Zadanie w ramach projektu BEZPIECZNY DOM, współfinansowanego przez  Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach  zadań  publicznych pod nazwą: Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin, 2023

            Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach do kadry instytucji pomocy społecznej, rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziców pieczy zastępczej z województwa podlaskiego. Organizatorami szkoleń w ramach projektu Bezpieczny Dom jest Fundacja Dialog oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Dokładny opis warsztatów wraz z terminami oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku: Harmonogram i dokumenty Bezpieczny Dom akt.
W przypadku zgłoszeń w formie elektronicznej prosimy o wysłanie formularza na adres email: centrumrr@fundacjadialog.pl, osobą do kontaktu jest Ewelina Wasiluk – koordynator projektu.

Skip to content