Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 13 marca do odwołania wsparcie świadczone przez Fundację Dialog będzie udzielane WYŁĄCZNIE w formie telefonicznej oraz elektronicznej:

– asystenta cudzoziemców pod numerem telefonu: 664 765 111 pod adresem e-mail: fami@fundacjadialog.pl,

– prawników: 506 100 548 (Janusz Trochimiuk) pod adresem e-mail: fami@fundacjadialog.pl

– doradcy zawodowego pod numerem telefonu: 788 879 776.

Zostają także zwieszone zajęcia w prowadzonych Centrach Integracji Społecznej w Białymstoku i Piątnicy. Z kadrą tych placówek można kontaktować się pod numerem telefonu:

  • Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku: 85 742 40 90 oraz adresem e-mail: cis@fundacjdialog.pl.
  • Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy: 697 487 328 oraz adresem e-mail: drugaszansa@fundacjadialog.pl

Od dnia 12 marca nieczynny pozostaje także Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze.

Zostają również odwołane wszystkie organizowane przez nas imprezy i wydarzenia, a także kursy i szkolenia. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nie będzie sobotnich zajęć z wolontariuszami.

ZACHĘCAMY jednak żeby nie bać się do nas dzwonić. Mimo tego, że nie  przyjmujemy na miejscu cały czas pomagamy i działamy. Mamy nadzieję – do zobaczenia w przyszłości.

 

Принимая во внимание эпидемиологическую опасность с 13 марта до отмены, поддержка Фонда Диалог будет предоставляться только по телефону и в электронном виде:
– помощник иностранца по телефону: 664 765 111 или по электронной почте: fami@fundacjadialog.pl,
– адвокаты: 506 100 548 (Януш Трохимяк) или по электронной почте: fami@fundacjadialog.pl
– профессиональный консультант по телефону:

788 879 776.
Также будут приостановлены занятия в центрах социальной интеграции в Белостоке и Пёнтнице. С сотрудниками этих учреждений можно связаться по номеру телефона:
* Центр социальной интеграции в Белостоке: 85 742 40 90, адрес электронной почты: cis@fundacjdialog.pl
* Центр социальной интеграции в Пёнтнице: 697 487 328, адрес электронной почты: drugaszansa@fundacjadialog.pl
С 12 марта закрыт также дошкольный пункт “академия дошкольного образования” в центре для иностранцев в Красном Боре.
Также отменяются все организованные нами мероприятия, а также курсы и тренинги.

В ближайшие две недели также не будет субботних занятий с волонтерами.
Однако, можете смело не боясь звонить нам. Несмотря на то, что мы не принимаем в бюро, будем помогать и действовать.

Мы надеемся увидеть вас в будущем.

 

Due to the epidemiological threat, from March 13 until further notice, the support provided by the Dialog Foundation will ONLY be provided by telephone and in the electronic form:
  • assistant of the foreigners by phone: 664 765 111 and by e-mail address: fami@fundacjadialog.pl,
  • lawyer (Janusz Trochimiuk) by phone: 506 100 548 and by e-mail address: fami@fundacjadialog.pl
  • vocational counselor by phone: 788 879 776.
The classes at the Social Integration Centres in Bialystok and Piatnica are also suspended. The staff of these institutions can be contacted by phone:
The Preschool Centre “Preschooler’s Academy” at the Centre for Foreigners in Czerwony Bór remains closed from March 12.
All events organized by us, as well as courses and trainings are canceled. There will also be no Saturday volunteer classes in the next two weeks.
Please send requests for rent subsidies from this day to the e-mail address mentioned above.

However, WE ENCOURAGE not to be afraid to call us. Despite the fact that we cannot meet you face-to-face, we help and act all the time. We hope to see you in the future.

Skip to content