Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z politykami Fundacji