Fundacja DIALOG celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej  na  świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR  w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:  „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIĘ O CENĘ Z DNIA 06.01.2020

Skip to content