Szkolenie dla nauczycieli

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Program szkolenia będzie dotyczył przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo. (więcej…)

Zapytanie o cenę z dnia 21.01.2019r. – artykuły spożywcze

with Brak komentarzy
Fundacja Korale celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań edukacyjnych w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zapytanie o cenę artykuły spożywcze Zapytanie o cenę artykuły spożywcze załącznik word