Konsultacje specjalistyczne

Nasza fundacja organizuje i finansuje przy wsparciu Miasta Białystok konsultacje specjalistyczne dla dzieci będących w systemie pieczy zastępczej Miasta Białystok. Najczęściej organizowane konsultacje specjalistyczne to: pedagogiczne, okulistyczne, stomatologiczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, genetyczne, psychologiczne, psychiatryczne, diabetologiczne, prawne. Rodzice zastępczy którzy potrzebują wsparcia dla swoich podopiecznych powinni zadzwonić pod nr tel.: 608896171 lub napisać podanie z prośbą o udzielenie bądź sfinansowanie konsultacji i złożyć je w siedzibie naszej fundacji.

 

 

Skip to content