Fundacja Dialog i Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok ogłaszają konkurs w ramach programu regrantingowego „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach konkursu w programie regrantingowym organizacje pozarządowe zaproszone są do składania ofert na realizację projektów, o wartości do 3000 zł dofinansowania, dotyczących budowania wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców, zamieszkujących miasto Białystok, poprzez podjęcie wspólnych aktywności.

Termin złożenia wniosków: od 3 do 17 sierpnia 2022 roku, do godziny 16.00.

Projekty realizowane w ramach programu powinny m.in.:

  • wspierać nawiązywanie i rozwijanie więzi w społecznościach lokalnych oraz wzmacnianie akceptacji i integracji między mieszkańcami Białegostoku a uchodźcami oraz przeciwdziałać  dyskryminacji uchodźców,
  • wzmacniać proces integracji mieszkańców z społecznością uchodźców, w tym uchodźców z  Ukrainy,
  • przyczyniać się do rozwoju międzykulturowego i kształtować postawy otwartości wobec odmienności
  • przyczyniać się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców.

Możliwe formy realizacji projektów, m.in: festyn osiedlowy, piknik, spotkania sąsiedzkie, rozgrywki sportowe, spektakle teatralne, wyjazdy i wyjścia integracyjne, spotkania edukacyjne; projekt powinien być kierowany do minimum 16 osób.

Możliwe zakresy realizacji projektów, m.in.: polityka społeczna, kultura, profilaktyka zdrowia, sport, kultura fizyczna, wpisujące się w Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Kto może składać projektu? Organizacje pozarządowe (m in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, a także stowarzyszenia zwykłe i kościelne, osoby prawne).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Rocha 3 w Białymstoku. Zapraszamy na godzinę 9.00.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: telefonicznie lub osobiście (prosimy o umówienie się):

Animatorzy: Illia Tsalyk/ Kateryna Hatsko, nr telefonu 692 747 511;

W sprawach księgowych: Joanna Babul lub Ewa Brajczewska tel. (85) 742 40 41

Adres biura Operatora projektów: ul. Abramowicza 1 oraz ul. Kolejowa 26, Białystok

Adres email: projekty.federacja@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_DZIALAMY RAZEM_2022

ogloszenie_DZIALAMY RAZEM_2022

zal_FORM_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_WNIOSEK_ DZIALAMY RAZEM_2022

zal_MERYT_DZIALAMY RAZEM_2022

 

 

 

Skip to content