Sukces projektu “Odzyskać Dziecko”

with Brak komentarzy

Wraz z Fundacją Wspierania Rodzin “Korale” chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami:
W ostatnim czasie, postanowieniami sądu do dwóch rodzin biorących udział w Projekcie pn. “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności  opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”powróciły ich dzieci, które przebywały w pieczy zastępczej. Serdecznie gratulujemy Pani Małgosi z Zambrowa, której syn jest już razem z mamą  oraz Pani Kasi i Panu Cezaremu z powiatu łomżyńskiego, którzy odzyskali 4 swoich dzieci. Jednocześnie pragniemy podziękować również wszystkim służbom społecznym z tych powiatów, których zaangażowanie, pomoc i wsparcie zarówno dla rodzin jak i realizatorów jest nieocenione. Bardzo cieszymy sie z takich decyzji sądu, gdyż mamy przekonanie, że były one słuszne. Trzymamy mocno kciuki za dalszą pracę naszych podopiecznych rodzin nad wzmacnianiem wzajemnych relacji po powrocie ich dzieci oraz za pozostałe rodziny, biorące udział w Programie, aby one również osiągnęły zamierzone przez siebie cele. Życzymy owocnej pracy nad wprowadzanymi w ich życie zmian.

Realizatorzy Programu Odzyskać Dziecko

Szkolenie “Mediacje z nastolatkiem”

with Brak komentarzy

Szkolenie: Mediacje z nastolatkiem

 

Fundacja DIALOG wraz z Fundacją Wspierania Rodzin KORALE serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu „Mediacje z nastolatkiem” Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do wszystkich specjalistów pracujących z rodziną w której są nastoletnie dzieci. Zapraszamy więc: Realizatorów programu „Odzyskać dziecko”, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i koordynatorów z 7 powiatów objętych projektem tj. wysokomazowieckiego, hajnowskiego, suwalskiego i miasta Suwałki, łomżyńskiego i miasta Łomża, kolneńskiego, zambrowskiego oraz augustowskiego.

W ramach szkolenia poszerzą państwo swoją wiedzę na temat rozwoju nastolatka, uporządkujemy wiedzę z zakresu sfer rozwoju osobowości, seksualności, autonomii reorganizacji systemu wartości w życiu nastoletnim. Poszerzymy wachlarz reakcji na pomysły charakterystyczne dla wieku nastoletniego takie jak np: nastolatek chce w wieku 14 lat wyjechać pod namiot ze znajomymi, wyjść na całonocną imprezę, wraca do domu pod wpływem alkoholu lub wiele innych zachowań, które wzbudzają w rodzicach niepokój i lęk przed wystawianiem granic. Będziemy rozmawiać jak wspierać młodego człowieka w jego trudnym okresie dojrzewania. Każdy uczestnik otrzyma scenariusz spotkania rodzic/ nastolatek oraz dowie się  jak takie spotkanie przygotować i poprowadzić.
Harmonogram szkolenia
formularz_zgloszeniowy MEDIACJE Z NASTOLATKIEM

Informacja o wyborze wykonawcy – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zamawiający – Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok informuje,
że w postępowaniu wyboru Wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich
nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
N
IP:7282791854

Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

Wykonawca złożył ofertę, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskał maksymalną ilość punktów.
W ramach postępowania zostały złożona następujące oferty:

 1. GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
  Tuszyńska 67,
  95-030 Rzgów
  NIP:7282791854

Cena wybranej oferty nie przekracza środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Akademia Dialogu – płatne kursy języka polskiego

with Brak komentarzy

„Akademia Dialogu” działająca przy Fundacji Dialog prowadzi nabór na kursy języka polskiego jako języka obcego . Kursy będą odbywały się w godzinach porannych, wieczornych, a także w soboty- wg potrzeb słuchaczy. Oferujemy nauczanie na różnych poziomach  oraz dla różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni lektorzy. Cały kurs przewiduje 100 godzin zajęć w ciągu 2 semestrów.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 85-742-40-41, 605-956-411, 792-818-029.

Zapytanie ofertowe nr 02/2019/FAMI – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. – wizyta studyjna

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – program zagranicznej wizyty studyjnej

Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci

with Brak komentarzy

Wspólnie z Fundacją „ISKRA” zapraszamy rodziców, opiekunów i wolontariuszy dzieci i młodzieży z autyzmem Zespołem Aspergera lub z innymi niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie„Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci”

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Białystok. Aby rodzice, opiekunowie mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia do części z zaproponowanych aktywności.

Warsztaty dla rodziców:

 • „Trening pewności siebie” –  prowadzące: Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (2 spotkania po 3 godziny)

Terminy: 21 września, 30 listopada 2019r.  Godzina: 9.30

 • Warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido (9 spotkań po 3 godziny);

Terminy: 17, 24 września, 1, 8, 15, 22, 29 października, 5, 12 listopada 2019r.  Godzina: 17.00

 • „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Naruk

Terminy: 5, 12 października 2019 (2 spotkania po 4 godziny) Godzina: 9.00

 • Warsztaty taneczne „Taniec brzucha” – prowadząca Katarzyna Charko (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h)  Godzina: 17.00

 • „Zdrowe odżywianie” połączone z aktywnością fizyczną – prowadzące: Janetta Sidoruk i trener personalny Monika Kulesza (4 spotkania po 1,5 godziny);

  Terminy: 19, 26 września, 3, 10 października 2019 r. Godzina: 19.00

 • ‘’Seksualność dzieci i młodzieży” – prowadząca Izabela Fornalik (1 spotkanie 10 godzin).

