Wyniki konkursu “Działamy razem”

with Brak komentarzy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog jako Operator Projektów dziękują wszystkim organizacjom za złożenie ofert w Programie regrantingowym „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach Konkursu w Programie regrantingowym wyłonionono 13 ofert organizacji pozarządowych. Projekty skierowane są do mieszkańców i uchodźców zamieszkujących Miasto Białystok, służące budowaniu wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców, poprzez podejmowanie wspólnych działań. Projekty realizowane będą od września do października 2022.

wyniki konkursu Działamy razem (pdf)

wyniki konkursu Działamy razem (word)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

with Brak komentarzy

Pragniemy poinformować, że zawarliśmy umowę z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

Dofinansowano ze środków REZERWY FUNDUSZU PRACY w ramach zadania Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu “Razem Możemy Więcej”

W ramach projektu zaplanowane zostały działania:

 • indywidualne wsparcie zawodowe brokerów rynku pracy (OWOP)
 • zawodowe formy edukacyjne (OWOP)
 • wsparcie asystenta integracyjnego (Fundacja Dialog)
 • zapewnienie pomocy prawnej (Fundacja Dialog)
 • zapewnienie pomocy psychologicznej (Fundacja Dialog)
 • kursy języka polskiego (Fundacja Dialog)
 • wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach (Fundacja Dialog)
 • dopłaty do mieszkań (Fundacja Dialog)

Dofinansowanie: 1 094 600,00 zł

Całkowita wartość: 1 094 600,00 zł

Zgłoś swój projekt! Konkurs “Działamy razem” – integracja mieszkańców Białegostoku i uchodźców

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog i Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok ogłaszają konkurs w ramach programu regrantingowego „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach konkursu w programie regrantingowym organizacje pozarządowe zaproszone są do składania ofert na realizację projektów, o wartości do 3000 zł dofinansowania, dotyczących budowania wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców, zamieszkujących miasto Białystok, poprzez podjęcie wspólnych aktywności.

Termin złożenia wniosków: od 3 do 17 sierpnia 2022 roku, do godziny 16.00.

Projekty realizowane w ramach programu powinny m.in.:

 • wspierać nawiązywanie i rozwijanie więzi w społecznościach lokalnych oraz wzmacnianie akceptacji i integracji między mieszkańcami Białegostoku a uchodźcami oraz przeciwdziałać  dyskryminacji uchodźców,
 • wzmacniać proces integracji mieszkańców z społecznością uchodźców, w tym uchodźców z  Ukrainy,
 • przyczyniać się do rozwoju międzykulturowego i kształtować postawy otwartości wobec odmienności
 • przyczyniać się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców.

Możliwe formy realizacji projektów, m.in: festyn osiedlowy, piknik, spotkania sąsiedzkie, rozgrywki sportowe, spektakle teatralne, wyjazdy i wyjścia integracyjne, spotkania edukacyjne; projekt powinien być kierowany do minimum 16 osób.

Możliwe zakresy realizacji projektów, m.in.: polityka społeczna, kultura, profilaktyka zdrowia, sport, kultura fizyczna, wpisujące się w Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Kto może składać projektu? Organizacje pozarządowe (m in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, a także stowarzyszenia zwykłe i kościelne, osoby prawne).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Rocha 3 w Białymstoku. Zapraszamy na godzinę 9.00.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: telefonicznie lub osobiście (prosimy o umówienie się):

Animatorzy: Illia Tsalyk/ Kateryna Hatsko, nr telefonu 692 747 511;

W sprawach księgowych: Joanna Babul lub Ewa Brajczewska tel. (85) 742 40 41

Adres biura Operatora projektów: ul. Abramowicza 1 oraz ul. Kolejowa 26, Białystok

Adres email: projekty.federacja@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_DZIALAMY RAZEM_2022

ogloszenie_DZIALAMY RAZEM_2022

zal_FORM_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_WNIOSEK_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_MERYT_DZIALAMY RAZEM_2022

 

 

 

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie w zakresie „Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog serdecznie zaprasza na Certyfikowane szkolenie w zakresie „Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” z upoważnienia International Sherbone co-operation w UK.

W ramach zgłoszenia prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, numeru pesel, telefonu kontaktowego pod numer telefonu: 604572814 lub e-mailem: projekty123@02. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia, do godziny 17-tej.

