Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym razem założycielka własnej restauracji w Białymstoku opowie o swoich doświadczeniach związanych z wynajmem lokalu, finansami, umowami i innymi interesującymi Państwa kwestiami. 

Na spotkanie zapraszamy – zgodnie z założeniami projektu – osoby z krajów spoza Unii Europejskiej, a obecnie mieszkańców Podlasia, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych wskazani jako grupa docelowa projektów w ramach Programu FAMI (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy tłumacza. Ilość miejsc ograniczona.

Data i miejsce szkolenia: 28.11.2018/15.00-16.30/ Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Chętnych  prosimy o zgłoszenia do 26.11.2018 r. na adres email: elzbietacholko@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji Dialog: ks. Abramowicza 1 w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00. Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 790 634 894

 

російська

„Практические АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Приглашаем на очередную встречу связанную с открытием бизнесаНа этот раз основательница собственного ресторана в Белостоке расскажет о своих опытах связанных с наймом помещения, финансами, договорами и другими интересующими вас вопросами.

 

Мы навстречу приглашаем – лица из стран Европейского Союза,

Имеющие статус  иностранцев проживающих на территории  Польши на Подляссе,  на основании разрешения временного или постоянного  пребывания на территории Польши, статуса беженца, разрешение на проживание по гуманитарным соображениям, и разрешение на допустимое пребывание,  как целевая группа  проекта в рамках Программы FAMI  (Fundusz Azylu Migracji i Integracji).

Обучение бесплатное. Мы обеспечиваем переводчика. Количество мест ограниченное.

Дата и место проведения курса 28.11.2018/15.00-16.30/ Fundacja Dialog ul. Ks. Abramowicza 1 w Białymstoku.

Желающих просим сообщить до 26.11.2018 r. по адресу email: elzbietacholko@gmail.com или непосредственно в офис Фундации Диалог: ks. Abramowicza 1 w Białymstoku от понедельника до пятницы от 10.00 до 16.00 подробную информацию по теме курса можно получить под номером телефона 790 634 894

 

український

Запрошуємо Вас на наступну зустріч, пов’язану з веденням бізнесу.

Цього разу засновник власного ресторану в Білостоці розповість про свій досвід, пов’язаний з орендою приміщень, фінансів, контрактів та інших питань, що вас цікавлять.

Ми запрошуємо Вас зустрітися – відповідно до проекту – людей з країн, що не входять до Європейського Союзу, і тепер жителі Підляшшя, які перебувають у Польщі на основі тимчасового, постійного, статусу біженця, дозволеного перебування, з гуманітарних причин, вказаних як цільова група проектів за програмою FAMI (Фонд притулку міграції та інтеграції).

Навчання безкоштовне. Ми надаємо перекладач. Кількість місць обмежена.

Дата і місце навчання: 28/11/2018 / 15.00-16.30 / Діалог Фонд вул. Ks. Абрамович 1 в Білостоці.

Якщо ви зацікавлені, повідомте до 26 листопада 2012 року на електронну адресу: elzbietacholko@gmail.com або безпосередньо в штаб-квартирі Фонду Діалог: Abramowicza 1 в Білостоці з понеділка по п’ятницю з 10.00-16.00. Детальна інформація про тренінг можна отримати за телефоном: 790 634 894

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Skip to content