Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku nr 3/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie o cenę mentor AB
Rozporządzenie zał.2

Zapraszamy na superwizje pracy dialogiem motywującym

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG ogłasza nabór na WARSZTATY SUPERWIZJI PRACY DIALOGIEM MOTYWUJĄCYM prowadzone przez Panią Ulę Grodzką, w ramach projektu “Razem możemy więcej II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca b.r. pod numerem telefonu 604 572 814 i meilowo: projekty123@o2.pl lub wmusko@fundacjadialog.pl

Dialog motywujący (ang. motivational interviewing) to szczególny sposób prowadzenia rozmowy o zmianie, ukierunkowany na rozwijanie i umacnianie wewnętrznej motywacji i zobowiązania osoby do zmiany (Miller, Rollnick, 2014). Jest to metoda uniwersalna, mająca zastosowanie zarówno podczas krótkiej rozmowy jak i konsultacji. Mimo dużej odmienności kontekstów sytuacyjnych m.in. rozmowa pracownika GOPS, M-GOPS, MOPS z podopiecznym; rodziców i opiekunów przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; pracowników instytucji wsparcia rodziny czy nauczyciela z uczniem. Wszystkie rozmowy motywujące mają wspólny element – temat zmiany. Badania pokazują, że styl prowadzenia rozmowy przez specjalistę w istotny sposób wpływa na rodzaj oraz natężenie wypowiedzi klienta o zmianie, a tym samym na jego wewnętrzną motywację do realizacji celu. Dialog motywujący pomaga budować z klientem przymierze oraz dobrą i skuteczną współpracę. Dzięki umiejętności posługiwania się Dialogiem motywującym poprawia się komfort własnej pracy, co jest istotnym czynnikiem chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Niezależnie od stażu pracy i doświadczenia oraz wykonywanej profesji, rozwinięcie tej umiejętności zwiększa nasze umiejętności, zdolności reagowania na opór, słuchania odzwierciedlającego, podsumowywania, rozwijania rozbieżności oraz wywoływania języka zmiany. W praktyce może się to przełożyć na zwiększenie skuteczności ich oddziaływań terapeutycznych i konsultacji prowadzonych z osobami przeżywającymi ambiwalencję wobec zmiany.

Warsztaty są skierowane do pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z Gmin: BIAŁYSTOK, CHOROSZCZ, DOBRZYNIEWO, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW, TUROŚŃ KOŚCIELNA.

Zajęcia 5 osobowych grupach. (Można wybrać jedne warsztaty/jedno spotkanie)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Miejsce realizacji: Fundacji DIALOG ul. ks. Abramowicza 1  p.II s.3

Harmonogram warsztatów:

2021-07-10 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30
     
2021-07-16 piątek SUPERWIZJA_gr_2 15:30 19:30 4:00
   
2021-07-17 sobota SUPERWIZJA_gr_3 08:00 12:30 4:30
SUPERWIZJA_gr_4 13:00 17:30 4:30

 

Karta zgłoszeniowa 

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapytanie o cenę nr 2/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na udzielenie wsparcia edukacyjnego dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin zastępczych  w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanię o cenę wsparcie edukacyjne formularz

Zapytanię o cenę WSPARCIE EDUKACYJNE

ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/CRR/2021

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych, usług terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin zastępczych  w ramach projektu:
„Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanię o cenę KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Warsztaty “Nerwice i zaburzenia lękowe wśród dzieci i młodzieży przyczyny, objawy

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na warsztaty “Nerwice i zaburzenia lękowe wśród dzieci i młodzieży przyczyny, objawy- jak pracować z uczniem”.

Termin: 29 maja 2021. Online Czas trwania : 9.00 – 13.30

Program szkolenia:

 • Specyfika zjawiska nerwicy i zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży – Typowe objawy ataku nerwicy.
 • Przyczyny zaburzeń nerwicowych.
 • Leczenie nerwicy u dzieci – jak ją pokonać?
 • Co zrobić gdy zachowanie ucznia, budzi niepokój?
 • Jak rozmawiać z osobą z zaburzeniami nerwicowymi.
 • Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów nerwic i zaburzeń lękowych.
 • Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania nerwicy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

Warsztaty poprowadzi: Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoją pracę poddaj regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP”.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Białystok

Warsztaty “Depresja wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na warsztaty: “Depresja wśród dzieci i młodzieży : przyczyny, objawy – jak pracować z uczniem”.

Termin: 28 maja 2021. Online Czas trwania : 16.00 – 20.30

Program szkolenia:

 • Czym jest depresja, objawy choroby i jak ją rozpoznać?
 • Jakie są różnice pomiędzy depresją dorosłych, depresją dzieci i młodzieży?
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Prawdzie historie nastolatków przeżywających trudności nie do uniesienia – analiza przyczyn i konsekwencji emocjonalnych.
 • Depresja jako jedna z możliwych przyczyn zaginięć oraz zachowań destrukcyjnych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem.
 • Co zrobić gdy zachowanie podopiecznego, budzi niepokój? – Konieczność leczenia depresji a możliwości interwencji pracownika oświaty.

Warsztaty poprowadzi: Anna Rogowska-Zach – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, doktor nauk medycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz SPPZOZ w Choroszczy. absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Swoją pracę poddaj regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Podlaskiego Koła PTPP”.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.

Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/RR/KS/2021 – dostawa artykułów spożywczych

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w ramach projektu pt. “Aktywni seniorzy w Milejczycach” (nr projektu: RPPD.07.02.01-20-0049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII. ROZWÓJ LOKALNY Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Formularz rozeznanie rynku

Szansa dla Janowa – rekrutacja osób z terenu Gminy

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła realizację projektu  pt.: „SZANSA DLA JANOWA” nr RPO.09.01.00-20-0336/19. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji. 

