Za każdą firmą stoją ludzie. W Eco-Classic są to ludzie o wielkich sercach. Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 50 tys. zł. na remont i wsparcie naszych podopiecznych. Pieniądze zostały przeznaczone na gruntowny remont mieszkania wspieranego (MWR), w którym tymczasowe schronienie znalazła trzypokoleniowa rodzina z Ukrainy. Ich cały dobytek pochłonęła wojna. W obliczu ludzkiej tragedii, gest pomocy ze strony Eco-Classic ma bardzo duże znaczenie.

Bardzo dziękujemy za darowiznę.

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkania wspierane to szansa na schronienie i nowy start dla potrzebujących 

Mieszkania wspierane są to samodzielne, całodobowe mieszkania w których osoba potrzebująca pomocy może zamieszkać na czas określony (z możliwością przedłużenia tego okresu, jeśli sytaucja się nie poprawiła). Mieszkania przeznaczone są dla osób bezdomnych lub rodzin zagrożonych bezdomnością oraz rodzin cudzoziemskich i uchodźców. W Białymstoku prowadzimy kilkadziesiąt takich mieszkań. Duża część z nich została wyremontowana przy wsparciu wspaniałych darczyńców.

Głównym celem funkcjonowania mieszkań wspieranych rozproszonych jest pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej oraz reintegracja społeczna. Mieszkańcy są wspierani i nadzorowani przez mentorów i pracownika socjalnego. Mieszkania wspierane rozproszone są usytuowane w budynkach wielomieszkaniowych tzw. „blokach”.

 

Skip to content