Poradnictwo prawne i bezpłatna infolinia

Bezpłatnych porad prawnych dla migrantów w naszej fundacji udzielają radcy prawni Janusz Trochimiak, Tomasz Lulkiewicz (Białystok), Anna Olender (Łomża), Jarosław Ruszewski (Suwałki)

Dyżury radcy prawnego:

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Białymstoku – ul. ks. Abramowicza 1

Poniedziałek: 10:00 – 15:00

Tel.: 85 742 40 41

tel. +48 506 100 548

e-mail: janusztr78@gmail.com

Wtorek, czwartek 15:00-19:00

PUNKT INOFORMACYJNO-DORADCZY w Suwałkach – ul. Noniewicza 91

Spotkania i konsultacje umawiane indywidualnie pod numerem telefonu: 505 204 560

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY w Łomży – ul. Sadowa 8

W naszej fundacji prowadzimy fachowe poradnictwo prawne dla migrantów, m.in. w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Świadczona jest także pomoc dotycząca sporządzania pism. Udzielane są również informacje na temat polskiego prawa, przysługujących cudzoziemcom praw oraz ich obowiązków.


BEZPŁATNA INFOLINIA PRAWNA

Ponadto Fundacja Dialog wraz z Krajową Izbą Radów Prawnych i  przy wsparciu finansowym Norwegian Refugee Council prowadzi bezpłatną infolinię prawną.

Chcąc skorzystać z pomocy należy zadzwonić pod numer Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej:

+48 800 088 544

lub napisać e-maila pod adres:

E-mail:prawnicy.ukrainie@kirp.pl

Link do strony głównej infolinii:

https://legalaidpoland.org/

Infolinia jest prowadzona przy wsparciu finansowym:

https://www.nrc.no/


русский

Бесплатные юридические консультации для мигрантов в нашем фонде предоставляют Януш Трохимяк, Томаш Лулькевич (Белосток), Анна Олендер (Ломжа), Ярослав Рушевский (Сувалки).

Дежурство юрисконсульта по вызову:

ИНФОРМАЦИЯ И АДВИЧЕСКИЙ ПУИНТ в Белостоке – ул. Абрамовича, 1 шт.

В понедельник: 10:00 – 15:00

Телефон: 85 742 40 41

тел. +48 506 100 548

электронная почта: janusztr78@gmail.com

Вторник, четверг 15:00-19:00.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАНЦИЯ в Сувалках – улица Невевича 91

Встречи и консультации организуются индивидуально по телефону: 505 204 560

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАТИЧЕСКИЙ ПУИНТ в Ломже – ул.

В нашем фонде мы предоставляем профессиональные юридические консультации мигрантам в области административного, гражданского и трудового права. Мы также оказываем помощь в подготовке писем. Представлена также информация о польском законодательстве, правах и обязанностях иностранцев.

 

український

Безкоштовні юридичні консультації для мігрантів у нашому фонді надаються юристами Янушем Трохіміаком, Томашем Лулкевичем (Білосток), Аною Олендер (Ломжа), Ярославом Рушевським (Сувалки)

Обов’язки юрисконсульту:

ІННОВАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ТОЧКА в Білосток – вул. Fr .. Abramowicz 1

Понеділок: 10:00 – 15:00

Тел. 85 742 40 41

тел. +48 506 100 548

e-mail: janusztr78@gmail.com

Вівторок, четвер 15:00 – 19:00

ІННОВАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ТОЧКА в Сувалки – вул. Noniewicza 91

Зустрічі та консультації організовані індивідуально за телефоном: 505 204 560

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПУНКТ в Ломжі – вул. Садова 8

У нашому фонді ми надаємо професійні юридичні консультації для мігрантів, у тому числі у сфері адміністративного права, цивільного права та трудового права. Надається також допомога щодо підготовки листів. Інформація також надана щодо польського законодавства, прав іноземців та їхніх обов’язків.

 

English:

Free legal advice for migrants in our foundation is provided by legal counselors Janusz Trochimiak, Tomasz Lulkiewicz (Białystok), Anna Olender (Łomża), Jarosław Ruszewski (Suwałki).

On-call duty of a legal adviser:

INFORMATION AND CONSULTANCY POINT in Białystok – 1 ks. Abramowicza St.

Monday: 10:00 – 15:00

Tel: 85 742 40 90

tel. +48 506 100 548

e-mail: janusztr78@gmail.com

Tuesday, Thursday 15:00-19:00

INFORMATION AND CONSULTANCY POINT in Suwałki – Noniewicza Street 91

Meetings and consultations arranged individually on the phone number: 505 204 560

INFORMATION AND COUNSULTANCY POINT in Łomża – ul. Sadowa 8

In our foundation we provide professional legal advice for migrants in the field of administrative law, civil law and labour law. We also provide assistance in the preparation of letters. We also provide information on Polish law, rights and obligations of foreigners.

 

 

 

 

 

 

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Skip to content