Rekrutacja na szkolenie programu ODZYSKAĆ DZIECKO.

with Brak komentarzy

 

Fundacją DIALOG oraz  Fundacja KORALE informuje, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie podstawowe programu Odzyskać Dziecko.

Projekt zakłada objęcie wsparciem kadrę i podopiecznych z terenu 7 powiatów województwa podlaskiego tj: (zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, augustowskiego i suwalskiego).

Szkolenie skierowane jest do kadry, wolontariuszy  instytucji pomocy społecznej realizujących zadania na rzecz wsparcia rodzin i pieczy zastępczej.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia IV-V.2019r. Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl
formularz_zgłoszeniowy KADRA szkolenie podstawowe

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć wyrównawczych z logopedą dla uczniów cudzoziemskich na terenie białostockich szkół, w zamówieniu nr 1/2019/FAMI z dnia 12.03.2019 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Projekt „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Spotkania edukacyjne w powiatach w ramach projektu „Odzyskać Dziecko”

with Brak komentarzy

 

 

Fundacja DIALOG oraz  Fundacja KORALE informują, iż w ramach  projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” odbyło się  pięć spotkań edukacyjnych w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim. Przed nami jeszcze dwa spotkania w powiecie suwalskim i augustowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji obszaru wspierania dziecka i rodziny z  powiatu hajnowskiego ( ops, pcpr, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, ośrodki wsparcia dziennego). Podczas spotkania przedstawione zostały założenia i narzędzia programu ODZYSKAĆ DZIECKO oraz dobre praktyki z wdrażania programu.
Jednocześnie wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu miały  możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, celami, ideą i  formą projektu, a także jego umiejscowieniem w systemie pomocy.
Omówione zostały kolejne etapy projektu- system szkoleń oraz zasady uzyskania tytułu realizatorów/edukatorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO.             Zainteresowane osoby chcące uzyskać kompetencje realizatorów/edukatorów programu miały możliwość  dokonania wstępnego zgłoszenia.

Integracyjne warsztaty kulinarne – kuchnia czeczeńska i gruzińska

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy na Integracyjne warsztaty  kulinarne Kuchni  czeczeńskiej oraz gruzińskiej. Podczas warsztatów można będzie poznać kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

  • 02.2019 o 17.00 – kuchnia czeczeńska

Prowadzący: Marina Mezhidova, Khava Shaykhaeva 

  • 02.2019 godz. 17.00 – kuchnia gruzińska

Prowadzący: Baramidze Oleksandr

Warsztaty zostaną zorganizowane w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku  w dniach 8 i 18 lutego o godz. 17:00. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Spotkanie poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach oraz najszybciej prześlą swoje zgłoszenia.  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szkolenie dla nauczycieli

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniach z zakresu nauczania dzieci nieznających języka polskiego oraz specyfiki pracy z uczniem cudzoziemskim. Szkolenia są organizowane przez Fundację Dialog we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Program szkolenia będzie dotyczył przede wszystkim praktycznych metod pracy, oceniania, przygotowywania zajęć dla klas z uczniami nieznającymi języka polskiego i włączania ich do pracy całej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania scenariuszy lekcji dla klas niejednolitych kulturowo. (więcej…)

Lektor języka polskiego w Suwałkach – ogłoszenie

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia aplikacji na stanowisko lektora języka polskiego prowadzącego kurs języka polskiego dla cudzoziemców w Suwałkach w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. Prowadzenie kursu w okresie od stycznia 2019 w wymiarze 120 godzin dydaktycznych.

WARUNKI WYMAGANE:

  • wykształcenie wyższe (preferowana filologia polska);
  • doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego;
  • ukończone kursy z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego;

 

WARUNKU UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI:

Przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz proponowanej stawki za 1 godzinę prowadzenia kursu na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA APLIKACJI:

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać za pomocą poczty e-mail do dnia 31 grudnia czerwca na adres e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634, e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Dialog w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Dialog. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Dialog, z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.

Integracyjne warsztaty kulinarne – kuchnia ormiańska i ukraińska

with Brak komentarzy

Zapraszamy na integracyjne warsztaty kulinarne w trakcie których poznamy kuchnię mieszkających w Białymstoku przedstawicieli innych narodowości, zasmakujemy kuchni danego narodu i będziemy mieli okazję do wspólnego gotowania.

Warsztaty zostaną zorganizowane 7 i 13 grudnia o godz. 17 w studiu kulinarnym „Zmokła Kura” (ul. Witosa 15B) w Białymstoku. W dniu 7 grudnia uczestnicy przyrządzą dania kuchni ormiańskiej, natomiast 13 grudnia poznamy charakterystyczne przepisy kuchni ukraińskiej. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom Białegostoku – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele narodowości, jakich kuchnię będziemy poznawać.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsze przesłanie zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: fami@fundacjadialog.pl. Udział w spotkaniu wezmą osoby, które najszybciej prześlą swoje zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kurs adaptacyjny „Praktyczne aspekty zakładania własnej działalności gospodarczej” [POL, RUS]

with Brak komentarzy

Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym razem założycielka własnej restauracji w Białymstoku opowie o swoich doświadczeniach związanych z wynajmem lokalu, finansami, umowami i innymi interesującymi Państwa kwestiami. 

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji). (więcej…)

1 2 3 4 5 6 9