Zadanie w ramach projektu BEZPIECZNY DOM, współfinansowany przez  Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach  zadań  publicznych pod nazwą: Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin, 2023

            Serdecznie zapraszamy do zapoznania się powstałą w ramach projektu Bezpieczny Dom publikacją  dla rodziców i pracowników instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej:BEZPIECZNY DOM publikacja ROPS

Skip to content