Daty spotkań:

I etap:  6-7.08.2022 (sobota i niedziela) w godz. 9-16:30.
II etap: 3-4.09.2022 (sobota i niedziela) w godz. 9-16:30.

Do szkolenia z II stopnia (we wrześniu) można przystąpić pod warunkiem zrobienia prezentacji multimedialną z sesji lub nagrania krótkiego filmu jak prowadzisz zajęcia z dziećmi metodą W. Sherborne.

Szkolenie obejmuje:
– zajęcia dydaktyczne w godzinach 9.00-16.00, w tym konsultacje indywidualne,
– aktualne materiały szkoleniowe,
– Certyfikat o ukończeniu szkolenia. Do uzyskania zaliczenia (certyfikatu) niezbędny jest udział w 100% zajęć (teoria i praktyka).

Cześć teoretyczna przeplatana jest częścią praktyczną i ruchową. Wszystkie kategorie ruchu są prezentowane w grupie i omawiane jest ich zastosowane.
Ze względu, że 80% zajęć, to część praktyczna uczestnicy proszeni są o wygodny strój do ćwiczeń (nie ubierać spódnic ani sukienek), buty na zmianę, lub skarpetki.

Wykładowca:
Dariusz Okrzesik – psycholog (rocznik 1969), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Psychologia) i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (odnowa biologiczna i fizjoterapia). 25 lat stażu pracy w oświacie (był nauczycielem, psychologiem, wychowawcą, dyrektorem i wizytatorem KO). Posiada
uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO nr 86/2008) w Anglii. Blisko 25 lat doświadczeń w pracy i szkoleniach z tej metody m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz (certyfikat ISCO), z którą m.in. jest współautorem książki “Opis i
planowanie zajęć wg MRR W. Sherborne” Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Współprowadził lub brał udział w szkoleniach i zjazdach z Ruchu Rozwijającego w Anglii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Luksemburgu i Polsce.

Na co dzień pracuję jako psycholog – praktyka prywatna i szkoleniowiec (prowadzi zajęcia dla firm i ośrodków szkoleniowych oraz uczelni). Wcześniej, jako psycholog i dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie (przez 9 lat). Aktualnie po przeprowadzce z Trójmiasta,
mieszka blisko granicy polsko-czeskiej na wsi pod Cieszynem.

Szkolenia:

Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu
Rozwijającego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz
odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników, pod okiem prowadzących tworzą własne
scenariusze zajęć oraz mogą obserwować sesje na materiale filmowym.

PROGRAM SZKOLENIA:
– Zajęcia wstępne: poczucia tożsamości (“ja”) i integracji z grupą.
– Sesja ruchowa z omówieniem: MRR – budowanie relacji.

– Sesja teoretyczn: Autorka Ruchu Rozwijającego – V.Sherborne (film). System szkoleń, literatura,
ISCO.
– Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. R.Laban
– Sesja ruchowa z omówieniem.
– Kształtowanie świadomości ciała. Budowanie relacji.
– Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
– Sesja teoretyczna: Struktura zajęć w MRR (filmy).
– Ruch wg R. Labana (L.Marsden) – analiza/planowanie zajęć
– Sesja ruchowa: Komunikacja i relacje w ruchu. Laban.
– Sesja teoretyczna:
– Zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski).
– Sesja warsztatowa: Motywacja do pracy MRR.
– Sesja ruchowa z omówieniem:
– praca w grupie,
– praca z osobą niepełnosprawną (użycie przyboru)
– Sesja ruchowa: sekwencyjność i kreatywność
– Warunki komfortu i przyczyny dyskomfortu w MRR – dyskusja.
– Zakończenie – wręczenie certyfikatów ukończenia 1 poziomu kursu.

DEKLARACJA_zał.2 do regulaminu_2 (2) DEKLARACJA_zał.2 do regulaminu_2 (1)

KARTA ZGŁOSZENIA_superwizja_szkolenia_2

Darowizna Krajowej Rady Notarialnej

with Brak komentarzy

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy darowiznę od Krajowej Rady Notarialnej. Przedmiotem darowizny jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci darowizny pieniężnej przekazanej przez Radę na rzecz Fundacji w celu pomocy dla obywateli Ukrainy, uciekających przed rosyjską agresją zbrojną z przeznaczeniem na pomoc ukraińskim uchodźcom.

