Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z politykami Fundacji Dialog