Zostań niezawodową rodziną zastępczą! Zapisz się na szkolenie

with Brak komentarzy
Chcesz uzyskać kwalifikacje do bycia rodziną zastępczą? Myślisz o tym, żeby dodatkowo zająć się dziećmi? Chciałbyś być rodzicem? Chciałbyś sprawdzić, czy to dla Ciebie, dla Was? Przyjdź na spotkanie!

Zapraszamy osoby lub małżeństwa, które chciałyby zostać rodziną zastępczą.

Razem z z miastem Białystok oraz powiatem białostockim organizujemy szkolenie dla kandydatów na rodziny: zastępcze niezawodowe.

Szkolenie jest nieodpłatne, obejmuje trzy weekendy. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego.

KALENDARZ SZKOLEŃ:

Pierwsze planowane szkolenie odbędzie się 22-23 kwietnia, kolejne 14-15 maja i 27-28 maja 2023 roku. 

Możesz ukończyć szkolenie, porozmawiać ze specjalistami i osobami, które prowadzą rodziny zastępcze i podjąć decyzję, czy to rzeczywiście dla Ciebie, dla WAS!

Obiecujemy:

– nabycie kompetencji rodzicielskich i sprawdzenie, czy to zadanie dla Ciebie/Was
– rzetelne informacje i edukację,
– wymianę doświadczeń z osobami, które tworzą rodziny podczas szkolenia (to są nasi prowadzący!)

Możesz również zdecydować się na pomoc w byciu rodziną zastępczą w formie wolontariatu,
mentoringu, konsultacji specjalistycznych czy opieki wytchnieniowej (dopuszczamy też inne formy, według Twoich/Waszych preferencji).

Pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności.

Zadzwoń, zapytaj, przyjdź!!!

Osoba do kontaktu ze strony Fundacji Dialog: Anna Tomulewicz, tel. 609 606 669.

Szkolenie odbędzie się w Białymstoku.

Projekt „Centrum Reintegracji Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podaruj 1,5 podatku na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy!

with Brak komentarzy

Prosimy o przekazanie 1,5 podatku dochodowego na rzecz uchodźców z Ukrainy, którym Fundacja Dialog niesie pomoc od wybuchu wojny. Przez rok pomogliśmy kilku tysiącom osób, które potrzebowały schronienia, jedzenia, opieki psychologicznej czy prawniczej.  Zorganizowaliśmy kursy języka polskiego. Prowadzimy punkt informacyjny na dworcu PKP w Białymstoku oraz magazyn z żywnością, z którego korzystają osoby ubogie.

Otworzyliśmy dom pomocy dla samotnych matek z dziećmi, które musiały uciekać przed wojną. Utworzyliśmy miejsca nauki zawodu dla kilkunastu osób z Ukrainy w naszym Centrum Integracji Społecznej.

A to tylko część naszych działań. Potrzebujemy twojego wsparcia, by dalej nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego na Dworcu PKP

with Brak komentarzy

Przy wsparciu finansowym i na zlecenie Wojewody Podlaskiego prowadzimy Punkt Informacyjny na Dworcu PKP w Białymstoku (ul. Kolejowa 9) skierowany do obywateli Ukrainy.

Jest tam udzielane wsparcie obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do Punktu Informacyjnego w języku ukraińskim lub rosyjskim.

W ramach Punktu prowadzona jest także całodobowa infolinia – pod numerem telefonu 603660052

Osoby pełniące dyżury w Punkcie posługują się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

W Punkcie realizowane są następujące zadania:

 • Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do Punktu Informacyjnego w języku ukraińskim lub rosyjskim, dotyczących ich praw i obowiązków na terenie Polski oraz legalności pobytu, spraw paszportowych i konsularnych, zasad przekraczania granicy itp.
 • Kierowanie obywateli Ukrainy do odpowiednich urzędów, instytucji, placówek w celu załatwienia bieżących spraw np. PESEL, MOPR, urzędy pracy, placówki medyczne, placówki oświatowe – przekazywanie adresów, linków itp.
 • Udzielanie informacji i pomocy obywatelom Ukrainy w przemieszczaniu się do innych miejscowości na terenie Polski oraz zagranicą – pomoc w wyszukiwanie połączeń, zakup biletów.
 • Kierowanie obywateli Ukrainy do miejsc zakwaterowania.
 • Prowadzenie poczekalni.
 • Zapewnienie podstawowych materiałów opatrunkowych i leków.
 • Wsparcie rzeczowe i materialne zgłaszających się po pomoc Obywateli Ukrainy.
 • Pomoc prawna.
 • Całodobowa możliwość korzystania z poczekalni.

