Otrzymaliśmy 1,9 mln zł na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

with Brak komentarzy

Otrzymaliśmy 1,9 mln zł dofinansowania ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki tym środkom, zajmiemy się osobami w trudnej sytuacji życiowej. 24 stycznia w obecności mediów podpisaliśmy umowę z marszałkiem Arturem Kosickim.

W ramach programu zorganizujemy m.in. zajęcia z zakresu integracji społecznej, obejmując uczestników projektu specjalistycznym wsparciem (m.in. psychologicznym). Otrzymają pomoc i wsparcie przy podjęciu zatrudnienia oraz możliwość udziału w stażach zawodowych (trwających od 3 do nawet 12 miesięcy) i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Białegostoku i powiatu białostockiego (chodzi o gminy: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny i Tykocin). Projekt będzie realizowany przez trzy lata (do 2023 roku), a w jego ramach zaplanowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Podobne projekty były już realizowane w fundacji. Część uczestników dzięki naszym działaniom odnalazła się na rynku pracy i odzyskała równowagę życiową. Kilkanaście osób wyszło m.in. z bezdomności.

 

Poznaj polski system ubezpieczeń społecznych! Bezpłatne szkolenie w ZUS dla cudzoziemców

with Brak komentarzy

Przypominamy, że w tym tygodniu osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańcy Podlasia, będą mogli uzykać informacje na temat:

☑️polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
☑️ emerytur
☑️ zasiłków finansowych ZUS
☑️zwolnień lekarskich

Na spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaproszone są osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

🆓Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Data i miejsce:
23.01.2020/12.00-13.30/
ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku
Budynek B, III piętro, sala 302

Chętnych prosimy o zgłoszenia do 21.01.2019
na email: elzbietacholko@gmail.com, tel. 790 634 894
lub w Fundacji Dialog: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

 

Приглашаем Вас

на встречу с экспертами ZUS (Управление социального страхования).

Вы сможете получить информацию на тему польской системы социального страхования, пенсий, пособий, больничных листов.

Эксперты охотно ответят на Ваши вопросы.

 

Мы приглашаем на встречу – в соответствии с положениями проекта – людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, статуса беженца, разрешения на терпимое пребывание, по гуманитарным причинам, являющихся целевой группой в проектах, осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

 

Обучение бесплатное

Мы предоставляем переводчика

Дата и место:

23.01.2020/12.00-13.30/

ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku

Budynek B, III piętro, sala 302

 

Желающих просим подавать заявки

до 21.01.2019

на эл.почту: elzbietacholko@gmail.com

по тел.: 790 634 894

либо в офисе фонда «Dialog»:

ул. ks. Abramowicza 1, Белосток

с понедельника по пятницу от 10:00 до 16:00

ZACZNIJ DZIAŁAĆ! 🍀 Szukamy osób chętnych na szkolenia zawodowe

with Brak komentarzy

Szukamy ośmiu osób do projektu realizowanego w Centrum Integracji Społecznej naszej fundacji. Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy mają szansę uczyć się zawodu w grupie biurowej, budowlano-remontowej i gastronomicznej.

Oprócz tego, w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji, otrzymają kompleksowe wsparcie:

🍀 psychologiczne
🍀 prawne
🍀 doradcy zawodowego
🍀 coacha (trenera)

By uczestnicy mogli w pełni skupić się na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba – dziećmi zajmie się animator zabaw.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Pomożemy też znaleźć pracę!

Zapraszamy osoby:

*bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne
zawodowo
*zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne
*korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub innej

PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE POSTU!!!🙂

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog w Białymstoku, ul. Kolejowa 26 A, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe. Zapraszamy również do kontaktu pod nr. telefonu: 85 742 40 90.

Spotkanie “Polski system ubezpieczeń społecznych” [POL, ROS]

with Brak komentarzy

Zapraszamy mieszkających w Białymstoku i województwie podlaskim cudzoziemców na spotkanie z ekspertami ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Będzie można uzyskać informacje m.in. na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur, zasiłków finansowych ZUS, zwolnień lekarskich. Eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Data i miejsce: 23.01.2020/12.00-13.30/ ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku Budynek B, III piętro, sala 302

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 21.01.2019 na email: elzbietacholko@gmail.com tel. 790 634 894 lub w Fundacji Dialog: ks. Abramowicza 1 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Приглашаем Вас на встречу с экспертами ZUS (Управление социального страхования). Вы сможете получить информацию на тему польской системы социального страхования, пенсий, пособий, больничных листов. Эксперты охотно ответят на Ваши вопросы.

Дата и место: 23.01.2020/12.00-13.30/ ZUS ul. Młynowa 29 w Białymstoku Budynek B, III piętro, sala 302

Мы приглашаем на встречу – в соответствии с положениями проекта – людей из стран, не входящих в Европейский Союз, которые в настоящее время проживают в Подлясском воеводстве и находятся в Польше на основании временного или постоянного вида на жительство, статуса беженца, разрешения на терпимое пребывание, по гуманитарным причинам, являющихся целевой группой в проектах, осуществляемых в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Обучение бесплатное. Мы предоставляем переводчика

Желающих просим подавать заявки до 21.01.2019 на эл.почту: elzbietacholko@gmail.com по тел.: 790 634 894 либо в офисе фонда «Dialog»: ул. ks. Abramowicza 1, Белосток с понедельника по пятницу от 10:00 до 16:00.

Zapytanie o cenę celem rozeznania rynku z dnia 06.01.2020

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na  świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR  w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:  „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIĘ O CENĘ Z DNIA 06.01.2020

Fundacja Dialog członkiem Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w dniu 24 listopada 2019 r. przystąpiła jako członek wspierający do Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Chcemy jeszcze efektywniej wspierać rodziny zastępcze. Członkostwo w koalicji daje nam taką możliwość.

