Z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert do rozstrzygnięcia procedury zamówienia wydłużyliśmy termin składania ofert. Ponadto zmieniliśmy warunki zamówienia (w tym wzór umowy z wykonawcą)
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowo – budowlanych w 10 mieszkaniach Biura Najmu Społecznego, prowadzonego przez naszą Fundację.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowo – budowlanych w 10 mieszkaniach Biura Najmu Społecznego, prowadzonego przez naszą Fundację.
Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i załącznikami.
Skip to content