W ramach otrzymanych środków finansowych będziemy prowadzić następujące działania:

 • pomoc prawną
 • pomoc asystentów ds. cudzoziemców
 • przekazywanie żywności i środków higieny

Otrzymane środki finansowe pomogą nam jeszcze bardziej efektywnie wspierać osoby uciekające przed wojną do naszego regionu, które ciągle zgłaszają się po pomoc do naszej organizacji.

 

Bezpłatne warsztaty dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog przyjmuje do 1 lipca zgłoszenia na warsztaty skierowane do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Planowany termin zajęć: 4 lipca godzina 16:00,  przy ul. ks. Abramowicza 1 piętro II. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Razem możemy więcej II” numer RPPD.07.02.02-20-0004/18 z RPOWP na lata 2014 – 2020, oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami mogą być: prawni opiekunowie (w tym będący w systemie pieczy zastępczej) i rodzice przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będący w niekorzystnej sytuacji życiowej, korzystający z pomocy instytucjonalnej zamieszkujący w obszarze gmin BOF:

 • BIAŁYSTOK
 •  CHOROSZCZ
 • DOBRZYNIEWO
 • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
 • SUPRAŚL
 • ZABŁUDÓW
 • TUROŚŃ KOŚCIELNA

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Fundacji DIALOG ul. ks. Abramowicza 1 piętro lub pod numerem telefonu 664 765 111 lub e-meilowo: projekty123@o2.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Potrzebne dokumenty: 

KARAT ZGŁOSZENIOWA_rodzice i prawni opiekunowie

KARAT ZGŁOSZENIOWA_pracownicy i wolontarisze

 

Zgłoś się na warsztaty! Superwizja pracy dialogiem motywującym

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog przyjmuje do 27 czerwca zgłoszenia na warsztaty superwizji pracy dialogiem motywującym. Zajęcia odbędą się w grupach (do wyboru) 1 lub 2 lipca (do wyboru) w ramach projektu „Razem możemy więcej II” numer RPPD.07.02.02-20-0004/18 z RPOWP na lata 2014 – 2020 oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami szkolenia mogą być: kadra i wolontariusze pracujący w placówkach wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych oraz asystenci rodzin, pracownicy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z gmin BOF:

 • BIAŁYSTOK
 • CHOROSZCZ
 • DOBRZYNIEWO
 • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
 • SUPRAŚL
 • ZABŁUDÓW
 • TUROŚŃ KOŚCIELNA

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Fundacji DIALOG, przy ul. ks.Abramowicza 1 piętro II lub pod numerem telefonu 664 765 111 lub

e-meilowo: projekty123@o2.pl

Potrzebne dokumenty: 

KARAT ZGŁOSZENIOWA_rodzice i prawni opiekunowie

KARAT ZGŁOSZENIOWA_pracownicy i wolontarisze

Bierzemy udział w programie „Witamy i pomagamy – zakupy”

with Brak komentarzy
 1. „Witamy i pomagamy – zakupy” to ogólnopolski program skierowany do organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem uchodźców. Fundacja Biedronki przekazuje karty przedpłacone oraz e-Kody organizacjom partnerskim, które dystrybuują je wśród potrzebujących osób. W programie bierze udział 36 partnerów, a ich lista oraz dokumenty programu znajduje się na stronie: https://www.fundacjabiedronki.pl/Program-Witamy-i-pomagamy-zakupy

Celem programu jest wspieranie organizacji posiadających cele zbieżne z celami Fundacji Biedronki, tj. wzmocnienie więzi społecznych oraz spójności społecznej poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, a w szczególności: pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności lub wykluczeniu społecznemu, na rzecz jednej z najbardziej wrażliwych grup społecznych, jaką są uchodźcy. Program służy niesieniu pomocy materialnej osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 w związku z wojną w Ukrainie.

 1. Czas trwania programu:kwiecień 2022 – marzec 2023
 2. Organizator programu: Fundacja Biedronki
 3. Informacje na temat karty na zakupy „Witamy i pomagamy – zakupy”

Karta „Witamy i pomagamy” jest doładowywana trzykrotnie kwotą 300 zł (maks. 900 zł) i można nią płacić w sklepach Biedronka. Karty otrzymują uchodźcy, którymi opiekują się organizacje pomocowe – partnerzy Fundacji Biedronki. Karty są skierowane do osób, które planują zostać w Polsce na dłużej i nie mają wystarczających środków do życia.

