Informacja o wyborze wykonawcy – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zamawiający – Fundacja Dialog, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok informuje,
że w postępowaniu wyboru Wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich
nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.  została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
N
IP:7282791854

Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

Wykonawca złożył ofertę, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskał maksymalną ilość punktów.
W ramach postępowania zostały złożona następujące oferty:

 1. GMSynergy sp. z o.o. sp. Komandytowa
  Tuszyńska 67,
  95-030 Rzgów
  NIP:7282791854

Cena wybranej oferty nie przekracza środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Akademia Dialogu – płatne kursy języka polskiego

with Brak komentarzy

„Akademia Dialogu” działająca przy Fundacji Dialog prowadzi nabór na kursy języka polskiego jako języka obcego . Kursy będą odbywały się w godzinach porannych, wieczornych, a także w soboty- wg potrzeb słuchaczy. Oferujemy nauczanie na różnych poziomach  oraz dla różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni lektorzy. Cały kurs przewiduje 100 godzin zajęć w ciągu 2 semestrów.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 85-742-40-41, 605-956-411, 792-818-029.

Zapytanie ofertowe nr 02/2019/FAMI – wizyta studyjna

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla nauczycieli i dyrekcji szkół, do których uczęszcza najliczniejsza grupa dzieci cudzoziemskich nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/FAMI z dnia 09.09.2019 r. – wizyta studyjna

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – program zagranicznej wizyty studyjnej

Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci

with Brak komentarzy

Wspólnie z Fundacją „ISKRA” zapraszamy rodziców, opiekunów i wolontariuszy dzieci i młodzieży z autyzmem Zespołem Aspergera lub z innymi niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie„Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci”

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Białystok. Aby rodzice, opiekunowie mogli w pełni skorzystać z proponowanych spotkań, dzieci będą miały zorganizowane, zajęcia do części z zaproponowanych aktywności.

Warsztaty dla rodziców:

 • „Trening pewności siebie” –  prowadzące: Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (2 spotkania po 3 godziny)

Terminy: 21 września, 30 listopada 2019r.  Godzina: 9.30

 • Warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzonych wg. Programu Carole Sutton ”Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” – prowadzące: Justyna Grochowska, Monika Kożuchowska-Dojlido (9 spotkań po 3 godziny);

Terminy: 17, 24 września, 1, 8, 15, 22, 29 października, 5, 12 listopada 2019r.  Godzina: 17.00

 • „Nie krzyczę rozumiem, rozmawiam NVC” – prowadząca: Adrianna Naruk

Terminy: 5, 12 października 2019 (2 spotkania po 4 godziny) Godzina: 9.00

 • Warsztaty taneczne „Taniec brzucha” – prowadząca Katarzyna Charko (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h)  Godzina: 17.00

 • „Zdrowe odżywianie” połączone z aktywnością fizyczną – prowadzące: Janetta Sidoruk i trener personalny Monika Kulesza (4 spotkania po 1,5 godziny);

  Terminy: 19, 26 września, 3, 10 października 2019 r. Godzina: 19.00

 • ‘’Seksualność dzieci i młodzieży” – prowadząca Izabela Fornalik (1 spotkanie 10 godzin).

Termin: do ustalenia

Warsztaty dla dzieci:

 • „Trening pewności siebie”- prowadzące Wioletta Mocarska i Monika Kożuchowska – Dojlido (10 spotkań po 2 godziny) zajęcia dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia;

Terminy: 18, 25 września, 2, 9, 16,23, 30 października, 6, 13, 20 listopada 2019r. Godzina: 17.30

 • „Zajęcia plastyczne” – prowadzący:  Kaja Krasowska i Dariusz Polkowski (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 5 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Trening Umiejętności Społecznych” – Nina Zawadzka (1 spotkanie po 4 godziny)

Termin: 12 października 2019r. Godzina: 9.00

 • „Terapia Tańcem i Ruchem”- prowadzące: Julita Wołkowycka, Beata Bolesta; (6 spotkań ok. 1,5 godziny)

Terminy: 18, 25 października(czas  1h), 8, 15, 22, 29 listopada 2019r. (czas 1,5 h); Godzina: 17.00

 • Miejsce: 

Proponowane warsztaty będą się odbywały w różnych miejscach Białegostoku:

 • Siedzibie Fundacji Dialog ul. Abramowicza 1,
 • Centrum Aktywności Społecznej ul. Świętego Rocha 3
 • Klub ‘’Pretty Woman” Stefana Żeromskiego 1a

O dokładnym miejscu realizacji  konkretnych zajęć będziemy informować bezpośrednio przed  ich rozpoczęciem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie są proszone o zgłaszanie się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Dialog www.fundacjadialog.pl  i wysłanie go w formie elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskra.pl

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dotacji Miasta Białystok.

Karta zgłoszenia do projektu

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 4 /OD/2019 z dnia 02.09.2019r.

with Brak komentarzy

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE  w celu zapytania o cenę zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej służące realizacji pracy z dorosłymi i dziećmi, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zapytanię o cenę SZKOLENIA
Zapytanię o cenę SZKOLENIA ZAŁ. word

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

with Brak komentarzy

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

Kurs będzie realizowany na różnych poziomach trudności w zależności od znajomości języka. Aby zgłosić udział dziecka w zajęciach należy zgłosić się do biura PROJEKTU FUNDACJA DIALOG ul. ks. Abramowicza 1 II piętro lub wysłać zgłoszenia na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, które korzystają ze świetlic środowiskowych, pieczy zastępczej lub są z rodzin przeżywających trudności rodzinne (błękitna karta, pomoc GOPS, MOPS, rodzina korzysta z pomocy żywnościowej), wychowawcze (zaświadczenie od pedagoga szkolnego).

Miejsce odbywania się zajęć: Parafia św. Rocha ul. ks. Abramowicza 1, Białystok – sale na II piętrze (Fundacja DIALOG).

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany po zebraniu grup na poszczególnych poziomach znajomości języka. Spotkanie z rodzicami i dziećmi 11 września 2019 r. godz.16:00. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem zajęć dzieci.

Kurs obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania na stronie: www.fundacjadialog.pl.  Zgłoszenia dzieci oraz młodzieży do udziału w kursach mogą dotyczyć zarówno pojedynczych osób, jak i grup zgłaszanych przez placówki wsparcia dziennego z terenu wyżej wymienionych gmin.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 788 879 776 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wm.fundial@gmail.com.

Zapraszamy! 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zajęcia są organizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020