Zapraszamy pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym Trening Zastępowania Agresji. Kurs jest realizowany przez partnera projektu Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

TERMIN SZKOLENIA : 1 grudnia 2018 – 2 grudnia 2018 r, 15 grudnia – 16 grudnia 2018 r., godz. 9:00 – 18:00 każdego dnia.
Kurs będzie przeprowadzony zgodnie ze standardami TZA, zakończony uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji trenera TZA na podstawowym poziomie.
W przypadku przekazania informacji o rezygnacji z udziału w kursie w terminie późniejszym niż 4 dni przed szkoleniem uczestnik może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
LICZBA MIEJSC JEST BARDZO OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do Federacji Białystok (ul. ks. Abramowicza 1, Białystok) lub wysłanie zeskanowanej na e-mail: zarzad@federacjabialystok.pl do dnia 16 listopada 2018 roku.

Kurs jest realizowany w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Skip to content