Tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej w Chojnach Młodych

Tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej w Chojnach Młodych

“Zakład Aktywności Zawodowej – aktywni na słodko” to nowy projekt fundacji, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu.  Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie dostępu do zatrudnienia oraz wyrównanie szans życiowych 30. osób z niepełnosprawnością z terenu...
REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

FUNDACJA DIALOG – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w projekcie „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”   Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...
Skip to content