, хто перебуває під нашою опікою, і саме тому ми вирішили впровадити політику PSEA відповідно до стандартів роботи ЮНІСЕФ. Ми закликаємо всіх співробітників, волонтерів, підопічних, одержувачів послуг, підрядників та друзів Фундації ознайомитися з нашими принципами та активно підтримувати процес запобігання, реагування та повідомлення про всі форми сексуальної експлуатації та зловживань. Ми віримо, що завдяки спільним зусиллям ми зробимо Фундацію безпечнішим місцем як для одержувачів послуг, так і для співробітників.

Nasza dokumentacja/Our documentation/Наша документація

Polityka Ochrony podopiecznych Fundacji/ Safeguarding Policy/Політика захисту клієнтів Фонду  


Twój Głos jest ważny, prosimy przesyłać państwa opinie na adres: wsparcie@fundacjadialog.pl

Your voice is important, please send your feedback to the following address:
 wsparcie@fundacjadialog.pl

Ваш голос важливий, будь ласка, надсилайте ваші думки за адресою: 
 wsparcie@fundacjadialog.pl
Skip to content