ZAPYTANIE O CENĘ – konsultacje medyczne

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych lekarzy do przedstawienia oferty cenowej na prowadzenie konsultacji medycznych dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w Milejczycach” w domu seniora w Milejczycach prowadzonego przez Zamawiającego, (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

ROZEZNANIE RYNKU LEKARZ

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Zapraszamy na trzecią edycję warsztatów kuchni ormiańskiej!

with Brak komentarzy

Ormianka Anush Antonyan zabierze nas w ekscytującą podróż do swojej pięknej (i smacznej!) ojczyzny!

Gotujemy 26 stycznia, o godz. 17:30 w Studiu “Zmokła Kura” w Białymstoku. Obowiązują zapisy przez formularz: https://forms.gle/odkrPdJL3kFqQ6BN9

Zadzwonimy do pierwszych 12 osób z listy zgłoszeniowej.

Działanie w ramach projektu „Centrum Integracji Cudzoziemców” pn. „Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Spotkania szkoleniowe dla osób starających się o azyl

with Brak komentarzy

Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkania edukacyjne: “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„ oraz „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”„

Spotkanie “Polski system edukacji. Etapy edukacji w Polsce„

Osoba prowadząca: Dżmitryj Kościn oraz Grażyna Charytoniuk-Michiej

Tematyka: zagadnienia związane m.in. z takimi kwestiami jak prawo cudzoziemców do kształcenia w polskim systemie oświaty. Nauka dzieci przybywających z zagranicy w polskim systemie edukacji. Polskie uczelnie, które przyjmują obcokrajowców. Zasady przyjmowania obcokrajowców na studia .

Termin: 21.12.2021 / 18.00

Spotkanie „Trudności adaptacyjne emigracji oraz sposoby radzenia „Poradnik emigranta”

Tematyka: Etapy emigracji. (Każdy emigrant ma inny start, cele, zdolności adaptacyjne i podejście do trudności. Ilu emigrantów, tyle historii. Istnieje jednak kilka łączących je etapów). Problemy, związane z emigracją i sposoby radzenia sobie z nimi

Termin: 28.12.2021 / 18.00

Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

-numer telefonu

Польская система образования. Этапы образования в Польше»

 Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: вопросы, связанные, в частности, с такими аспектами, как право иностранцев на образование в польской системе образования. Обучение детей из-за границы в польской системе образования. Польские университеты, принимающие иностранцев. Принципы приема иностранцев на учебу.

Дата: 21.12.2021 / 18.00

„Адаптационные трудности эмиграции «Путеводитель эмигранта»”

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Tematyka: Этапы эмиграции. (У каждого эмигранта разный старт, цели, приспособляемость и подход к трудностям. Сколько эмигрантов, столько историй. Но есть несколько этапов, связывающих их). Проблемы, связанные с эмиграцией, и способы их решения
Дата: 28.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Spotkanie „Polskie tradycje i obyczaje świąteczne„

with Brak komentarzy

Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkanie edukacyjne “Polski kalendarz świąt. Ciekawe tradycje i obyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce. Wielokulturowość Podlasia. Różnice oraz podobieństwa tradycji i obyczajów świątecznych.

Termin: 17.12.2021 / 18.00
Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Польский календарь праздников. Интересные рождественские традиции и обычаи в Польше. Мультикультуральность Подлясья. Различия и сходства рождественских традиций и обычаев.

Дата: 17.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Zgłoś się na profesjonalne szkolenia! Dialog motywujący, superwizja

with Brak komentarzy

Mamy jeszcze wolne miejsca na profesjonalne szkolenia.

Skierowane są do osób związanych z pieczą zastępczą, pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy z terenów gm. Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Zabudów, Supraśl, Choroszcz. Zapisz się już teraz. Kursy kończą się certyfikatem.

  • szkolenie DIALOG MOTYWUJĄCY
    Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i trenowanie określonych umiejętności w pracy oraz poszerzenia świadomości samego siebie, odkrywania i budowania własnych zasobów. Rezultat to efektywniejsze funkcjonowanie w pracy, różnych obszarach i rolach życiowych.
    46 godzin szkolenia od 4 września.
  • szkolenie SUPERWIZJA
    Superwizje pracy z dialogiem motywującym.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do siedziby Fundacji Dialog lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: projekty123@o2.pl

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

REKOMENDACJA DO UDZ.W PROJ_pomocy specjalisty w MPW_ MOPS GOPS (1)

KARTA ZGŁOSZENIA_superwizja_szkolenia_2

 

 

