Zapraszamy osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej na spotkanie edukacyjne “Polski kalendarz świąt. Ciekawe tradycje i obyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce. Wielokulturowość Podlasia. Różnice oraz podobieństwa tradycji i obyczajów świątecznych.

Termin: 17.12.2021 / 18.00
Zgłoszenia/pytania prosimy kierować na adres: jkoscina@fundacjadialog.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Приглашаем, людей, находящихся в процедуре получения международной защиты на информационно-образовательную встречу

Польский календарь праздников. Интересные рождественские традиции и обычаи в Польше. Мультикультуральность Подлясья. Различия и сходства рождественских традиций и обычаев.

Дата: 17.12.2021 / 18.00

Заявки/вопросы отправляйте на адрес: jkoscina@fundacjadialog.pl

В заявке следует указать:

– имя и фамилию

– номер телефона

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Podlasie otwarte na integracje” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Skip to content