Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

.

Historia, cel, misja, zasady fundacji

Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja powstała z inspiracji chrześcijańskiej 13 lutego 2001 roku (akt fundacyjny), do 18 grudnia 2014 r. używaliśmy nazwy Fundacja Edukacji i Twórczości. Pomysłodawcą założenia Fundacji jest Michał Gaweł, który jest prezesem zarządu. Obecnie w skład Zarządu Fundacji Dialog wchodzą między innymi, związani z fundacją od samego początku działalności byli wolontariusze: Agata Butarewicz – Głowacka, Marcin Kruhlej, Mateusz Suchocki.

Cel, misja

Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka i godność osoby ludzkiej.

Zasady

Nikogo nie dyskryminujemy, nie stosujemy prozelityzmu, jesteśmy organizacją apolityczną, nie angażujemy się w spory światopoglądowe, ideologiczne. Nasze działania skierowane są do wszystkich osób bez względu na narodowość, rasę, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, orientację, poglądy polityczne.

Działalność

Nasza działalność skupia się na następujących obszarach:

-integracja społeczna,

-pomoc uchodźcom i migrantom,

-pomoc dziecku i rodzinie,

-edukacja,

-wolontariat.

Zarząd Fundacji

.
Michał Gaweł

Michał Gaweł

PREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ukończył studia politologiczne, a na Wydziale Filozofii studia filozoficzne. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy filozofii i etyki w VI LO i KLO w Białymstoku. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi m.in. był wiceprezesem Fundacji Starszy Brat Starsza Siostra – Polska, a w latach 2009 – 2019 r. był zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pracował również w Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Polska. Autor i współautor oraz koordynator wielu projektów. Od 2001 roku do chwili obecnej prezes zarządu Fundacji Dialog. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu mentoringu, wolontariatu, streetworkingu. Prywatnie maż Asi i tata dwóch synów i trzech córek oraz rodzic zastępczy.

Mateusz Suchocki

Mateusz Suchocki

WICEPREZES ZARZĄDU

Pedagog i ekonomista. Związany z Fundacją od początku jej istnienia. Zajmuje się rozliczaniem i koordynowanie finansowym projektów.Wieloletni koorynator wolontariatu w Fundacji. Wykształcił i przygotował do pracy wielu młodych wolontariuszy. Obecnie uczy “przedsiębiorczości”  młodzież w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Z pasji i konieczności również główny księgowy i doradca z tego zakresu.

Marcin Kruhlej

Marcin Kruhlej

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Realizator i pomysłodawca wielu projektów. Ukończył kurs “Profesjonalny menedżer w NGO” na warszawskiej uczelni Collegium Civitas, oraz kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Obecnie również prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej “Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.

Agata Butarewicz – Głowacka

Agata Butarewicz – Głowacka

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W Fundacji jedna z pierwszych wolontariuszek. Autorka publikacji i prac naukowych związanych z pieczą zastępczą, systemem wsparcia rodziny oraz wdrażaniem idei mentoringu. W Fundacji zajmuje się głównie wolontariatem, w tym projektami Wolontariatu Europejskiego (EVS). Prywatnie mama małej Hani.

Izabela Dąbrowska

Izabela Dąbrowska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy, koordynator projektów finansowanych ze środków EFS głównie skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Magister prawa i europeistyki, politolog. Z Fundacją Dialog związana od maja 2017 roku. Prywatnie żona Andrzeja i mama Dominiki.  Miłośniczka muzyki, kina i teatru.

Krzysztof Kozicki

Krzysztof Kozicki

Doświadczony samorządowiec (był starostą, wicestarostą, wójtem gminy, radnym: gminnym, powiatowym, wojewódzkim). Prekursor spółdzielczości socjalnej, członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii  Społecznej, członek  zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Wiesława Muśko

Wiesława Muśko

Z Fundacją Dialog związana jest od 2011 roku, specjalista ds. zarządzania projektami finansowanymi z granów, m.in. EFS; monitoringu, mentoringu, doradca zawodowy.
Absolwentka magisterskich studiów humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Planowana działalności MŚP na rynku globalnym, Prawa Europejskiego i Funduszy Strukturalnych, Finansowania ochrony środowiska; kursy: Dietetyka Kliniczna; Zdrowe odżywianie kobiet w ciąży i dzieci; System diagnostyki NLS (BIONIC ENERGY SOLUTIONS). Od lipca 1995 roku pasjonatka medycyny naturalnej, naturopatii. Prywatnie żona i mama dójki dorosłych dzieci Emilki i Tomka. Miłośniczka muzyki, książek i przyrody.

Wioletta Toczko

Wioletta Toczko

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalista Terapii Uzależnień. Od wielu lat zaangażowana w pomoc dla osób uzależnionych oraz we współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Czarna Białostocka. Zaangażowana przy tworzeniu dwóch ośrodków terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. W Fundacji zajmuje się prowadzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Powrotu”. Prywatnie żona Roberta i mama trzech córek i syna.

Sprawozdania

Wszystkie sprawozdania znajdują się w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W wyszukiwarce należy wpisać numer KRS: 0000007228

Statut Fundacji

.

