Projekt “Zakład Aktywności Społecznej – aktywni na słodko”

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie dostępu do zatrudnienia oraz wyrównanie szans życiowych 30. osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego.

Zadanie będziemy realizować m. in. poprzez wsparcie społeczne uczestników projektu, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe (zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników), uruchomienie warsztatów i prowadzenie ZAZ oraz zajęcia rehabilitacyjne, w tym utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego. W ramach ZAZ pod okiem wykwalifikowanej kadry będzie prowadzona wielobranżowa działalność produkcyjna i usługowa.

Projekt przewiduje utworzenie i wyposażenie ZAZ, w tym remont i adaptację budynku w miejscowości Chojny Młode. ZAZ powstanie w budynku świetlicy wiejskiej. Gmina Łomża przekazała 200 tys. zł na modernizację obiektu.

Zadanie realizujemy od 01.01.2021 do 31.10.2023 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.