Termin: do ustalenia

Warsztaty dla dzieci:

 • „Trening pewności siebie”- prowadzące Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (10 spotkań po 2 godziny) zajęcia dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia;

Terminy: 18, 25 września, 2, 9, 16,23, 30 października, 6, 13, 20 listopada 2019r. Godzina: 17.30

 • „Zajęcia plastyczne” – prowadzący:  Kaja Krasowska i Dariusz Polkowski (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 5 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Trening Umiejętności Społecznych” – Nina Zawadzka (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 12 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Terapia Tańcem i Ruchem”- prowadzące: Julita Wołkowycka, Beata Bolesta; (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h); Godzina: 17.00

 • Miejsce: 

Proponowane warsztaty będą się odbywały w różnych miejscach Białegostoku:

 • Siedzibie Fundacji Dialog ul. Abramowicza 1,
 • Centrum Aktywności Społecznej ul. Świętego Rocha 3
 • Klub ‘’Pretty Woman” Stefana Żeromskiego 1a

O dokładnym miejscu realizacji  konkretnych zajęć będziemy informować bezpośrednio przed  ich rozpoczęciem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskra.pl

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dotacji Miasta Białystok.

Karta zgłoszenia do projektu

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 4 /OD/2019 z dnia 02.09.2019r.

with Brak komentarzy

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE  w celu zapytania o cenę zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej służące realizacji pracy z dorosłymi i dziećmi, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zapytanię o cenę SZKOLENIA
Zapytanię o cenę SZKOLENIA ZAŁ. word

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

Kurs będzie realizowany na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do biura PROJEKTU FUNDACJA DIALOG ul. ks. Abramowicza 1 II piętro lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych, pieczy zastępczej lub są z rodzin przeżywających trudności rodzinne (błękitna karta, pomoc GOPS, MOPS, rodzina korzysta z pomocy żywnościowej), wychowawcze (zaświadczenie od pedagoga szkolnego).

Miejsce odbywania się zajęć: Parafia św. Rocha ul. ks. Abramowicza 1, Białystok – sale na II piętrze (Fundacja DIALOG).

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka. Spotkanie z rodzicami i dziećmi 11 września 2019 r. godz.16:00. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć dzieci.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy! 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

with Brak komentarzy

W dniu 31 sierpnia 2019 roku odbył się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny. W pikniku wzięło udział ponad trzysta osób. Były to dzieci i rodziny zastępcze oraz osoby związane z pieczą zastępczą z Białegostoku oraz terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy mogli korzystać z wielu atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni, warsztatów rzeźbiarskich, garncarskich, animacji, waty cukrowej, ogniska, pokazów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz pokazów sokolniczych. Pyszne regionalne potrawy zapewniła Fundacja im. Rodziny Czarneckich.

Piknik mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy takich podmiotów jak: Fundacji Dialog, Fundacji im. Rodziny Czarneckich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej.

Szkolenia dla nauczycieli

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog. Program szkolenia będzie przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • Główne grupy cudzoziemców w Polsce oraz sytuacja w ich krajach pochodzenia
 • Główne różnice kulturowe wpływające na współpracę z dziećmi oraz ich rodzicami
 • Zasady przyjmowania i promowania uczniów obcokrajowców w polskich szkołach –zapoznanie uczestników warsztatów z przepisami prawa oświatowego
 • Ocenianie i przygotowanie zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego
 • Zagadnienia związane z metodycznymi aspektami nauczania grupy zróżnicowanej kulturowo
 • Oddziaływania wychowawcze w celu zintegrowania uczniów przybywających z zagranicy z grupą rówieśniczą w polskiej szkole
 • Czynniki determinujące efektywność pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz dzieckiem cudzoziemskim
 • Praktyczne metody i formy pracy z klasą wielokulturową
 • Metody współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów obcojęzycznych
 • Przygotowywanie scenariuszy lekcji na klas niejednolitych kulturowo

Udział w szkoleniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Zapewniamy 2-dniowe szkolenie poprowadzone metodami aktywnymi: warsztaty, prezentacje, symulacje i dużo dyskusji (grupy 16-osobowe), materiały szkoleniowe, bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Terminy szkolenia (do wyboru):  

 • 21.09.2019 r. (sobota) od godziny 9:00 do godziny 17:00 – 22.09.2019 r. (niedziela) od godziny 9:00 do godziny 14:00
 • 23.09.2019 r. (poniedziałek) od godziny 11:00 do godziny 18:00 – 24.09.2019 r. (wtorek) od godziny 8:30 do godziny 15:30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację przez Internetową Platformę Obsługi Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  https://ipo.modm.bialystok.pl

ewentualnie wysłanie zgłoszenia na adres j.majewska@modm.bialystok.pl lub mkruhlej@fundacjadialog.pl.  (W temacie prosimy wpisać:  Szkolenia dla nauczycieli – cudzoziemcy)

Osoby prowadzące szkolenie:

Katarzyna Potoniec – absolwentka Zarządzania Integracją Międzykulturową w Collegium Civitas oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Współautorka i koordynatorka wielu projektów Fundacji Dialog skierowanych do cudzoziemców oraz zakresu edukacji międzykulturowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia, przede wszystkim z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej.

Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół metodyki i projektowania międzykulturowej edukacji nieformalnej. Jest autorką tekstów naukowych z tego zakresu, redaktorką monografii naukowo-metodycznych, inicjatorką projektów badawczych oraz społecznych.
Katarzyna Szostak-Król – nauczycielka języka polskiego w  szkole podstawowej. Do jej zainteresowań naukowych należą metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Jest realizatorką szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej, np. wojewódzki konkurs pt. Różnorodność przestrzenią dialogu, autorką materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć edukacyjnych, bajek międzykulturowych.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

       

1 2 3 4 5 6 7 14