Dzięki współpracy z koalicją i wsparciu finansowemu Miasta Białystok zorganizowaliśmy szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób współpracujących z nimi. Obecnie szkolimy się z TBRI – interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu.

Jako członkowie koalicji mieliśmy również możliwość uczestnictwa w dniu 25 listopada 2019 r w Belwederze organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konferencji „Nie tylko deinstytucjonalizacja. 20 lat reformowania systemu pieczy zastępczej w Polsce – bilans dokonanych zmian”. Dziękujemy członkom Koalicji za przyjęcie nas w grono członków wspierających.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia z TBRI, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Białymstoku, które prowadzą Panie Klaudia Chazan i Anna Maciejczuk.

Zapytanię o cenę z dnia 25.11.2019r. art.spożywcze.

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę artykuły spożywcze 25.11.2019

Polski system opieki medycznej – spotkanie dla cudzoziemców [POL, ROS] медицинское обслуживание в Польше

with Brak komentarzy

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Będzie można uzyskać informacje na temat polskiego systemu opieki medycznej, ubezpieczeń zdrowotnych, praw pacjenta. Eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazanych jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza.

Data i miejsce:
16.11.2019/14.00-15.30/
Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Chętnych prosimy o zgłoszenia na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub w Fundacji Dialog: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 790 634 894.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

медицинское обслуживание в Польше
Приглашаем вас на встречу с экспертом NFZ (Национальный фонд здравоохранения) Вы сможете получить информацию о польской системе медицинского обслуживания, медицинском страховании и правах пациента.
Специалисты будут рады ответить на ваши вопросы.

Мы навстречу приглашаем – лица из стран Европейского Союза, Имеющие статус иностранцев проживающих на территории Польши на Подляссе, на основании разрешения временного или постоянного пребывания на территории Польши, статуса беженца, разрешение на проживание по гуманитарным соображениям, и разрешение на допустимое пребывание, как целевая группа проекта в рамках Программы FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Обучение бесплатное. Мы обеспечиваем переводчика.
Дата и место проведения курса 16.11.2019/14.00-15.30/ Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Желающих просим сообщить по адресу email: elzbietacholko@gmail.com или непосредственно в офис Фундации Диалог: ul. ks. Abramowicza 1 w Białymstoku от понедельника до пятницы от 10.00 до 16.00 подробную информацию по теме курса можно получить под номером телефона 790 634 894.

 

Sukces projektu “Odzyskać Dziecko”

with Brak komentarzy

Wraz z Fundacją Wspierania Rodzin “Korale” chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami:
W ostatnim czasie, postanowieniami sądu do dwóch rodzin biorących udział w Projekcie pn. “Program wsparcia rodzin przeżywających trudności  opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”powróciły ich dzieci, które przebywały w pieczy zastępczej. Serdecznie gratulujemy Pani Małgosi z Zambrowa, której syn jest już razem z mamą  oraz Pani Kasi i Panu Cezaremu z powiatu łomżyńskiego, którzy odzyskali 4 swoich dzieci. Jednocześnie pragniemy podziękować również wszystkim służbom społecznym z tych powiatów, których zaangażowanie, pomoc i wsparcie zarówno dla rodzin jak i realizatorów jest nieocenione. Bardzo cieszymy sie z takich decyzji sądu, gdyż mamy przekonanie, że były one słuszne. Trzymamy mocno kciuki za dalszą pracę naszych podopiecznych rodzin nad wzmacnianiem wzajemnych relacji po powrocie ich dzieci oraz za pozostałe rodziny, biorące udział w Programie, aby one również osiągnęły zamierzone przez siebie cele. Życzymy owocnej pracy nad wprowadzanymi w ich życie zmian.

Realizatorzy Programu Odzyskać Dziecko

Szkolenie “Mediacje z nastolatkiem”

with Brak komentarzy

Szkolenie: Mediacje z nastolatkiem

 

Fundacja DIALOG wraz z Fundacją Wspierania Rodzin KORALE serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu „Mediacje z nastolatkiem” Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pt.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do wszystkich specjalistów pracujących z rodziną w której są nastoletnie dzieci. Zapraszamy więc: Realizatorów programu „Odzyskać dziecko”, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i koordynatorów z 7 powiatów objętych projektem tj. wysokomazowieckiego, hajnowskiego, suwalskiego i miasta Suwałki, łomżyńskiego i miasta Łomża, kolneńskiego, zambrowskiego oraz augustowskiego.

W ramach szkolenia poszerzą państwo swoją wiedzę na temat rozwoju nastolatka, uporządkujemy wiedzę z zakresu sfer rozwoju osobowości, seksualności, autonomii reorganizacji systemu wartości w życiu nastoletnim. Poszerzymy wachlarz reakcji na pomysły charakterystyczne dla wieku nastoletniego takie jak np: nastolatek chce w wieku 14 lat wyjechać pod namiot ze znajomymi, wyjść na całonocną imprezę, wraca do domu pod wpływem alkoholu lub wiele innych zachowań, które wzbudzają w rodzicach niepokój i lęk przed wystawianiem granic. Będziemy rozmawiać jak wspierać młodego człowieka w jego trudnym okresie dojrzewania. Każdy uczestnik otrzyma scenariusz spotkania rodzic/ nastolatek oraz dowie się  jak takie spotkanie przygotować i poprowadzić.
Harmonogram szkolenia
formularz_zgloszeniowy MEDIACJE Z NASTOLATKIEM

1 2 3 4 5 6 7 15