NIEODPŁATNE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO MENTORINGU w ramach projektu: Centrum Reintegracji Rodziny

with Brak komentarzy

 

WOLONTARIUSZE-MENTORZY POSZUKIWANI!

 

Serdecznie zapraszamy na

NIEODPŁATNE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO MENTORINGU
w ramach projektu: Centrum Reintegracji Rodziny

skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych z Białegostoku i okolic. Osobom, które ukończą szkolenie zapewniamy pracę wolontarystyczną na rzecz wychowanków pieczy zastępczej.

ZAPRASZAMY na spotkanie informacyjne do siedziby Fundacji Dialog

  1. Abramowicza 1, II piętro, Białystok w dniu 22 MARCA 2022 o godzinie 18.00

W razie pytań prosimy o kontakt 662161059, 508055800

Spotkajmy się w Fundacji 22 marca 😊 o godz. 18.00

Czekamy na Ciebie!

Masz trochę wolnego czasu?

Chcesz się podzielić swoimi kompetencjami z innymi?

Chcesz pomóc młodym osobom rozwinąć swój potencjał?

 

Pierwsze rodziny z Ukrainy trafiły do Białegostoku dzięki naszym działaniom

with Brak komentarzy

Miasto Białystok, Fundacja Dialog i inne największe organizacje pozarządowe regionu jednoczą siły w przygotowaniu pomocy dla Ukrainy. Z jednej strony pomoc ta będzie dotyczyła zbiórki najpotrzebniejszych produktów, z drugiej możliwości bezpośredniego wsparcia uchodźców.

Zbiórkę produktów koordynuje Centrum Aktywności Społecznej. 

Fundacja Dialog zapewnia kompleksowe wsparcie rodzinom uciekającym przed wojną. W tym transport,  miejsca noclegowe, wyżywienie, pomoc psychologiczną i prawną. 

– Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym Białegostoku, które zadeklarowały chęć współpracy w ramach tego projektu – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Tylko razem i tylko zjednoczeni możemy precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby osób przybywających do Polski i tych, którzy walczą z rosyjską agresją na Ukrainie.

Pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy trafiły do Białegostoku dzięki Fundacji Dialog 25 lutego.

– Jeszcze dziś jedziemy na granicę po matki z dziećmi, które uciekają przed wojną – mówił Michał Gaweł prezes zarządu Fundacji Dialog 25 lutego. – Umieścimy je między innymi w mieszkaniach wspomaganych, które zostały nam użyczone przez Miasto Białystok, ale także w naszej noclegowni przy ulicy Kolejowej.

Przypominamy, że utworzyliśmy zbiórkę na szybkie otwarcie domu pomocy dla uchodźców z Ukrainy:

https://www.facebook.com/351441625847/posts/10158522884035848/

W spotkaniu w Centrum Aktywności Społecznej udział wzięli przedstawiciele: Fundacji Dialog, białostockiej Caritas, Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji Spe Salvi, Eleosu, Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Banku Żywności, Stowarzyszenia Droga, Porozumienia miast Białystok – Eindhoven, Fundacji Polza, Archidiecezji Białostockiej oraz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

