Fundacja DIALOG zaprasza na bezpłatne, 60-godzinne kursy języka polskiego, kursy rozpoczną się w listopadzie i grudniu w Białymstoku oraz Łomży i okolicach. Kurs adresowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski (w pierwszej kolejności uchodźcy z Ukrainy). Warunkiem udziału w kursie jest wysłanie na e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl lub dostarczenie do siedziby Fundacji DIALOG wypełnionej karty uczestnika oraz dokumentów pobytowych do wglądu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy przyjmowane są w siedzibie Punktu Informacyjno-Doradczego przy ul. ks. Abramowicza 1 (budynek plebanii Kościoła Św. Rocha, II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17 (tel.: 85 742 40 42).

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do końca grudnia 2022r.

W kursie będą brały udział jedynie osoby które się zakwalifikowały.

KARTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Фонд “ДІАЛОГ” запрошує на безкоштовні 60-годинні курси польської мови, які розпочнуться в листопаді та грудні у Білостоці, Ломжі та околицях. Курс адресований іноземцям, які легально перебувають на території Польщі (в першу чергу біженцям з України). Умовою участі в курсі є надсилання заявки на участь на електронну пошту ukraina@fundacjadialog.pl або принести в офіс Фундації “ДІАЛОГ” заповнену картку учасника та документи на проживання для перевірки.

Детальну інформацію та реєстрацію можна отримати в Інформаційно-консультативному центрі за адресою: вул. О. Абрамовича, 1 (будівля вікаріату костелу св. Роха, 2-й поверх), з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 (тел.: 85 742 40 42).

Заявки приймаються до кінця грудня 2022 року.

У курсі візьмуть участь лише ті, хто пройде відбір.

Картка учасника проекту

Kursy w ramach projektu „“Podniesienie jakości usług publicznych oraz działania ukierunkowane na integrację uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Skip to content