Noclegownia

Nasza fundacja prowadzi w Białymstoku noclegownię, która przeznaczona jest dla dla osób bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, w tym cudzoziemców i uchodźców.

W regionie coraz częściej występuje problem z bezdomnością rodzin uchodźczych i cudzoziemców. Aktualnie mamy do czynienia z coraz liczniejszymi przypadkami uchodźców i cudzoziemców, którzy są deportowani do Polski na podstawie międzynarodowych porozumień i mają prawo pobytu w naszym kraju. Trafiają do Polski bez żadnych środków do życia i możliwości zatrzymania się w jakiejś placówce, przede wszystkim do czasu załatwienia wszelkich formalności i uzyskania pomocy socjalnej.

Z uwagi na obserwowaną liczbę deportacji do Polski, niniejszy problem ma tendencję zwyżkową i w przypadku braku podjęcia działań, zwiększy liczbę bezdomnych rodzin. Ponadto, w trudnej sytuacji mieszkaniowej znajdują się cudzoziemcy mieszkający w Białymstoku, którzy z różnych przyczyn muszą w krótkim czasie wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania (a oni wszyscy są skazani na wynajem mieszkań na wolnym rynku). Proces poszukiwania mieszkań do wynajęcia dla cudzoziemców jest czasochłonny (wiąże się to przede wszystkim z negatywnymi postawami Polaków wobec uchodźców) i w takich przypadkach rodziny te pozostają bez dachu nad głową.

Pobyt w placówce ma charakter tymczasowy. Jest ona wyposażona tylko w niezbędne meble i urządzenia, co ma przeciwdziałać chęci pozostania w niej na długi okres. Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką mentorów i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach pomoc w uzyskaniu samodzielności.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Informacja o noclegowni w języku migowym:

 

 

 

 

 

 

Adres:

Noclegownia Fundacji Dialog im. Św. Marii Magdaleny

Ul. Kolejowa 26 A

15-701 Białystok

Tel.: 85 742 40 90

e-mail: bezdomnosc@fundacjadialog.pl

Skip to content