Zaoraszamy na warsztaty dla kadry, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziców pieczy zastępczej. Organizatorami jest Fundacja Dialog oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dokładny opis warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku: szkolenia paz-grudzien 2023 dokumenty zgłsozenia l lista