Sprawozdania

Wszystkie sprawozdania znajdują się w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Należy wpisać nasz KRS 0000007228

Link do wyszukiwarki:

sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

 

Sprawozdanie – 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe i objaśnienia

Sprawozdanie – 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego

Bilans 

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe i objaśnienia

Sprawozdanie – 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników 

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie – 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans 

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa