ZAPYTANIE O CENĘ – konsultacje medyczne

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych lekarzy do przedstawienia oferty cenowej na prowadzenie konsultacji medycznych dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w Milejczycach” w domu seniora w Milejczycach prowadzonego przez Zamawiającego, (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

ROZEZNANIE RYNKU LEKARZ

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Zapraszamy na trzecią edycję warsztatów kuchni ormiańskiej!

with Brak komentarzy

Ormianka Anush Antonyan zabierze nas w ekscytującą podróż do swojej pięknej (i smacznej!) ojczyzny!

Gotujemy 26 stycznia, o godz. 17:30 w Studiu “Zmokła Kura” w Białymstoku. Obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/odkrPdJL3kFqQ6BN9

Zadzwonimy do pierwszych 12 osób z listy zgłoszeniowej.

Działanie w ramach projektu „Centrum Integracji Cudzoziemców” pn. „Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji