Zapraszamy do złożenia oferty na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej podczas 10 dwudniowych szkoleń skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym nr 5/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Skip to content