Bezpieczeństwo dzieci

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog realizuje aktualnie projekt „Bezpieczeństwo dzieci w ośrodku dla cudzoziemców Budowlani” w Białymstoku. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Założenie to jest realizowane poprzez szereg działań skierowanych do różnych grup odbiorców: profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi uchodźców (przede wszystkim współpracujących z naszą Fundacją), pracowników ośrodka dla cudzoziemców „Budowlani”, rodziców oraz samych dzieci mieszkających na terenie ośrodka (w wieku 5 – 18 lat). Działania te mają przede wszystkim formę szkoleń i warsztatów zapoznających uczestników z zagadnieniem przemocy wobec dzieci, diagnozą przemocy, interwencją oraz wychowaniem bez przemocy. Rezultatem projektu będzie większa świadomość wszystkich uczestników na temat rozpoznawania oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci a w konsekwencji – zwiększone bezpieczeństwo dzieci uchodźców mieszkających na terenie ośrodka. Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Czym chata bogata

with Brak komentarzy

Już po raz czwarty mieszkańcy Białegostoku będą mieli okazję do wzięcia udziału w niezwykłym spotkaniu – wspólnym obiedzie w innym środowisku kulturowym z nieznanymi sobie wcześniej ludźmi. Ponad 10 takich spotkań odbędzie się w dniu 27 listopada w ramach projektu „Czym chata bogata – obiad nie tylko polski”. Ponad 40 osób z różnych kultur, języków i zwyczajów w tym samym dniu i w tym samym czasie, będzie miało niedzielny obiad razem. Projekt jest organizowany przez Fundację Dialog.

Czy podoba Ci się próbowanie nowych rzeczy? Czy chcesz poznać nowych ludzi. Jeżeli tak, to nasz projekt „Czym chata bogata” jest właśnie dla Ciebie! Będziesz miał doskonałą okazję, aby zaprosić rodzinę z innej części świata, żyjącą w tym samym kraju, co Ty oraz dzielić wspólny obiad! Albo możesz być ich gościem! To zależy tylko do Ciebie!

Zgłoszenia online: https://goo.gl/forms/4IOKWumeCnBECCGD2