Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku nr 04/CRR/2022

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie 135 godzin szkolenia dla ( 3 grup x 45h)  prowadzonego przez dwóch prowadzących ( specjalistę w zakresie psychologii, pedagogiki itp. oraz praktyka tj.: doświadczonego rodzica zastępczego lub biologicznego) dla wolontariuszy i kandydatów na rodziny zastępcze(łącznie 24 uczestników) programem „MENTOR” w ramach projektu: „Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Zapytanie o cenę 4crr2022 sz

NIEODPŁATNE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO MENTORINGU w ramach projektu: Centrum Reintegracji Rodziny

with Brak komentarzy

 

WOLONTARIUSZE-MENTORZY POSZUKIWANI!

 

Serdecznie zapraszamy na

NIEODPŁATNE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO MENTORINGU
w ramach projektu: Centrum Reintegracji Rodziny

skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych z Białegostoku i okolic. Osobom, które ukończą szkolenie zapewniamy pracę wolontarystyczną na rzecz wychowanków pieczy zastępczej.

ZAPRASZAMY na spotkanie informacyjne do siedziby Fundacji Dialog

  1. Abramowicza 1, II piętro, Białystok w dniu 22 MARCA 2022 o godzinie 18.00

W razie pytań prosimy o kontakt 662161059, 508055800

Spotkajmy się w Fundacji 22 marca 😊 o godz. 18.00

Czekamy na Ciebie!

Masz trochę wolnego czasu?

Chcesz się podzielić swoimi kompetencjami z innymi?

Chcesz pomóc młodym osobom rozwinąć swój potencjał?