Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku współrealizujący projekt „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie: 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach BOF, serdecznie zaprasza pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby sprawujące pieczę zastępczą, asystentów rodzin, organizacji pozarządowych, pracujących na co dzień z dziećmi i rodziną z terenów gmin Białystok, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl, Choroszcz do udziału w bezpłatnym spotkaniu superwizyjnym w terminie 29 maja o godzinie 10.00

NA SPOTKANIE SUPERWIZYJNE  Dla osób pracujących z dziećmi-

TERMIN SPOTKANIA : 29 maja 2017 roku

GODZINY: 10.00 – 15.00

MIEJSCE: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

Celem superwizji zewnętrznej jest wspieranie kadry w realizacji prawidłowej jakości pracy, ukierunkowanie pracy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Superwizja daje możliwość wymiany doświadczeń i propozycji zajęciowych z dziećmi, prowadzą ja osoby z największym doświadczeniem w tego rodzaju pracy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na numer fax 85 65 21 836 lub zeskanowanej na e-mail: marta-daniszewska@wp.pl do dnia 21 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content