Fundacja Dialog

Biuro Fundacji Dialog

ul. Kolejowa 26A,

15-701 Białystok

Tel. +48 85 742 40 90

lub +48 664 765 111 

E-mail: biuro@mentoring.pl

 

Biuro Zakładu Aktywności Zawodowej 

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

Punkt Informacyjny na Dworcu PKP w Białymstoku dla obywateli Ukrainy (prowadzony na zlecenie Wojewody Podlaskiego)                                                                                                                                                                  

Adres: ul Kolejowa 9 15-701 Białystok

E-mail: ukraina@fundacjadialog.pl

Całodobowa infolinia, tel. 603660052

Noclegownia im. Św. Marii Magdaleny w Białymstoku,  ul. Kolejowa 26a 15-701 Białystok

Całodobowy numer telefonu: 85 742 40 90   

E-mail: bezdomnosc@fundacjadialog.pl

 

Bezpłatna infolinia prawna Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej: (prowadzona wspólnie z KIRP i NRC), tel. +48 800 088 544

E-mail: prawnicy.ukrainie@kirp.pl

Link do strony głównej infolinii: https://legalaidpoland.org/  

Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku

Adres: ul. Kolejowa 26a 15-701 Białystok

Telefon: 85 742 40 90

E-mail: cis@fundacjdialog.pl

Dom Powrotu w Białymstoku (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu opiekuńczo – interwencyjnego) ul. Orzechowa 4615-822 Białystok Dane kontaktowe: Tel.: +48 880 152 473

E-mail: dompowrotu@fundacjadialog.pl

 

Centrum Reintegracji Rodzin oraz Centrum Mentoringu u Wolontariatu

Ul. Piłsudskiego 20/5 m. 2, 15-446 Białystok

Dane kontaktowe CRR: Kamila Zaperty – koordynator tel. +48 796 073 993 E-mail: centrumrr@fundacjadialog.pl

Wolontariat, tel. +48 662 161 059.  Odrabianie lekcji z dziećmi cudzoziemców – sobota 10-14.

Dom dla matek z dziećmi  Ul. Konrada Wallenroda 7 15-132 Białystok

Dane kontaktowe: Tel.: +48 85 742 40 41 

Zakład Aktywności Zawodowej DIALOG Boguszyce 50 18-400 Boguszyce tel.: +48 884 775 778 E-mail: biuro.zaz@fundacjadialog.pl

Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10 18-421 Piątnica Dane kontaktowe: Kierownik CIS : +48 513 088 286 E-mail: cis-lomza@o2.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 49, 18-400 Łomża, tel. 505 965 634

Skip to content