ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 z dnia 04.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 z dnia 04.04.2017 r.

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/058/2017 zostało unieważnione w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę założoną na realizację usługi w budżecie projektu. Postępowanie na realizację usługi zostanie ogłoszone...
Skip to content