Mentoring

Ważnym działaniem naszej fundacji, jest organizacja mentoringu skierowanego do wychowanków systemu pieczy zastępczej zgłaszanych do nas przez Zespół Pieczy Zastępczej MOPR, pracowników socjalnych i opiekunów wychowanków.

 

Mentoring jest relacją interpersonalną, w której uczestniczą co najmniej dwa podmioty: mentor i jego podopieczny i jest metodą oddziaływania własnym wzorem osobowym. Mentor to wolontariusz a podopieczny to wychowanek systemu pieczy zastępczej. Są oni przykładem pary mentoringowej, w której osoba starsza (mentor-wolontariusz), bardziej doświadczona w danej dziedzinie, posiadająca w sobie siły społeczne, pomaga drugiej osobie (podopiecznemu -wychowankowi), mniej doświadczonej i potrzebującej pomocy jednostce, która pozbawiona jest tych sił. Mentoring jest w naszym projekcie partnerską relacją między mentorem, który jest wolontariuszem, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału wychowanka objętego systemem pieczy zastępczej. W mentoringu dzięki odpowiednim działaniom mentora, podopieczny poznaje siebie, rozwija swoją samoświadomość i dąży do samorealizacji. Michael Gerson z U.S. News and World Report nazwał mentoring „największym odkryciem w dziedzinie polityki społecznej XX-tego wieku” . W projekcie mamy do czynienia z planowaną formą mentoringu, w których mentorzy są specjalnie dobierani, szkoleni i łączeni w pary z podopiecznymi, a ich relacje będą monitorowane przez specjalistów ds. mentoringu i wolontariatu.

 

Od początku funkcjonowania naszej fundacji połączyliśmy ponad 400 par mentor – podopieczny.

 

Jeżeli chciałbyś zostać mentorem wolontariuszem zadzwoń pod nr tel.: 85 742 40 41 lub napisz e-meila na adres biuro@mentoring.pl i umów się na spotkanie z specjalista ds. mentoringu i wolonariatu.

 

 

Skip to content