Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

.

Historia, cel, misja, zasady fundacji

Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja powstała z inspiracji chrześcijańskiej 13 lutego 2001 roku (akt fundacyjny), do 18 grudnia 2014 r. używaliśmy nazwy Fundacja Edukacji i Twórczości. Pomysłodawcą założenia Fundacji jest Michał Gaweł, który jest prezesem zarządu. Obecnie w skład Zarządu Fundacji Dialog wchodzą między innymi, związani z fundacją od samego początku działalności byli wolontariusze: Agata Butarewicz – Głowacka, Marcin Kruhlej, Mateusz Suchocki.

Cel, misja

Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

Zasady

Nikogo nie dyskryminujemy, nie stosujemy prozelityzmu, jesteśmy organizacją apolityczną, nie angażujemy się w spory światopoglądowe, ideologiczne. Nasze działania skierowane są do wszystkich osób bez względu na narodowość, rasę, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, orientację, poglądy polityczne.

Działalność

Nasza działalność skupia się na następujących obszarach:

-integracja społeczna,

-pomoc uchodźcom i migrantom,

-pomoc dziecku i rodzinie,

-edukacja,

-wolontariat.

Zarząd Fundacji

.
Michał Gaweł

Michał Gaweł

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ukończył studia politologiczne, a na Wydziale Filozofii studia filozoficzne. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy filozofii i etyki w VI LO i KLO w Białymstoku. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi m.in. był wiceprezesem Fundacji Starszy Brat Starsza Siostra – Polska, a w latach 2009 – 2019 r. był zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pracował również w Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Polska. Autor i współautor oraz koordynator wielu projektów. Od 2001 roku do chwili obecnej prezes zarządu Fundacji Dialog. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu mentoringu, wolontariatu, streetworkingu. Prywatnie maż Asi i tata dwóch synów i trzech córek oraz rodzic zastępczy.

Mateusz Suchocki

Mateusz Suchocki

WICEPREZES ZARZĄDU

Pedagog i ekonomista. Związany z Fundacją od początku jej istnienia. Zajmuje się rozliczaniem i koordynowanie finansowym projektów.Wieloletni koorynator wolontariatu w Fundacji. Wykształcił i przygotował do pracy wielu młodych wolontariuszy. Obecnie uczy “przedsiębiorczości”  młodzież w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Z pasji i konieczności również główny księgowy i doradca z tego zakresu.

Marcin Kruhlej

Marcin Kruhlej

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Realizator i pomysłodawca wielu projektów. Ukończył kurs “Profesjonalny menedżer w NGO” na warszawskiej uczelni Collegium Civitas, oraz kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Obecnie również prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej “Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.

Agata Butarewicz – Głowacka

Agata Butarewicz – Głowacka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W Fundacji jedna z pierwszych wolontariuszek. Autorka publikacji i prac naukowych związanych z pieczą zastępczą, systemem wsparcia rodziny oraz wdrażaniem idei mentoringu. W Fundacji zajmuje się głównie wolontariatem, w tym projektami Wolontariatu Europejskiego (EVS). Prywatnie mama małej Hani.

Izabela Dąbrowska

Izabela Dąbrowska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy, koordynator projektów finansowanych ze środków EFS głównie skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Magister prawa i europeistyki, politolog. Z Fundacją Dialog związana od maja 2017 roku. Prywatnie żona Andrzeja i mama Dominiki.  Miłośniczka muzyki, kina i teatru.

Krzysztof Kozicki

Krzysztof Kozicki

Doświadczony samorządowiec (był starostą, wicestarostą, wójtem gminy, radnym: gminnym, powiatowym, wojewódzkim). Prekursor spółdzielczości socjalnej, członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii  Społecznej, członek  zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Wiesława Muśko

Wiesława Muśko

Z Fundacją Dialog związana jest od 2011 roku, specjalista ds. zarządzania projektami finansowanymi z granów, m.in. EFS; monitoringu, mentoringu, doradca zawodowy.
Absolwentka magisterskich studiów humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Planowana działalności MŚP na rynku globalnym, Prawa Europejskiego i Funduszy Strukturalnych, Finansowania ochrony środowiska; kursy: Dietetyka Kliniczna; Zdrowe odżywianie kobiet w ciąży i dzieci; System diagnostyki NLS (BIONIC ENERGY SOLUTIONS). Od lipca 1995 roku pasjonatka medycyny naturalnej, naturopatii. Prywatnie żona i mama dójki dorosłych dzieci Emilki i Tomka. Miłośniczka muzyki, książek i przyrody.