Kartą można płacić za produkty spożywcze, chemię i kosmetyki, a wyłączony jest zakup takich produktów jak napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, tekstylia oraz artykuły przemysłowe i usługi (np. doładowania kart podarunkowych). Kartą można płacić wielokrotnie (nie trzeba zużywać całej kwoty na jedne zakupy), aż do wyczerpania limitu doładowania, utraty ważności karty lub dezaktywacji karty. Karta jest ważna do dnia 31 marca 2023 roku, chyba że wcześniej zostanie zdezaktywowana.

 1. Informacje na temat e-Kodów „Witamy i pomagamy – zakupy”

E-Kod jest zasilany jednorazowo kwotą 50 zł. Można nim płacić w sklepach Biedronka za produkty z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych i usług (np. doładowań kart podarunkowych). Jest to doraźna pomoc na drobniejsze zakupy dla uchodźców, którzy nie potrzebują długofalowego wsparcia.

E-Kodem można płacić wielokrotnie (nie trzeba zużywać całej kwoty na jedne zakupy) aż do wyczerpania limitu środków na e-Kodzie.

 1. Dokumenty:

REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „WITAMY I POMAGAMY – ZAKUPY”

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ВІТАЄМО ТА ДОПОМАГАЄМО – ПОКУПКИ»

Regulamin korzystania z karty „Witamy i pomagamy” (ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ „ВІТАЄМО І ДОПОМАГАЄМО”) 

Ulotka do karty (Листівка з карткою)

Zapraszamy na stronę Fundacji Biedronki: www.fundacjabiedronki.pl

Ponad 200 rodzin uchodźczych z Ukrainy otrzymało wsparcie finansowe w Białymstoku

with Brak komentarzy

Ponad 200 rodzin uchodźczych z Ukrainy otrzymało wsparcie finansowe w Białymstoku. To możliwe dzięki współpracy Fundacji Dialog i Polskiego Centrum Międzynarodowego (PCPM). Potrzebującym wydane zostały specjalne karty, których mogą używać w wybranych przez siebie sklepach. Każda rodzina otrzymała pomoc na trzy miesiące. Po to, by stanąć na nogi i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Zastanawiałam się, czy uciekać z rodziną z Ukrainy do dnia, w którym przed naszym domem eksplodowała bomba – mówiła Julija, jedna uchodźczyń, która w ramach programu pomocy pieniężnej otrzymała wsparcie naszej fundacji i PCPM. Dzięki projektowi PCPM finansowanemu przez amerykańską organizację Care w połowie maja pracownicy fundacji prowadzili zapisy do projektu w Białymstoku. W ciągu zaledwie dwóch dni, udało się do
niego zapisać ponad 200 rodzin uchodźczych z Ukrainy.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, liczba ludzi potrzebujących pomocy lawinowo wzrosła, utrudniając pomoc bezpośrednią.

„Pomimo ogromnej ilości osób chcących skorzystać z naszej pomocy, wciąż staramy się, by każdy proszący o wsparcie, był dalej indywidualnie traktowany, a nie jak na taśmie produkcyjnej. Chcemy każdą rodzinę poznać, porozmawiać z nimi nieco dłużej niż dwie minuty” – mówiła asystentka cudzoziemców Julija Kościna.

Pytana o wyzwania z jakimi na co dzień wyzwaniami się spotyka, pracowniczka Dialogu wskazała na wielowątkowość pomocy.

„Nie sztuką jest rozdać pewną pulę pieniędzy czy paczki żywnościowe, sztuką jest pomóc na dłuższą metę. Ze znalezieniem pracy, zidentyfikowaniem problemów, dlaczego dana osoba nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia, jakie są jej potrzeby, czy uda się takiej osobie stanąć na nogi pod względem finansowym po jakimś czasie?” – pytała.