Rada Fundacji

Rada Fundacji Dialog jest niezależnym i społecznym organem nadzoru. Członkowie Rady są wolontariuszami, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. Nie są oni powiązani z członkami zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy m.in.: powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zmiana Statutu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – przewodniczący rady

Profesor dr habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, ksiądz katolicki. Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (AWSD). Ukończył też Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W roku akademickim 1993/1994 odbył studia i badania naukowe w Paryżu – Institute Catholique de Paris i Sorbona; w latach 1985-1997 odwiedził ośrodki naukowe w Niemczech – Köln, Bonn, Paderborn, München. Specjalizuje się w teologii moralnej i etyce teologicznej. Pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego w Instytucie Teologii Systematycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 do 2003 zajmował stanowisko kierownika Podyplomowego Studium Katechetyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2000-2004 był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Elżbieta Czerkacz – pedagog, założyła i do emerytury, przez wiele lat prowadziła wraz z mężem Michałem pierwszy w Białymstoku Rodzinny Dom Dziecka. Pracowała również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

ks. Jarosław Jóźwik – ksiądz prawosławny, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, kanclerz Akademii Supraskiej. Jest absolwentem Prawosławnego Instytutu św. Sergiusza w Paryżu oraz Uniwersytetu Nice Sophia-Antypolis. Współorganizator „Tygodnia liturgicznego” w Paryżu. Koordynator konferencji międzynarodowych Akademii Supraskiej, redaktor naczelny “Latopisów Akademii Supraskiej”. Koordynator: Warsztatów plastyczno – ikonograficznych dla dzieci i młodzieży, Forum Myśli Teologicznej oraz spotkań kulturalnych i naukowych Akademii Supraskiej.

Grażyna Łaniewska – pedagog, konsultant ds. wychowania i rodziny w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

ks. dr Wojciech Łazewski – dr nauk teologicznych, proboszcz Parafii Katolickiej Świętego Kazimierza w Białymstoku. W latach 1994-2004 dyrektor Caritas Polska a w latach 2008-2011 dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. W latach 2004-2008 był rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Janina Misztalewska – emerytowany oligofrenopedagog i doświadczony nauczyciel dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, była również dyrektorem Zespołu szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku.

dr n. med. Barbara Zadrożna-Tołwińska – pediatra, specjalista neurologii dziecięcej. Od wielu lat wspiera dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Inicjatorka pedagogiki montesoriańskiej w naszym województwie.

Zdjęcie ze szkolenia w Akademii Supraskiej.
.

Zespół

Najsilniejszą stroną Fundacji Dialog jest nasz zespół. W roku 2022 z fundacją współpracowało w formie umów o pracę, umów cywilno prawnych, zatrudnienia socjalnego, staży ponad 200 osób.  Ponadto w realizację naszych zadań zaangażowanych jest stale ponad 30 wolontariuszy.

Zatrudnimy tłumacza języka ukraińskiego

Zatrudnimy tłumacza języka ukraińskiego

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Tłumacz języka ukraińskiego w projekcie HOME realizowanym we współpracy z Norwegian Refugee Council. Forma współpracy: umowa zlecenie/B2B. Opis stanowiska: tłumaczenia przysięgłe dokumentów z języka ukraińskiego na polski i z języka...

czytaj dalej
Szukamy złotej rączki!

Szukamy złotej rączki!

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Złotej Rączki w projekcie HOME realizowanym we współpracy z Norwegian Refugee Council. Forma współpracy: umowa zlecenie/B2B. Opis stanowiska: osoba zatrudniona na stanowisku Złotej Rączki będzie odpowiedzialny/a za: wszelkie drobne,...

czytaj dalej

Polityka bezpieczeństwa

Fundacja przykłada dużą wagę do dobra wszystkich swoich podopiecznych, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić politykę PSEA zgodnie ze standardami pracy UNICEF. Zachęcamy wszystkich pracowników, wolontariuszy, podopiecznych, beneficjentów, kontraktorów oraz przyjaciół fundacji do zapoznania się z naszymi zasadami i aktywnego wspierania procesu zapobiegania, reagowania i zgłaszania wszelkich form wykorzystywania i nadużyć seksualnych. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom uczynimy Fundację bezpieczniejszym miejscem zarówno dla beneficjentów, jak i pracowników.

Our Foundation places great importance on the well-being of all those under our care, which is why we have decided to implement the PSEA policy in accordance with UNICEF’s working standards. We encourage all employees, volunteers, dependents, beneficiaries, contractors, and friends of the Foundation to familiarize themselves with our principles and actively support the process of preventing, responding to, and reporting any forms of sexual exploitation and abuse. We believe that through our joint efforts, we will make the Foundation a safer place for both beneficiaries and employees.

Наша Фундація приділяє велику увагу добробуту всіх тих, хто перебуває під нашою опікою, і саме тому ми вирішили впровадити політику PSEA відповідно до стандартів роботи ЮНІСЕФ. Ми закликаємо всіх співробітників, волонтерів, підопічних, одержувачів послуг, підрядників та друзів Фундації ознайомитися з нашими принципами та активно підтримувати процес запобігання, реагування та повідомлення про всі форми сексуальної експлуатації та зловживань. Ми віримо, що завдяки спільним зусиллям ми зробимо Фундацію безпечнішим місцем як для одержувачів послуг, так і для співробітників.

Nasza dokumentacja/Our documentation/Наша документація

Polityka Ochrony podopiecznych Fundacji/ Safeguarding Policy/Політика захисту клієнтів Фонду  


 

Twój Głos jest ważny, prosimy przesyłać państwa opinie na adres: wsparcie@fundacjadialog.pl

Your voice is important, please send your feedback to the following address:
 wsparcie@fundacjadialog.pl

Ваш голос важливий, будь ласка, надсилайте ваші думки за адресою: 
 wsparcie@fundacjadialog.pl
Skip to content