Punkt jest otwarty siedem dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00.
Infolinia oraz poczekalnia funkcjonują także w godzinach od 18:00 do 8:00.
Ponadto oferent w razie potrzeb zapewni pomoc psychologiczną wymagającym tego obywatelom Ukrainy w ramach innych działań statutowych.

Cały czas w Punkcie są osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

За фінансової підтримки Підляського воєводи ми керуємо інформаційним пунктом на залізничному вокзалі в Білостоці (вул. Колейова, 9) для громадян України.

Там надається підтримка громадянам України, які звертаються до інформаційного пункту українською або російською мовами.

В інформаційному пункті також працює телефон довіри за номером 603660052, який працює 24 години на добу.

Чергові на Пункті розмовляють українською та/або російською мовами.

У Пункті виконуються наступні завдання:

Надання громадянам України, які звертаються до Інформаційного пункту, всієї необхідної інформації українською або російською мовою щодо їхніх прав та обов’язків на території Польщі та законності перебування, паспортних та консульських питань, правил перетину кордону тощо. Спрямування громадян України до відповідних офісів, установ, закладів для вирішення поточних питань, наприклад, PESEL, MOPR, центри зайнятості, медичні заклади, навчальні заклади – надання адрес, посилань тощо. Надання інформації та допомоги громадянам України у переїзді до інших населених пунктів Польщі та за кордон – допомога у пошуку сполучення, купівлі квитків. Направлення громадян України до місць проживання. Ведення кімнати очікування. Забезпечення основними перев’язувальними матеріалами та медикаментами. Матеріальна та матеріально-технічна підтримка громадян України, які звертаються за допомогою. Юридична допомога. Цілодобове користування кімнатою очікування.

Пункт працює без вихідних з 8:00 до 18:00.

Телефон довіри та кімната очікування також працюють з 18:00 до 8:00.

Крім того, організація надаватиме психологічну допомогу громадянам України, які її потребують, в рамках своєї статутної діяльності.

У Пункті постійно працюють україномовні та/або російськомовні співробітники.

 

Materiał TVP:

https://bialystok.tvp.pl/62843787/pomoc-ukraincom

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Punktu Informacyjnego na Dworcu PKP skierowanego do obywateli Ukrainy” finansowane ze środków budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim.

Bezpłatna pomoc prawna

with Brak komentarzy

Fundacja Dialog wraz z Krajową Izbą Radów Prawnych i  przy wsparciu finansowym Norwegian Refugee Council prowadzi bezpłatną infolinię prawną.

Chcąc skorzystać z pomocy należy zadzwonić pod numer Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej:

+48 800 088 544

lub napisać e-maila pod adres:

E-mail: prawnicy.ukrainie@kirp.pl

 

 

Link do strony głównej infolinii:

 

https://legalaidpoland.org/

 

 

Infolinia jest prowadzona przy wsparciu finansowym:

 

 

https://www.nrc.no/

Dziękujemy za wsparcie

with Brak komentarzy

Z radością pragniemy poinformować o działaniach jakie udało nam się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymaliśmy na wsparcie uchodźców z Ukrainy z Krajowej Rady Notarialnej.

Dzięki otrzymanej darowiźnie realizowane były następujące działania:

 • pomoc prawna uchodźcom
 • pomoc asystentów
 • pomoc edukacyjna na rzecz dzieci w białostockich szkołach
 • wsparcie wolontaryjne świadczone na rzecz dzieci ukraińskich uchodźców
 • przekazywanie żywności i środków higieny

Na realizacji przedsięwzięcia dzięki wsparciu finansowemu Krajowej Rady Notarialnej skorzystało ponad 200 obywateli Ukrainy, uciekających przed rosyjską agresją zbrojną.

Wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy było możliwe dzięki indywidualnym wpłatom notariuszy dokonywanym w ramach zorganizowanej przez Krajową Radę Notarialną w dniach 26 lutego – 04 marca 2022 r. akcji „Polski notariat pomaga Ukrainie” na portalu zrzutka.pl.

 

Zapraszamy na kursy języka polskiego

with Brak komentarzy

Fundacja DIALOG zaprasza na bezpłatne, 60-godzinne kursy języka polskiego, kursy rozpoczną się w listopadzie i grudniu w Białymstoku oraz Łomży i okolicach. Kurs adresowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski (w pierwszej kolejności uchodźcy z Ukrainy). Warunkiem udziału w kursie jest wysłanie na e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl lub dostarczenie do siedziby Fundacji DIALOG wypełnionej karty uczestnika oraz dokumentów pobytowych do wglądu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy przyjmowane są w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego przy ul. ks. Abramowicza 1 (budynek plebanii Kościoła Św. Rocha, II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17 (tel.: 85 742 40 42).

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do końca grudnia 2022r.