W rozmowie Julija wskazała na kłopoty natury psychologicznej wśród ukraińskich uchodźców. „Są straumatyzowani i wykazują postresową bezradność” – stwierdziła. Jak podkreśliła, ona sama i inne pracujące w fundacji asystentki spotykają się z podobnymi problemami; podopieczni nawet po
dokładnym wytłumaczeniu tego w jaki sposób szukać w Polsce pracy, bądź napisać odpowiedni życiorys, wracają z pustymi rękami. „Gdy taka osoba przychodzi następnego dnia i pytam się, +czy wysłała Pani/Pan CV+, ta odpowiada, że nie, nie była w stanie, bo czują jakąś wewnętrzną pustkę” –
opisywała.

„Według mnie to takie postresowe zachowanie, dlatego czasem wole im bezpośrednio asystować, bo jak przy mnie wyśle maila w odpowiedzi na ofertę pracy, to wyśle. Gdy wyjdzie, nie mam takiej pewności” – dodała, wskazując, że dla osób potrzebujących wsparcia w kryzysie psychicznym. Fundacja zapewnia psychologa dla dorosłych i dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim. Podczas wywiadu z pierwszą rozmówczynią na korytarzu siedziby białostockiej organizacji potrzebujący licznie gromadzą się i czekają w kolejce do rejestracji do programu wsparcia finansowego PCPM. Słychać gwarne rozmowy, w pokoju nad zapisami pracuje zespół PCPM, podczas gdy kolejna rodzina wychodzi uśmiechnięta z kopią złożonego wniosku.

W międzyczasie, inna asystentka cudzoziemców w Dialogu – Marina, opowiada o potrzebach osób uciekających przed wojną z Ukrainy. To między innymi mieszkania i nauka języka polskiego.

„Współpracujemy z Politechniką Białostocką. Wykładowcy na uczelni nieodpłatnie prowadzą tam zajęcia dla Ukraińców i Ukrainek. Zapisane jest u nas już ponad 800 osób” – powiedziała, dodając, że zajęcia z polskiego dla dzieci prowadzone są już bezpośrednio na miejscu w siedzibie organizacji.

Marina sama przyjechała do Polski z Czeczenii w 2005 roku, doskonale wie, z jakimi problemami na obczyźnie spotykają się ludzie zmuszeni do ucieczki z własnej ojczyzny. „Jednego dnia wykonałam pięćdziesiąt telefonów, by wynająć mieszkanie na wolnym rynku dla jednego z naszych
podopiecznych. Wszyscy odmówili. Najemcy boją się, że cudzoziemcy nie będą płacić, a w konsekwencji nie będą chcieli się wyprowadzić” – mówiła pracowniczka fundacji.

Spojrzenie z jeszcze innej perspektywy nakreśliła trzecia asystentka cudzoziemców w Dialogu – Ania. Jak opowiada, pracę w organizacji zaczęła w marcu, a niedługo wcześniej wyjechała z Białorusi z powodu opresyjnego reżimu jaki panuje w jej ojczyźnie. „Ludzie, którzy do nas przychodzą najbardziej potrzebują pracy, to jest najważniejsze. Jak jest praca, to można wynająć mieszkanie, pieniądze, można samemu zacząć załatwianie spraw” – mówiła.

„Praca pomaga też w nauce polskiego. Sama jestem tu od początku roku, nigdy nie uczyłam się języka polskiego. W pracy minęły dwa miesiące i
już jakoś rozmawiam po polsku. Język będzie, kiedy będzie praca, bo w pracy codziennie będą słyszeli ten język, będą z niego korzystać” – wskazała.

O wyzwaniach fundacji w dobie kryzysu w Ukrainie opowiadał także jej prezes Michał Gaweł. „Nam najlepiej wychodzi praca na miejscu. Nie mamy doświadczenia pracy +na zewnątrz+, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z PCPM. Szukaliście miejsc dla osób uciekających z Ukrainy, my szukaliśmy
takich osób, co było dla nas trudne” – mówił prezes. „Wyszło naprawdę świetnie, że mogliśmy połączyć siły z PCPM” – dodał.

„Mamy w swoim zasobie na terenie miasta dom, w którym tymczasowo mieszkają potrzebujący, mamy też dwadzieścia sześć tzw. mieszkań wspieranych, placówkę opiekuńczo-wychowawcą Dom Powrotu” – wymieniał. – „Osób potrzebujących mamy teraz sporo, około dwustu. Część z nich
obecnie czasowo mieszka u osób prywatnych, u znajomych w mieszkaniach. Część pracowników także przyjęła uchodźców” – opisywał. Kolejnym z punktów, o których mówił prezes, było zatrudnienie socjalne. „Jedna z pań, która trafiła do nas dzięki poprzez PCPM, znajdzie u nas
zatrudnienie w naszym Centrum Integracji Społecznej” – powiedział. „Jesteśmy także współorganizatorami inicjatywy infolinii dla Ukraińców, prawnicyukrainie.pl, realizowaną przez krajową Izbę Radców Prawnych” – dodał.

