Zakład Aktywności Zawodowej DIALOG

PROJEKT „ZAZ – aktywni na słodko”

Celem głównym projektu „ZAZ – aktywni na słodko” jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnością (20K, 10M) oraz 15 os. (5K, 10M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ i udział w CIS w Piątnicy oraz wsparcie 10 os. (10K) z Ukrainy.

Zakład Aktywności Zawodowej DIALOG prowadzi działalność w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszyce w gminie Łomża.  Status zakładu aktywności zawodowej został przyznany przez  Wojewodę Podlaskiego z dniem 30 grudnia 2022 roku.

RAKRUTACJA DO PROJEKTU „ZAZ – aktywni na słodko”

Osoby pełnoletnie z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracy w ZAZ, proszone są o kontakt mailowy pod adresem  zaz@fundacjadialog.pl

Zapraszamy do odwiedzenia nas na miejscu po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 884 775 778, adres Boguszyce 50, 18-400 Boguszyce.

Zadanie realizujemy od 01.01.2021 do 31.11.2023 roku.

STATUS ZAZ 

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

 

Projekt pt.: „ZAZ – aktywni na słodko” nr RPO.07.01.00-20-0289/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

                     

Skip to content