W kursie będą brały udział jedynie osoby które się zakwalifikowały.

KARTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Фонд “ДІАЛОГ” запрошує на безкоштовні 60-годинні курси польської мови, які розпочнуться в листопаді та грудні у Білостоці, Ломжі та околицях. Курс адресований іноземцям, які легально перебувають на території Польщі (в першу чергу біженцям з України). Умовою участі в курсі є надсилання заявки на участь на електронну пошту ukraina@fundacjadialog.pl або принести в офіс Фундації “ДІАЛОГ” заповнену картку учасника та документи на проживання для перевірки.

Детальну інформацію та реєстрацію можна отримати в Інформаційно-консультативному центрі за адресою: вул. О. Абрамовича, 1 (будівля вікаріату костелу св. Роха, 2-й поверх), з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 (тел.: 85 742 40 42).

Заявки приймаються до кінця грудня 2022 року.

У курсі візьмуть участь лише ті, хто пройде відбір.

Картка учасника проекту

Kursy w ramach projektu „“Podniesienie jakości usług publicznych oraz działania ukierunkowane na integrację uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Bezpieczny pokój spotkań.

with Brak komentarzy

Bezpieczny Pokój spotkań w ramach Centrum Reintegracji Rodziny to miejsce, gdzie można spotkać się z osobami bliskimi z którymi nie możesz się widywać bez nadzoru, z dziećmi przebywającymi poza domem rodzinnym. Bezpieczny pokój został zaprojektowany tak, by uczestnicy spotkania czuli się bezpiecznie. Nasz specjalista, który siedzi w drugim pomieszczeniu jest do dyspozycja podczas całego spotkania . Możemy zagwarantować, że dziecko, (bo to ono jest najważniejszą osobą) ma zapewnione optymalne warunki, by spotkać się z bliskimi.  Bezpieczny pokój spotkań to miejsce, gdzie można odbudować relacje rodzinne.
Jeżeli jesteś Rodzicem który potrzebuje takiego miejsca zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 796-073-993 – osoba odpowiedzialna Kamila Zaperty.

Zapraszamy na grupę wsparcia dla rodziców przeżywających trudności

with Brak komentarzy
Zapraszamy na grupę wsparcia rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży.
Warsztaty skierowane są do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zamieszkujący w obszarze gmin BOF (Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Zabłudów, Turośń Kościelna).
Harmonogram warsztatów:
10.X.2022 (poniedziałek) godzina 16:00 – 18:00
17.X.2022 (poniedziałek) godzina 16:00 – 18:00
24.X.2022 (poniedziałek) godzina 16:00 – 18:00
Adres: Białystok ul. ks. Abramowicza, 1 piętro II.
Karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście w biurze projektu Fundacja Dialog (ul. ks. Abramowicza, 1 piętro II) lub przesłać skan na adres: projekty123@o2.pl
Osoba do kontaktu: Wiesława Muśko,
tel. 788 879 776
——-
Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Razem możemy więcej II”.
Karty do pobrania:
1.
2.

Zapraszamy na konferencję “Kierunek Rodzina”

with Brak komentarzy

Konferencja „Kierunek Rodzina” (4-5 października) stworzy przestrzeń do rozmów o tym co zrobić, by jak najlepiej chronić dzieci oraz jak efektywnie wspierać rodziny.

Celem wydarzenia jest promocja i wzmocnienie rodzin zastępczych oraz dyskusja nad sprawdzonymi rozwiązaniami dla rodzin biologicznych przeżywających trudności. To również okazja do refleksji o tym, co zmieniła 10 lat temu ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W czasie konferencji odbędzie się szereg paneli tematycznych. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o wsparciu rodzin w opiece nad dziećmi, budowaniu dla nich usług i możliwościach pomocy rodzicom z problemami. Drugiego dnia przyjrzymy się codzienności rodziców zastępczych i ich współpracy z służbami. W planach jest również loteria z nagrodami i warsztaty.

– Zależy nam na tym, by oprócz wiedzy i refleksji rodzice wynieśli z naszego spotkania zapewnienie, że KIERUNEK RODZINA to właściwy kierunek – mówi Beata Potocka, prezes Koalicji na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej. – Dzięki opiece rodzin zastępczych, dzieci i młodzież zyskują szansę na harmonijny rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego, i szczęśliwego dorosłego życia. Dlatego prowadzimy działania, poprzez które wpływamy na tworzenie lepszego prawa, wspieramy rozwój rodzinnej opieki zastępczej i podnosimy kompetencje osób, od których zależy sytuacja i codzienne funkcjonowanie dzieci – dodaje Potocka.

