REGULAMIN CRR

 

 

„Centrum Reintegracji Rodziny”

Okres realizacji: KWIECIEŃ 2021 – GRUDZIEŃ 2023 (3 LATA)

Obszar realizacji: województwo podlaskie na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów

Realizatorzy: Fundacja Dialog Białystok, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale” Warszawa, Fundacja Wspierania Rodzin i Społeczeństwa „ISKRA” Białystok

 1. Cele :
  Celem głównym projektu jest usamodzielnienie 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci, 80 K, 40M) z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie oraz przygotowujący do samodzielnego wychowania pieczy zastępczej z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, dzięki zabezpieczeniu. i wyrównaniu dostępu do usług terapeutyczno-pomocowych.-reintegracyjnych do 31.12.2023.
 2. Wzrost efektywności i profesjonalizacji kadry instytucji wspierania rodziny i pieczy, rodziców zastępczych, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji, wdrożeniu modelu współpracy przez 70 pracowników/wolontariuszy (60K, 10M) do 31.12.2023.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zapobieganie umieszczeniom dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrót do biologicznych rodziców) dzieci już umieszczonych w pieczy na terenie BOF
 2. Odbudowanie rodzin poprzez przywrócenie ról opiekuńczo- wychowawczych i kompetencji  rodziców biologicznych i zastępczych w tym wykorzystanie treningowe  mieszkania do reintegracji i videotreningu, pracę mentoringową,
 3.  Prowadzenie bezpiecznego miejsca spotkań (1 mieszkanie) dla dzieci i rodziców/krewnych z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze  lub z pieczy zastępczej,  którym ustawa/Sąd/mediator  wyznaczył kontakty poza miejscem zamieszkania lub pobytu dla min 36 osób
 4. Współprowadzenie 4 mieszkań reintegracji dla i z rodzinami (współudział) z dziećmi osób zagrożonych bezdomnością  bezdomnych i jednocześnie przeżywających  trudności  opiekuńczo- wychowawcze dla min 25 osób (10 rodzin) – zapewnienie bezp. soc. i czasu na monitorowany powrót do społ.
 5. Wsparcie systemowe rodziców zastępczych poprzez: wzmocnienie kompetencji w Klubie Pieczy Zastępczej, udział w szkoleniach i konsultacjach, mentoring na rzecz dzieci z pieczy prowadzenia miejsca opieki wytchnieniowej (1 mieszkanie) dla dzieci.
 6. Przygotowanie do samodzielnego wychowania pieczy zastęp. poprzez pracę w postaci mentoringu będącego formą wsparcia rozwoju wychowawczego i przygotowujące do usamodzielnienia  dla min 30 osób.
  DEKLARACJA CRR DOROŚLI
  DEKLARACJA CRR DZIECIREGULAMIN CRR

Kontakt: 

Centrum Reintegracji Rodzin 

Ul. Piłsudskiego 20/5 m. 2

15-446 Białystok

Dane kontaktowe:

Kamila Zaperty – koordynator projektu

Tel. 796 073 993

E-mail: centrumrr@fundacjadialog.pl

Skip to content