Fundacja Dialog od wielu lat prowadzi Centrum Mentoringu i Wolontariatu. Do zadań Centrum należy przede wszystkim:

1) szkolenie mentorów, wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu,

2) koordynowanie pracy mentorów i wolontariuszy,

3) prowadzenie punktu informacyjnego dla kandydatów na wolontariuszy i mentorów, a także dla osób potrzebujących pomocy,

4) pośredniczenie pomiędzy wolontariuszami i osobami potrzebującymi wsparcia,

5) promocja wolontariatu i mentoringu w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, prywatnych firmach, mediach i placówkach oświatowych,

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wolontariatu.

W swojej ofercie Centrum posiada różne możliwości pracy wolontarystycznej, wśród których program mentoringowy Starszy Brat Starsza Siostra zajmuje bardzo ważne miejsce. Program Starszy Brat Starsza Siostra to mentoringowy program, który polega pomocy dzieciom z różnymi problemami (kłopoty w nauce, trudności w kontaktach z rówieśnikami). Szukamy osób odpowiedzialnych, które będą pełnić rolę mentorów wobec swoich podopiecznych spotykając się z nimi minimum raz w tygodniu. Jako wolontariusz Fundacji Dialog możesz nie tylko pomagać innym, ale też poznać wielu nowych ludzi. Oprócz tego możesz podzielić się z nami swoją pasją prowadząc zajęcia dla dzieci. Dzięki temu możesz sprawdzić swoje umiejętności, a dodatkowo rozwijać kompetencje społeczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Dane kontaktowe:

Agata Butarewicz – Głowacka

tel.: 508 055 800

Natalia Mikulicz

tel.: 662 161 059

nmikulicz@fundacjadialog.pl

Odrabianie lekcji z dziećmi cudzoziemców – sobota 10-14.

Skip to content