Fundacja Dialog wraz z Gminą Łomża i Gminą Piątnica zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie pn. „DRUGA SZANSA”

Celem projektu jest wyższy poziom reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomża i gminy Piątnica w okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

 • zamieszkują tereny wiejskie Gminy Łomża oraz Gminy Piątnica
 • są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy) lub nieaktywne
  zawodowo
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  (PO PŻ)

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe:
 1. prawo jazdy kat B wraz z egzaminem (30 os.) oraz prawo jazdy kat C+E (2 os.)
 2. kurs magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania
 3. kurs opiekuna/opiekunki dziecięcej oraz szkolenia dla animatorów
 4. kurs pracownika administracyjno-biurowego z ECDL
 • warsztaty rozwoju osobistego, optymizmu i zarządzania sobą w czasie
 • wsparcie psychologa, coacha, prawnika, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy
  możliwość rozwoju w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) w wybranej ścieżce zawodowej:
  gastronomicznej, remontowo-drogowej lub krawieckiej (uczestnikom CIS wypłacane będą świadczenia
  integracyjne)
 • płatne staże zawodowe dla min. 10 osób z możliwością zatrudnienia po ich zakończeniu
 • zajęcia z animatorem dla dzieci uczestników projektu.

O SZCZEGÓŁY PYTAJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SWOJEJ GMINIE!

Skip to content