Z uwagi na niewystarczającą do rozstrzygnięcia procedury ilości ofert na Zapytanie ofertowe nr 03/04/2023/HOME na zakup telefonów typu smartphone – zapytanie ofertowe zostaje anulowane. W związku z powyższym zamieszczamy zaktualizowane zapytanie ofertowe nr 03/04/2023/HOME.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na następujące pozycje zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączonym pliku. Dopuszczalne do złożenia oferty jest użycie formatu swojej firmy lub skorzystanie z załączonego wzoru.
Ważne, aby oferta zawierała podpis wraz z pieczątką firmy.
Jednocześnie prosimy o uważne przeczytanie instrukcji na stronie 2 i 3.
Skip to content