Spotkanie informacyjno-promocyjne na temat udziału w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS)

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog zaprasza osoby bezrobotne pochodzące z Ukrainy a mieszkające w Łomży i okolicach do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym na temat udziału w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS). Spotkanie odbędzie się 30.08.2022 r. o godz. 14:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1.

Udział w CIS daje możliwość nauczenia się języka polskiego i zawodu (powstaną dwie grupy: animacyjna i gastronomiczna). Każdy uczestnik CIS otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 1565 zł netto miesięcznie (min. 6 max. 12 miesięcy).

Zapraszamy do kontaktu pod nr: 697 487 328 (Izabela Dąbrowska – koordynator projektu).

 

Фундація «Діалог» запрошує безробітних з України, які проживають у Ломжі та її околицях, взяти участь в інформаційно-промоційній зустрічі щодо приймання участі в Центрі Соціальної Інтеграції в Піантниці (ЦСІ).  Зустріч відбудеться 30 серпня 2022 року о 14.30 в Повітовій службі зайнятості в Ломжі, вул.  Новогродзька 1.

Участь в програмі дає можливість вивчити польську мову та професію (буде дві групи: анімаційна та гастрономічна).  Кожен учасник отримує інтеграційну допомогу в розмірі 1565 злотих нетто на місяць (мін. 6 і макс. 12 місяців).

Будь ласка, зв’яжіться з нами за номером: 697 487 328 (Ізабела Домбровська – координатор проекту)

Wyniki konkursu “Działamy razem”

with Brak komentarzy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog jako Operator Projektów dziękują wszystkim organizacjom za złożenie ofert w Programie regrantingowym „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach Konkursu w Programie regrantingowym wyłonionono 13 ofert organizacji pozarządowych. Projekty skierowane są do mieszkańców i uchodźców zamieszkujących Miasto Białystok, służące budowaniu wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców, poprzez podejmowanie wspólnych działań. Projekty realizowane będą od września do października 2022.

wyniki konkursu Działamy razem (pdf)

wyniki konkursu Działamy razem (word)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

with Brak komentarzy

Pragniemy poinformować, że zawarliśmy umowę z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

Dofinansowano ze środków REZERWY FUNDUSZU PRACY w ramach zadania Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu “Razem Możemy Więcej”

W ramach projektu zaplanowane zostały działania:

 • indywidualne wsparcie zawodowe brokerów rynku pracy (OWOP)
 • zawodowe formy edukacyjne (OWOP)
 • wsparcie asystenta integracyjnego (Fundacja Dialog)
 • zapewnienie pomocy prawnej (Fundacja Dialog)
 • zapewnienie pomocy psychologicznej (Fundacja Dialog)
 • kursy języka polskiego (Fundacja Dialog)
 • wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach (Fundacja Dialog)
 • dopłaty do mieszkań (Fundacja Dialog)

Dofinansowanie: 1 094 600,00 zł

Całkowita wartość: 1 094 600,00 zł

Zgłoś swój projekt! Konkurs “Działamy razem” – integracja mieszkańców Białegostoku i uchodźców

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog i Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok ogłaszają konkurs w ramach programu regrantingowego „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach konkursu w programie regrantingowym organizacje pozarządowe zaproszone są do składania ofert na realizację projektów, o wartości do 3000 zł dofinansowania, dotyczących budowania wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców, zamieszkujących miasto Białystok, poprzez podjęcie wspólnych aktywności.

Termin złożenia wniosków: od 3 do 17 sierpnia 2022 roku, do godziny 16.00.

Projekty realizowane w ramach programu powinny m.in.:

 • wspierać nawiązywanie i rozwijanie więzi w społecznościach lokalnych oraz wzmacnianie akceptacji i integracji między mieszkańcami Białegostoku a uchodźcami oraz przeciwdziałać  dyskryminacji uchodźców,
 • wzmacniać proces integracji mieszkańców z społecznością uchodźców, w tym uchodźców z  Ukrainy,
 • przyczyniać się do rozwoju międzykulturowego i kształtować postawy otwartości wobec odmienności
 • przyczyniać się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców.

Możliwe formy realizacji projektów, m.in: festyn osiedlowy, piknik, spotkania sąsiedzkie, rozgrywki sportowe, spektakle teatralne, wyjazdy i wyjścia integracyjne, spotkania edukacyjne; projekt powinien być kierowany do minimum 16 osób.