S O S dla Ukrainy! Zbiórka na utworzenie domu pomocy

with Brak komentarzy
Pod dach fundacji trafiły już pierwsze osoby z Ukrainy, uciekające przed wojną!!! Dostajemy coraz więcej telefonów z prośbą o pomoc. Stajemy przed obliczem kryzysu! Potrzeby mogą szybko przerosnąć nasze możliwości. Nie możemy do tego dopuścić!
Fundacja Dialog zdecydowała o przyśpieszonym zakupie domu o dużej powierzchni, w którym czasowe schronienie jednocześnie znajdzie kilkadziesiąt potrzebujących Ukraińców. Przyjmiemy całe rodziny.
Zakup takiego domu, wyposażenie go i przeprowadzenie remontu pochłonie ponad MILION złotych!!!
Mamy tylko część pieniędzy, dlatego utworzyliśmy zbiórkę.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na wielowymiarowe wsparcie osób, które znajdą się pod opieką fundacji zarówno w domu pomocy, jak też poza nim.
Każda złotówka to gest solidarności z Ukrainą! Twoje wsparcie może zmienić los człowieka, który doświadczył rosyjskiej agresji.
Jednocześnie przygotowujemy pełne zaplecze pomocy humanitarnej, która obejmie setki potrzebujących. Organizujemy żywność i środki higieny. Utworzyliśmy sieć specjalistów, którzy udzielą uchodźcom kompleksowego wsparcia, w tym prawnego i psychologicznego.
Jeśli sprawdzą się najgorsze scenariusze, grozi nam katastrofa humanitarna na wielką skalę. Polska nie ma przygotowanej infrastruktury, która pozwoliłaby na przyjęcie setek tysięcy uchodźców. Rola organizacji pozarządowych ma tutaj kluczowe znaczenie. Tak jak i czas.
Prosimy o wsparcie!
——–
Kim jesteśmy? Fundacja Dialog powstała z inspiracji chrześcijańskiej w 2001 roku. Naszą misją jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa i godność człowieka.
Działania fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowe czy światopogląd.
Od wielu lat wspieramy uchodźców.
Prowadzimy Ośrodek Pobytu Tymczasowego, mieszkania wspierane i noclegownię. Jesteśmy największą tego typu organizacją w województwie podlaskim.

ZAPYTANIE O CENĘ – konsultacje medyczne

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych lekarzy do przedstawienia oferty cenowej na prowadzenie konsultacji medycznych dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w Milejczycach” w domu seniora w Milejczycach prowadzonego przez Zamawiającego, (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

ROZEZNANIE RYNKU LEKARZ

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Spotkania szkoleniowe dla osób starających się o azyl

with Brak komentarzy

Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkania edukacyjne: “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„ oraz „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”„

Spotkanie “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„

Osoba prowadząca: Dżmitryj Kościn oraz Grażyna Charytoniuk-Michiej

Tematyka: zagadnienia związane m.in. z takimi kwestiami jak prawo cudzoziemców do kształcenia w polskim systemie oświaty. Nauka dzieci przybywających z zagranicy w polskim systemie edukacji. Polskie uczelnie, które przyjmują obcokrajowców. Zasady przyjmowania obcokrajowców na studia .

Termin: 21.12.2021 / 18.00

Spotkanie „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”

Tematyka: Etapy emigracji. (Każdy emigrant ma inny start, cele, zdolności adaptacyjne i podejście do trudności. Ilu emigrantów, tyle historii. Istnieje jednak kilka łączących je etapów). Problemy, związane z emigracją i sposoby radzenia sobie z nimi

Termin: 28.12.2021 / 18.00

Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

-numer telefonu

Польская система образования. Этапы образования в Польше»

 Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: вопросы, связанные, в частности, с такими аспектами, как право иностранцев на образование в польской системе образования. Обучение детей из-за границы в польской системе образования. Польские университеты, принимающие иностранцев. Принципы приема иностранцев на учебу.

Дата: 21.12.2021 / 18.00

„Адаптационные трудности эмиграции «Путеводитель эмигранта»”

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: Этапы эмиграции. (У каждого эмигранта разный старт, цели, приспособляемость и подход к трудностям. Сколько эмигрантов, столько историй. Но есть несколько этапов, связывающих их). Проблемы, связанные с эмиграцией, и способы их решения
Дата: 28.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Spotkanie „Polskie tradycje i obyczaje świąteczne„

with Brak komentarzy

Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkanie edukacyjne “Polski kalendarz świąt. Ciekawe tradycje i obyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce. Wielokulturowość Podlasia. Różnice oraz podobieństwa tradycji i obyczajów świątecznych.

Termin: 17.12.2021 / 18.00
Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Польский календарь праздников. Интересные рождественские традиции и обычаи в Польше. Мультикультуральность Подлясья. Различия и сходства рождественских традиций и обычаев.

Дата: 17.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Zgłoś się na profesjonalne szkolenia! Dialog motywujący, superwizja

with Brak komentarzy

Mamy jeszcze wolne miejsca na profesjonalne szkolenia.