Wioletta Toczko

Wioletta Toczko

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalista Terapii Uzależnień. Od wielu lat zaangażowana w pomoc dla osób uzależnionych oraz we współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Czarna Białostocka. Zaangażowana przy tworzeniu dwóch ośrodków terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. W Fundacji zajmuje się prowadzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Powrotu”. Prywatnie żona Roberta i mama trzech córek i syna.

Sprawozdania

Wszystkie sprawozdania znajdują się w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W wyszukiwarce należy wpisać numer KRS: 0000007228

Statut Fundacji

.

Rada Fundacji

Rada Fundacji Dialog jest niezależnym i społecznym organem nadzoru. Członkowie Rady są wolontariuszami, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. Nie są oni powiązani z członkami zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy m.in.: powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zmiana Statutu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – przewodniczący rady

Profesor dr habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, ksiądz katolicki. Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (AWSD). Ukończył też Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W roku akademickim 1993/1994 odbył studia i badania naukowe w Paryżu – Institute Catholique de Paris i Sorbona; w latach 1985-1997 odwiedził ośrodki naukowe w Niemczech – Köln, Bonn, Paderborn, München. Specjalizuje się w teologii moralnej i etyce teologicznej. Pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego w Instytucie Teologii Systematycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 do 2003 zajmował stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Katechetyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2000-2004 był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Elżbieta Czerkacz – pedagog, założyła i do emerytury, przez wiele lat prowadziła wraz z mężem Michałem pierwszy w Białymstoku Rodzinny Dom Dziecka. Pracowała również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

ks. Jarosław Jóźwik – ksiądz prawosławny, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, kanclerz Akademii Supraskiej. Jest absolwentem Prawosławnego Instytutu św. Sergiusza w Paryżu oraz Uniwersytetu Nice Sophia-Antypolis. Współorganizator „Tygodnia liturgicznego” w Paryżu. Koordynator konferencji międzynarodowych Akademii Supraskiej, redaktor naczelny “Latopisów Akademii Supraskiej”. Koordynator: Warsztatów plastyczno – ikonograficznych dla dzieci i młodzieży, Forum Myśli Teologicznej oraz spotkań kulturalnych i naukowych Akademii Supraskiej.

Grażyna Łaniewska – pedagog, konsultant ds. wychowania i rodziny w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

ks. dr Wojciech Łazewski – dr nauk teologicznych, proboszcz Parafii Katolickiej Świętego Kazimierza w Białymstoku. W latach 1994-2004 dyrektor Caritas Polska a w latach 2008-2011 dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. W latach 2004-2008 był rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Janina Misztalewska – emerytowany oligofrenopedagog i doświadczony nauczyciel dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, była również dyrektorem Zespołu szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku.

dr n. med. Barbara Zadrożna-Tołwińska – pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Od wielu lat wspiera dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Inicjatorka pedagogiki montesoriańskiej w naszym województwie.

Zdjęcie ze szkolenia w Akademii Supraskiej.
.

Zespół

Najsilniejszą stroną Fundacji Dialog jest nasz zespół. W roku 2022 z fundacją współpracowało w formie umów o pracę, umów cywilno prawnych, zatrudnienia socjalnego, staży ponad 200 osób.  Ponadto w realizację naszych zadań zaangażowanych jest stale ponad 30 wolontariuszy.

Publikacja Bezpieczny Dom

Publikacja Bezpieczny Dom

    Zadanie w ramach projektu BEZPIECZNY DOM, współfinansowany przez  Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach  zadań  publicznych pod nazwą: Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, kreowanie i promowanie działań wspierających...

czytaj dalej
Skip to content