Załącznik nr 1 - zakres prac remontowo-budowlanych