Współpracujemy ze strażą graniczną. Codziennie niesiemy pomoc cudzoziemcom

with Brak komentarzy
“Ludzie stali się zakładnikami w rozgrywkach Białorusi. Są w niezwykle trudnej sytuacji (…). Myślę, że może lepiej by było uszczelnić granicę, ale przyjąć ludzi, którzy przebywają obecnie w pasie granicznym”.
W TVP3 Białystok rozmawialiśmy o sytuacji imigrantów w Usnarzu Górnym i nie tylko. Odpowiadamy m. in. o pomocy instytucjonalnej, którą świadczy Fundacja Dialog w ramach współpracy ze strażą graniczną.
Do naszego otwartego ośrodka pobytu tymczasowego trafiają osoby chore, a także rodziny z małymi dziećmi. W ciągu tygodnia przyjęliśmy m. in. rodzinę Syrii, która uciekła do Polski przez Turcję. Zapewniamy potrzebującym nocleg, leczenie, wyżywienie, pomoc psychologiczną i prawną.
Całą rozmowę w TVP z Michałem Gawłem, prezesem Fundacji Dialog, zobaczysz tutaj: https://bialystok.tvp.pl/28482730/gosc-obiektywu

Wakacje w fundacji. Prowadzimy zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej

with Brak komentarzy
W lipcu i sierpniu prowadzimy zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej. W ramach pierwszego cyklu spotkań m. in. zwiedziliśmy Białystok w ramach gry terenowej, gościliśmy w skansenie, by poznać lepiej kulturę regionu i uczyliśmy się pierwszej pomocy pod okiem uczynnych profesjonalistów z SRS – Sekcji Ratownictwa Specjalistycznego w Białymstoku.
Druga tura zajęć rozpocznie się 9 sierpnia. W spotkaniach biorą udział dzieci z pieczy zastępczej, rodzin będących pod opieką ośrodków wsparcia w Białymstoku (np. MOPS-u).

Przypomnijmy, że nasza fundacja prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy zastępczej w Białymstoku, i organizuje mentoring skierowany do wychowanków pieczy zastępczej.

Klub Seniora w Milejczycach tętni życiem

with Brak komentarzy
Fundacja Dialog wspiera starsze osoby w gminie Milejczyce. W klubie seniora, który prowadzimy od kilku miesięcy, każdy tydzień to nowe atrakcje i wyzwania. Zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty gotowania i rękodzielnicze, spotkania na gry towarzyskie, kawę i ciasto… To tylko część aktywności, które podejmują uczestnicy naszego projektu. Seniorzy z radością wychodzą z domów i nareszcie mają swoje miejsce.
Tworzymy klub, by przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji seniorów z terenu małej gminy. Zależy nam również na zwiększeniu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i poprawie ich sytuacji życiowej. Przy okazji wyremontowaliśmy stary, drewniany dom, w którym niegdyś mieściła się plebania.
Projekt “Aktywni Seniorzy w Milejczycach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przy współpracy Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach.
Obejrzyj film, by dowiedzieć się więcej o projekcie: https://youtu.be/xnnXVhFnh4k

Warsztaty kulinarne dla mieszkańców Białegostoku

with Brak komentarzy

Za nami warsztaty z kuchni żydowskiej, a już w czwartek (12 sierpnia) kolejna edycja gotowania po ormiańsku.

Sztuka kulinarna wywodząca się z Armenii jest niezwykła. Wpisuje się w tradycję kuchni azjatyckiej i liczy ponad trzy tysiące lat.
Jeśli jesteś ciekawy nowych smaków – zgłoś się na bezpłatne warsztaty. To przede wszystkim świetna zabawa, integracja i możliwość rozmowy o innej kulturze, tradycjach czy historii. Smacznym zwieńczeniem naszych spotkań kulinarnych zawsze jest wspólny posiłek.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale niezbędna jest wcześniejsza rejestracja online. Liczba miejsc jest ograniczona. Zaprosimy pierwsze 12 osób z listy. Zadzwonimy z potwierdzeniem. Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia w studiu kulinarnym Zmokła Kura. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/PWQhofy5a3qaTefV9
Warsztaty kulinarne odbywają się w naszej fundacji cyklicznie w ramach projektu FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To nasz sztandarowy projekt, ukierunkowany m.in. na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim. Nasze warsztaty są okazją do poznania kuchni przedstawicieli innych narodowości i skierowane są do mieszkańców Białegostoku.

Zapytanie o cenę nr 3/CRR/2021

with Brak komentarzy

 

 

 

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu: „Centrum Reintegracji Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę mentor AB

Rozporządzenie zał. nr 2

1 2 3 4 5 6 7 20