Możliwe zakresy realizacji projektów, m.in.: polityka społeczna, kultura, profilaktyka zdrowia, sport, kultura fizyczna, wpisujące się w Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Kto może składać projektu? Organizacje pozarządowe (m in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, a także stowarzyszenia zwykłe i kościelne, osoby prawne).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Rocha 3 w Białymstoku. Zapraszamy na godzinę 9.00.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: telefonicznie lub osobiście (prosimy o umówienie się):

Animatorzy: Illia Tsalyk/ Kateryna Hatsko, nr telefonu 692 747 511;

W sprawach księgowych: Joanna Babul lub Ewa Brajczewska tel. (85) 742 40 41

Adres biura Operatora projektów: ul. Abramowicza 1 oraz ul. Kolejowa 26, Białystok

Adres email: projekty.federacja@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_DZIALAMY RAZEM_2022

ogloszenie_DZIALAMY RAZEM_2022

zal_FORM_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_WNIOSEK_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_MERYT_DZIALAMY RAZEM_2022

 

 

 

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie w zakresie „Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog serdecznie zaprasza na Certyfikowane szkolenie w zakresie „Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” z upoważnienia International Sherbone co-operation w UK.

W ramach zgłoszenia prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, numeru pesel, telefonu kontaktowego pod numer telefonu: 604572814 lub e-mailem: projekty123@02. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia, do godziny 17-tej.

Daty spotkań:

I etap:  6-7.08.2022 (sobota i niedziela) w godz. 9-16:30.
II etap: 3-4.09.2022 (sobota i niedziela) w godz. 9-16:30.

Do szkolenia z II stopnia (we wrześniu) można przystąpić pod warunkiem zrobienia prezentacji multimedialną z sesji lub nagrania krótkiego filmu jak prowadzisz zajęcia z dziećmi metodą W. Sherborne.

Szkolenie obejmuje:
– zajęcia dydaktyczne w godzinach 9.00-16.00, w tym konsultacje indywidualne,
– aktualne materiały szkoleniowe,
– Certyfikat o ukończeniu szkolenia. Do uzyskania zaliczenia (certyfikatu) niezbędny jest udział w 100% zajęć (teoria i praktyka).

Cześć teoretyczna przeplatana jest częścią praktyczną i ruchową. Wszystkie kategorie ruchu są prezentowane w grupie i omawiane jest ich zastosowane.
Ze względu, że 80% zajęć, to część praktyczna uczestnicy proszeni są o wygodny strój do ćwiczeń (nie ubierać spódnic ani sukienek), buty na zmianę, lub skarpetki.

Wykładowca:
Dariusz Okrzesik – psycholog (rocznik 1969), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Psychologia) i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (odnowa biologiczna i fizjoterapia). 25 lat stażu pracy w oświacie (był nauczycielem, psychologiem, wychowawcą, dyrektorem i wizytatorem KO). Posiada
uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO nr 86/2008) w Anglii. Blisko 25 lat doświadczeń w pracy i szkoleniach z tej metody m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz (certyfikat ISCO), z którą m.in. jest współautorem książki “Opis i
planowanie zajęć wg MRR W. Sherborne” Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Współprowadził lub brał udział w szkoleniach i zjazdach z Ruchu Rozwijającego w Anglii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Luksemburgu i Polsce.

Na co dzień pracuję jako psycholog – praktyka prywatna i szkoleniowiec (prowadzi zajęcia dla firm i ośrodków szkoleniowych oraz uczelni). Wcześniej, jako psycholog i dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie (przez 9 lat). Aktualnie po przeprowadzce z Trójmiasta,
mieszka blisko granicy polsko-czeskiej na wsi pod Cieszynem.

Szkolenia:

Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu
Rozwijającego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz
odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników, pod okiem prowadzących tworzą własne
scenariusze zajęć oraz mogą obserwować sesje na materiale filmowym.

PROGRAM SZKOLENIA:
– Zajęcia wstępne: poczucia tożsamości (“ja”) i integracji z grupą.
– Sesja ruchowa z omówieniem: MRR – budowanie relacji.

– Sesja teoretyczn: Autorka Ruchu Rozwijającego – V.Sherborne (film). System szkoleń, literatura,
ISCO.
– Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. R.Laban
– Sesja ruchowa z omówieniem.
– Kształtowanie świadomości ciała. Budowanie relacji.
– Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
– Sesja teoretyczna: Struktura zajęć w MRR (filmy).
– Ruch wg R. Labana (L.Marsden) – analiza/planowanie zajęć
– Sesja ruchowa: Komunikacja i relacje w ruchu. Laban.
– Sesja teoretyczna:
– Zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski).
– Sesja warsztatowa: Motywacja do pracy MRR.
– Sesja ruchowa z omówieniem:
– praca w grupie,
– praca z osobą niepełnosprawną (użycie przyboru)
– Sesja ruchowa: sekwencyjność i kreatywność
– Warunki komfortu i przyczyny dyskomfortu w MRR – dyskusja.
– Zakończenie – wręczenie certyfikatów ukończenia 1 poziomu kursu.

DEKLARACJA_zał.2 do regulaminu_2 (2) DEKLARACJA_zał.2 do regulaminu_2 (1)

KARTA ZGŁOSZENIA_superwizja_szkolenia_2