Skierowane są do osób związanych z pieczą zastępczą, pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy z terenów gm. Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zabudów, Supraśl, Choroszcz. Zapisz się już teraz. Kursy kończą się certyfikatem.

  • szkolenie DIALOG MOTYWUJĄCY
    Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i trenowanie określonych umiejętności w pracy oraz poszerzenia świadomości samego siebie, odkrywania i budowania własnych zasobów. Rezultat to efektywniejsze funkcjonowanie w pracy, różnych obszarach i rolach życiowych.
    46 godzin szkolenia od 4 września.
  • szkolenie SUPERWIZJA
    Superwizje pracy z dialogiem motywującym.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do siedziby Fundacji Dialog lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: projekty123@o2.pl

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

REKOMENDACJA DO UDZ.W PROJ_pomocy specjalisty w MPW_ MOPS GOPS (1)

KARTA ZGŁOSZENIA_superwizja_szkolenia_2

 

 

Współpracujemy ze strażą graniczną. Codziennie niesiemy pomoc cudzoziemcom

with Brak komentarzy
“Ludzie stali się zakładnikami w rozgrywkach Białorusi. Są w niezwykle trudnej sytuacji (…). Myślę, że może lepiej by było uszczelnić granicę, ale przyjąć ludzi, którzy przebywają obecnie w pasie granicznym”.
W TVP3 Białystok rozmawialiśmy o sytuacji imigrantów w Usnarzu Górnym i nie tylko. Odpowiadamy m. in. o pomocy instytucjonalnej, którą świadczy Fundacja Dialog w ramach współpracy ze strażą graniczną.
Do naszego otwartego ośrodka pobytu tymczasowego trafiają osoby chore, a także rodziny z małymi dziećmi. W ciągu tygodnia przyjęliśmy m. in. rodzinę Syrii, która uciekła do Polski przez Turcję. Zapewniamy potrzebującym nocleg, leczenie, wyżywienie, pomoc psychologiczną i prawną.
Całą rozmowę w TVP z Michałem Gawłem, prezesem Fundacji Dialog, zobaczysz tutaj: https://bialystok.tvp.pl/28482730/gosc-obiektywu

Wakacje w fundacji. Prowadzimy zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej

with Brak komentarzy
W lipcu i sierpniu prowadzimy zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej. W ramach pierwszego cyklu spotkań m. in. zwiedziliśmy Białystok w ramach gry terenowej, gościliśmy w skansenie, by poznać lepiej kulturę regionu i uczyliśmy się pierwszej pomocy pod okiem uczynnych profesjonalistów z SRS – Sekcji Ratownictwa Specjalistycznego w Białymstoku.
Druga tura zajęć rozpocznie się 9 sierpnia. W spotkaniach biorą udział dzieci z pieczy zastępczej, rodzin będących pod opieką ośrodków wsparcia w Białymstoku (np. MOPS-u).

Przypomnijmy, że nasza fundacja prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy zastępczej w Białymstoku, i organizuje mentoring skierowany do wychowanków pieczy zastępczej.

Klub Seniora w Milejczycach tętni życiem

with Brak komentarzy
Fundacja Dialog wspiera starsze osoby w gminie Milejczyce. W klubie seniora, który prowadzimy od kilku miesięcy, każdy tydzień to nowe atrakcje i wyzwania. Zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty gotowania i rękodzielnicze, spotkania na gry towarzyskie, kawę i ciasto… To tylko część aktywności, które podejmują uczestnicy naszego projektu. Seniorzy z radością wychodzą z domów i nareszcie mają swoje miejsce.
Tworzymy klub, by przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji seniorów z terenu małej gminy. Zależy nam również na zwiększeniu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i poprawie ich sytuacji życiowej. Przy okazji wyremontowaliśmy stary, drewniany dom, w którym niegdyś mieściła się plebania.
Projekt “Aktywni Seniorzy w Milejczycach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przy współpracy Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach.
Obejrzyj film, by dowiedzieć się więcej o projekcie: https://youtu.be/xnnXVhFnh4k
1 2 3 4 5 18