Krótki opis projektu:

 • Projekt “Szansa dla Janowa”  realizowany jest  w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2022 r. na terenie gminy Janów. Skierowany jest do 30 osób z obszaru terytorialnego gminy Janów.
 • Celem projektu jest zmniejszenie w gminie obszarów wykluczenia społecznego 30 mieszkańców/mieszkanek gminy poprzez podniesienie poziomu ich aktywności życiowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji istotnych do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej gminy Janów w okresie trwania projektu poprzez realizację USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z indywidualnych ścieżek reintegracji.
 • Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Podstawą realizacji wsparcia w projekcie będzie podpisywana z uczestnikami umowa na wzór kontraktu socjalnego.
 • Proces wsparcia osób i rodzin w projekcie odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 • Preferencyjnie traktowane będą osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020      (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących. W ramach projektu zostanie zrealizowany Program Aktywności Lokalnej skierowany do w/w grupy docelowej, którego elementem będą usługi aktywnej integracji.

Wartość projektu: 262 416,00 PLN, w tym dofinansowanie: 249 284,00 PLN

Rekrutacja do udziału w projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze projektu lub listownie na adres fundacji,

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:
Dariusz Polkowski, tel. 501-614-860

W załącznikach dostępny jest regulamin projektu, formularze zgłoszeniowe oraz informacja ze szczegółowym wykazem wsparcia.

 

Projekt pt.: “Szansa dla Janowa” nr RPO.09.01.00-20-0336/19  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! 

Plakat projektu

Szczegółowy wykaz wsparcia dla uczestników

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO na potrzeby rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy na poszczególne formy wsparcia

Regulamin Projektu

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

with Brak komentarzy

Zamawiający:

Fundacja Dialog

 1. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

NIP: 542 27 09 108, Regon: 051992938

Telefon: 85 742 40 41,

e-mail: zaz@fundacjadialog.pl

www: www.fundacjadialog.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Dąbrowska – koordynator projektu

tel. 697 487 328

                ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/RR/ZAZ/2021 – wyżywienie uczestników CIS

Cel: rozeznanie rynku

                (do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

      Przedmiot zamówienia: wyżywienie uczestników CIS

           w ramach projektu „ZAZ – aktywni na słodko”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

     Fundacja Dialog w celu przeprowadzenia rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników CIS w ramach projektu pt. “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

     Celem głównym projektu jest podniesiony dostęp do zatrudnienia oraz wyrównany poziom szans życiowych 30 osób z niepełnosprawnościami (20K, 10M) z terenu Miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego (wyłonionych po zdiagnozowaniu) poprzez przeszkolenie zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne, podjęcie działań w kierunku powołania ZAZ oraz wsparcia zatrudnienia i objęcie procesem rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach ZAZ oraz 10 osób (4K, 6M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy od 01.2021 do 10.2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywienia dla uczestników CIS w formie dania obiadowego (zupa, drugie danie, napój) do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy (CIS) w ramach projektu “ZAZ – aktywni na słodko” (nr projektu: RPO.07.01.00-20-0289/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Dostawa pożywienia nastąpi do Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy Poduchownej przy Stawiskowskiej 6a. Dopuszczalne jest również zorganizowanie pożywienia w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości do 500 m od CIS.
 2. W okresie trwania projektu w CIS weźmie udział 10 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Uczestnik może brać udział w CIS przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Wykonawca zapewni odpowiednią temperaturę dań obiadowych.
 4. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu. W przypadku szczególnego zapotrzebowania – osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków oraz przestrzegania właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
 6. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, szklanki/kubeczki, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania pożywienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej.
 8. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Co do zasady Wykonawca dostarczy pożywienie w formie dania obiadowego dla uczestników warsztatów do użyczonej sali najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej zgodnie z dostarczonym harmonogramem zajęć (przerwa obiadowa jest planowana w godz. 14:00 – 14:30).
 9. Każdorazowo dokładna liczba osób uczestniczących w warsztatach potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania. W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej w terminie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości
 10. Koszt dowozu pożywienia musi być uwzględniony w cenie oferty.
 11. Wykonawca może używać wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.
 12. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania aktualności badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.
 13. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Termin i sposób złożenia  oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, mailem) na formularzu (Załącznik 1).

 

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (doc)

Formularz ofertowy – Wyżywienie CIS (pdf)

Zapytanie ofertowe wyżywienie CIS (pdf)

Zapraszamy aktywnych seniorów

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog wraz z Rzymskokatolicką Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach zapraszają do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w Milejczycach” nr RPPD.07.02.01-20-0049/19. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Milejczyce, w okresie od 01.07.2020.r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez prowadzenie klubu seniora oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji grupy seniorów 50 osób niesamodzielnych w wieku 65+ zamieszkujących obszar gminy Milejczyce do 30.06.2023 r.

Uczestnicy projektu:

 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  1. Zamieszkuje teren gminy Milejczyce, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
  2. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
  3. Osoba niesamodzielna: ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia.

Przewidziane formy wsparcia w projekcie:

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze – usługi w formie krótkookresowego pobytu w klubie seniora skierowane do osób niesamodzielnych. W klubie seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu:
 • zagospodarowanie czasu wolnego,
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działania prozdrowotne (edukacja, spotkania z lekarzami), kulturalne (wyjścia do kina,     teatru), edukacyjne (np. nauka obsługi komputera),

oraz:

 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (np. plastyczne, muzyczne).

Formularz rekrutacyjny

1 2 3 4 16