Wśród podopiecznych Dialogu, którzy otrzymali wsparcie finansowe PCPM, jest Bogdana z córką Kwiatosławą ze Lwowa. Dotarły do Polski na początku marca, przekraczając granicę z Węgrami i kolejno Słowacją. „Na początku wojny obawiałam się, że od północy Ukrainę może także zaatakować
Białoruś. Uznałam, że bezpieczniej będzie się wydostać z kraju przez Węgry” – mówiła. Bohdana z córeczką jechała samochodem z koleżankami do Polski dwa dni. „Jedna z nich miała znajomych w Białymstoku, dlatego tutaj przyjechałyśmy. Droga była bardzo ciężka dla dzieci, były naprawdę
niespokojne” – relacjonowała. Mąż Bogdany został w Ukrainie, walczy w obronie terytorialnej.

„Kontaktujemy się z nim codziennie” – powiedziała. Lwowianka, sama z zawodu jest księgową, choć
zapewnia, że mogłaby chwycić się każdej pracy. „Kwiatosława ma dwa i pół roku. Gdy uda mi się posłać małą do żłobka, albo przedszkola, będę mogła swobodnie pracować, wiedząc, ze Kwiatka jest bezpieczna” – tłumaczyła Bogdana. Rozmówczyni na pytanie o zakończenie wojny, odparła – „Wysyłam w kosmos swoje myśli i prośby, by ta wojna się skończyła jak najszybciej i wierzę w to, że nasze wojsko nas obroni”.

Pracująca w “Dialogu” Olga Marszałek prowadzi do innego wielorodzinnego domu fundacji dla uchodźców. Na ścianach w korytarzu ośrodka wiszą plakaty z przepisami kulinarnymi najróżniejszych kultur; z holu widać wspólną kuchnię, z której podopieczni fundacji mogą korzystać. Jedną z nich jest
Julija z mężem i trójką dzieci z miasta Łozowa w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy.

„Gdy Rosja napadła Ukrainę zastanawiałam się, czy uciekać z rodziną z Ukrainy aż do dnia, w którym przed naszym domem eksplodowała bomba” – relacjonowała. Jak, opisuje, w miasteczku zebrało się około 10 osób, które opuściły miasto z pomocą wolontariuszy. Najpierw udali się do Światogorska w obwodzie donieckim, gdzie przenocowali. „Ta trasa była ciężka, po drodze widzieliśmy, jak spadają rakiety, słyszeliśmy eksplozje” – opisywała.

Kolejno rodzina pojechała do Lwowa autokarem, gdzie również zostali na noc. Był to ostatni przystanek w Ukrainie. Następnego dnia Julija i Serhij wraz z 14- letnim Aleksandrem, 12-letnim Artiomem i 4-letnią Alisą wyruszyli do Warszawy, gdzie wszyscy skorzystali z Centrum Tranzytowego PCPM przy dworcu Wschodnim. „Pamiętam jak duże wrażenie zrobiły na mnie rozmiary tego miejsca. Wspominam, je jako naprawdę czyste, byłam miło
zaskoczona. W szczególności tym, jak życzliwi, pomocni i uprzejmi ludzie tam pracują” – relacjonowała. Kolejnego dnia rodzina wyjechała do Białegostoku, gdzie do dziś przebywają w ośrodku tymczasowym Fundacji Dialog.

„Teraz ważne jest, by dzieci poszły do szkoły, zaczęły uczyć się języka polskiego, a my z mężem mogli podjąć jakąś pracę” – mówiła Julija. Na koniec rozmowy pytana, czy będą chcieli wrócić do ojczyzny, kiedy wojna się zakończy, odparła – „dom, jest dom. Zostawiliśmy tam dziadków i część rodziny,
bliskich; czas pokaże co będzie dalej”.

Rozmawiał: Stanisław Ajewski (PCPM)

1 2 3 4 5 20