Mieszkania Wspierane Rozproszone

Posłuchaj o naszych mieszkaniach w Polskim Radio Białystok:

LINK:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/179102

lub obejrzyj materiał TVP Białystok:

https://bialystok.tvp.pl/47849208/mieszkania-wspierane-nieocenione-w-walce-z-bezdomnoscia

 

Mieszkania Wspierane są to samodzielne, całodobowe mieszkania w których osoba potrzebująca pomocy może zamieszkać na czas określony, z możliwością przedłużenia tego okresu. Mieszkania przeznaczone są dla osób bezdomnych lub rodzin zagrożonych bezdomnością oraz rodzin cudzoziemskich i uchodźców. W Białymstoku prowadzimy pięć takich mieszkań. Głównym celem funkcjonowania mieszkań wspieranych rozproszonych jest pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej oraz reintegracja społeczna. Mieszkańcy są wspierani i nadzorowani przez mentorów i pracownika socjalnego. Mieszkania wspierane rozproszone są usytuowane w budynkach wielomieszkaniowych tzw. „blokach” i spełniają wymogi zgodne z przepisami, jakim odpowiadają lokale mieszkalne.

 

W skład mieszkania wchodzi:

 • kuchnia wyposażona w sprzęt AGD umożliwiający samodzielne przygotowywanie posiłków,
 • pokój / pokoje nie mniejsze niż 5 m2 na osobę,
 • łazienka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, prysznicem lub wanną, WC.

 

Odpłatność.

Odpłatność za pobyt ustalany jest indywidualnie z mieszkańcem. Fundacji Dialog prowadzi mieszkania w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Warunki które musi spełniać osoba, która chce zamieszkać w mieszkaniu.

 

 • Mieszkania wspierane rozproszone przeznaczona są dla osób (rodzin) zagrożonych bezdomnością lub bezdomnych oraz cudzoziemców i uchodźców:
 • pełnoletnich,
 •  posiadających stałe źródło finansowe pozwalające na: pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z zamieszkaniem tj.: czynsz, opłaty za media, środki czystości, wyżywienie itp.
 • poszukujących własnego mieszkania lub oczekujących na mieszkanie socjalne lub komunalne z zasobu gminy (złożyły wniosek do ZMK),
 •  zmotywowanych do zmian w życiu,
 • współpracują z personelem Fundacji Dialog odpowiedzialnym za mieszkania, pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, PUP lub innych instytucji i są otwarte na ich propozycje,
 • w wieku poniżej 70 lat.

 

Procedury przyjęcia

W mieszkaniu wspieranym rozproszonym może przebywać osoba, która:

 • uzyskała zgodę zespołu rekrutującego składającego się z pracowników Fundacji Dialog,
 • zapoznała się z Regulaminem Mieszkania Wspieranego Rozproszonego i zaakceptowała go oraz potwierdziła to w oświadczeniu,
 • spełnia warunki opisane powyżej,
 • posiada niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, legitymacja rencisty itp.,
 • dopuszcza się przyjmowanie osób z własnymi meblami,
 • posiłki będzie przygotowywała we własnym zakresie.

 

Dokumentacja:

 • regulamin korzystania z mieszkania,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenia dotyczące : przetwarzania danych osobowych, zapoznania się z regulaminem i jego przestrzeganie, usunięcia rzeczy w przypadku opuszczenia mieszkania itp.,
 • oświadczenie o dochodach,
 • kserokopię dowodu osobistego.

 

Kontakt w sprawie mieszkań:

Tel.: 85 742 40 90

 

Numer rachunku do opłat za mieszkanie wspierane:

Fundacja Dialog

Numer rachunku bankowego: 61 1500 1344 1213 4008 5091 0000

Skip to content