Noclegownia

Nasza Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię, która przeznaczona jest dla następujących osób:

  • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,
  • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców.

W regionie coraz częściej występuje problem z bezdomnością rodzin uchodźczych i cudzoziemców. Aktualnie mamy do czynienia z coraz liczniejszymi przypadkami uchodźców i cudzoziemców, którzy są deportowani do Polski na podstawie międzynarodowych porozumień i mają prawo pobytu w naszym kraju. Trafiają do Polski bez żadnych środków do życia i możliwości zatrzymania się w jakiejś placówce, przede wszystkim do czasu załatwienia wszelkich formalności i uzyskania pomocy socjalnej. W Białymstoku nie funkcjonuje żadne miejsce, w którym mogłyby przebywać bezdomne rodziny z małymi dziećmi ( a ten problem najczęściej właśnie takich rodzin dotyczy). Powoduje to poważne problemy i ukazuje istniejące luki w systemie wsparcia osób bezdomnych. Z uwagi na obserwowaną liczbę deportacji do Polski, niniejszy problem ma tendencję zwyżkową i w przypadku braku podjęcia działań, zwiększy liczbę bezdomnych rodzin. Ponadto, w trudnej sytuacji mieszkaniowej znajdują się cudzoziemcy mieszkający w Białymstoku, którzy z różnych przyczyn muszą w krótkim czasie wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania (a oni wszyscy są skazani na wynajem mieszkań na wolnym rynku). Proces poszukiwania mieszkań do wynajęcia dla cudzoziemców jest czasochłonny (wiąże się to przede wszystkim z negatywnymi postawami Polaków wobec uchodźców) i w takich przypadkach rodziny te pozostają bez dachu nad głową.

Pobyt w placówce ma charakter tymczasowy. Jest ona wyposażona tylko w niezbędne meble i urządzenia, co ma przeciwdziałać chęci pozostania w niej na długi okres. Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką mentorów i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach pomoc w uzyskaniu samodzielności.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

 

Adres:

Noclegownia Fundacji Dialog im. Św. Marii Magdaleny

Ul. Kolejowa 26 A

15-003 Białystok

Tel.: 85 742 40 90

Tel. kom.: 608896171