System pieczy zastępczej jest bardzo złożony. Niezwykle ważna jest w nim współpraca powiatowych organizatorów pieczy zastępczej, koordynatorów, asystentów czy terapeutów. To oni łączą siły pracując z rodzinami zastępczymi i biologicznymi, które starają się o odzyskanie dziecka.

– W Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog podejmujemy działania usprawniające komunikację między służbami. Zależy nam na efektywnej współpracy wszystkich ogniw systemu. Mamy wspólny cel – KIERUNEK RODZINA. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w ramach konferencji jest potrzebne, byśmy mogli podzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system. Zaś dla rodzin zastępczych będzie to szansa na cenną wymianę doświadczeń – przyjrzenie się ich roli i podkreślenie znaczenia w systemie. To oni przejmują zadania rodziców biologicznych na czas kryzysów rodzinnych – podkreśla Anna Tomulewicz z Centrum Reintegracji Rodziny Fundacji Dialog.

Fundacja Dialog od wielu lat wspiera organizatorów pieczy zastępczej i promuje rodzicielstwo zastępcze. Prowadzi Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy dla osób związanych z środowiskiem pieczy w Białymstoku, w ramach którego odbywają się konsultacje specjalistyczne. Organizuje także mentoring z udziałem wolontariuszy skierowany do wychowanków pieczy. To forma pomocy dla dzieci, które mają problemy np. w nauce.

– To wszystko stanowi ogromnie ważną część pracy Fundacji Dialog. Od tego roku realizujemy program „Mentor”, w ramach którego przeprowadzamy bezpłatne kursy dla kandydatów na rodziny zastępcze. Niestety, cały czas brakuje osób, które podjęłyby się tego zadania oraz instytucji, które na co dzień wspierałby ich pracę. Jednocześnie brakuje miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dokładamy wszelkich starań, żeby zmienić tę rzeczywistość w województwie podlaskim – mówi Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.

Fundacja zaprasza na konferencję rodziny zastępcze z Białegostoku i obszaru BOF, pracowników PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, będących częścią systemu pieczy.

Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji prosimy o kontakt: Centrum Reintegracji Rodziny, tel. 796105012.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Podlasie w Białymstoku, w dniach 4-5 października 2022 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjął prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Integracyjne warsztaty szydełkowe dla mieszkańców Białegostoku „Maskotki dzieciom”

with Brak komentarzy
Stowarzyszenie „AKTYWNI” zaprasza serdecznie na Integracyjne warsztaty szydełkowe dla mieszkańców Białegostoku „Maskotki dzieciom”. Mile widziane są wszystkie osoby, które chcą uczyć się szydełkowania od podstaw, a także te które chcą doskonalić swoje umiejętności. W ramach warsztatów zapewniamy materiały do zajęć, poczęstunek i przyjazną atmosferę. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działamy razem” finansowanego ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Partnerem naszych działań są „KOKONKI MOTKI OMBRE” które w ramach współpracy, przyznały uczestnikom warsztatów 10% rabat na zakupy w sklepie internetowym kokonki.pl.
Warsztaty są bezpłatne odbywać się będą przy ul. Hetmańskiej 35 w dniach:
 • 24.09.2022 sobota w godzinach 16:00-19:00
 • 8.10.2022 sobota w godzinach 16:00-19:00
 • 22.10.2022 sobota w godzinach 16:00-18:00
 • 29.10.2022 sobota w godzinach 16:00-18:00
Uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić telefonicznie do koordynatora projektu Marty Stieszenko tel. 600-445-229
Асоціація «Aktywni» сердечно запрошує на інтеграційний майстер-класв’язання гачком «Талісмани дітей» для жителів Білостоку. Приємно бачитивсіх осіб, які хочуть навчитись в’язанню гачком від початку, а також бажаючихпокращити власні навачки. В межах майстер-класу надаємо матеріали до занять. Приємна та дружня атмосфера! Майстер-клас реалізується в рамках проєкту «Робіми разом» та фінансується з фондів бюджету міста Білосток. Партнерем нашої діяльності є «Kokonki motki ombre», які в межах співробітництва визнали учасникам майстер-класу 10% знижки на покупки в інтернет магазині kokonki.pl.
Майстер-клас безкоштовно відбудеться по вул. Hetmańska, 35 в днях:
 • 24.09.2022 субота в год. 16:00-19:00
 • 08.10.2022 субота в год. 16:00-19:00
 • 22.10.2022 субота в год. 16:00-18:00
 • 29.10.2022 субота в год. 16:00-18:00.
Участь вмайстер-класу необхидно підтвердити задзвонив до координатора проєкту Marty Stieszenko тел. 600-445-229.
Zadanie „Działamy razem” finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku w ramach konkursu regrantingowego realizowanego przez Fundacja Dialog i Federacja Białystok.
1 2 3 4 21