Pragniemy poinformować, że zawarliśmy umowę z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

Dofinansowano ze środków REZERWY FUNDUSZU PRACY w ramach zadania Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach Konkursu “Razem Możemy Więcej”

W ramach projektu zaplanowane zostały działania:

  • indywidualne wsparcie zawodowe brokerów rynku pracy (OWOP)
  • zawodowe formy edukacyjne (OWOP)
  • wsparcie asystenta integracyjnego (Fundacja Dialog)
  • zapewnienie pomocy prawnej (Fundacja Dialog)
  • zapewnienie pomocy psychologicznej (Fundacja Dialog)
  • kursy języka polskiego (Fundacja Dialog)
  • wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach (Fundacja Dialog)
  • dopłaty do mieszkań (Fundacja Dialog)

Dofinansowanie: 1 094 600,00 zł

Całkowita wartość: 1 094 600,00 zł

Skip to content