Przedstawiamy 13 propozycji wydarzeń, warsztatów, spotkań  na które zapraszają organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie regrantingowym Działamy Razem. Organizowane inicjatywy będą wspólnie integrować Białostoczan oraz gości, uchodźców, zamieszkujących miasto Białystok. Wydarzenia planowane są od września do października 2022. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są u organizatorów.

Zapraszamy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog

Operatorzy projektów w ramach „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok

 

Fundacja EDUARTIS

Zaproszenie na Dni Integracji Kulturalnej – zajęcia plastyczne, artystyczne i inne…

Daty: 10.09.2022, 17.09.2022

Cykl bezpłatnych zajęć plastycznych, artystycznych, tanecznych, teatralnych oraz wokalnych dla dorosłych i dzieci z Polski, Ukrainy oraz Białorusi. Zajęcia są skierowane na wszechstronną integrację poprzez działania artystyczne i twórcze.

ORGANIZATOR: Fundacja EDUARTIS

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja EDUARTIS

tel. 502 708 301; miejsce:  Artea – Otwarta przestrzeń artystyczna, ul. Zwycięstwa 10, lok. 106, Białystok

 

Fundacja Polza

Zaproszenie na Wolną scenę Polska-Białoruś-Ukraina – plenerowe spotkanie

Daty: 03.09.2022

Plenerowe spotkanie integracyjne w formie pikniku dla Polaków oraz uchodźców. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty malarskie, wystawa obrazów Białoruskiej malarki Aliny Lark oraz estrada otwarta dla chętnych, którzy chcą  pokazać swoje talenty.

ORGANIZATOR: Fundacja Polza

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja Polza, tel. 691 681 491; miejsce:  Dworek Herbstów, ul. Nowowarszawska 32, Białystok

 

Stowarzyszenie Otwarty Parasol

Otwarci na siebie – warsztaty, konkurs i integracja białostockich szkół

Data: 21.09.2022

Warsztaty Otwarci na siebie to wydarzenia:

  • warsztat dotyczący tolerancji, akceptacji międzykulturowej oraz przełamywania stereotypów;
  • konkursu na plakat dotyczący wielokulturowości, otwartości oraz szacunku do obcokrajowców;
  • integracyjny wyjazd do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej;

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Otwarty Parasol

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Stowarzyszenie Otwarty Parasol, tel.698429864;

miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku, ul. Palmowa 28;

 

Stowarzyszenie 100-lecie kobiet

Klub Kobiet – cykl spotkań

Daty: 6.09.2022,13.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 18.10.2022

Cykl spotkań dla kobiet z Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Celem jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni kobietom, nie mającym kontaktów w obcym kraju. To okazja do zbliżenia się  kobiet z Polski oraz innych krajów, integracja oraz wzmocnienie emocjonalne uczestniczek.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie 100-lecie kobiet

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie 100-lecie kobiet, tel. 530 057 145

oraz 518 295 670; miejsce:  ul. Elektryczna 8, Białystok (siedziba Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet)

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie “Aktywni”

“Maskotki Dzieciom” – integracyjne warsztaty szydełkowania

Daty: 24.09.2022 (16.00-19.00), 08.10.2022 (16.00-19.00),  22.10.2022 (16.00-18.00), 28.10.2022 (16.00-18.00)

Integracyjne warsztaty szydełkowe dla Białostoczan oraz obcokrajowców zamieszkujących nasze miasto. Wspólne tworzenie maskotek, które zostaną przekazane organizacjom, zajmującym się dziećmi.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie “Aktywni”

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenia Aktywni, Marta Stieszenko, tel. 600 445 229, miejsce:  ul. Hetmańska 35/2, Białystok

 

Fundacja “Masz moc”

Warsztaty słowiańskich tradycji ludowych

Daty: wrzesień, październik

Cykl warsztatów na temat słowiańskich tradycji ludowych. Zapraszamy na  dwa spotkania, w ramach których uczestnicy stworzą lalki-motanki, amulety oraz zabawki z linki. Warsztaty będą prowadzić Ukrainka/Ukrainki i i Polka/Polki, będą je wspierać wolontariusze obu narodowości, by pomóc w komunikacji  pomiędzy uczestniczącymi osobami..

ORGANIZATOR: KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja “Mam moc”,tel. 691130005; miejsce:  CAS, ul. Św. Rocha 3; Szkoła „Mozaika”, ul. A. Mickiewicza 5, Białystok

 

Fundacja Naszpikowani

Razem poznajemy Białystok – gra terenowa i arterapia

Daty: 7-15.10.2022

Zapraszamy do udziału w grze terenowej oraz warsztatach z elementami arteterapii. Podczas gry terenowej (7-8.10.2022) uczestnicy/czki – mieszkańcy Białegostoku i uchodźcy zamieszkujący nasze – będą mieli możliwość poznać ważne miejsca w Białymstoku z perspektywy historycznej, przyrodniczej oraz kulturalnej. Kontynuacją będzie warsztat (14-15.10.2022) w ramach którego będą stworzone prace plastyczne, inspirowane grą terenową.

ORGANIZATOR: Fundacja Naszpikowani

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja Naszpikowani, tel. 690 001 972, miejsce startu: ul. Sienkiewicza 46, Białystok

 

Fundacja Otwarta Edukacja

Festyn sąsiedzki na Leśnej

Daty: 01.10.2022, 10.00-13.00

Festyn sąsiedzki polegający na integracji polskich mieszkańców z nowymi sąsiadami z Ukrainy i Białorusi. W ramach wydarzenia odbędą się występy muzyczne i wokalne, różne atrakcje dla dzieci. Nierozłączną częścią programu będzie prezentacja kultury Ukraińskiej w formie poczęstunku kulinarnego oraz występów tanecznych i muzycznych.

ORGANIZATOR: Fundacja Otwarta Edukacja

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Fundacja Otwarta Edukacja, tel. 511 922 094; miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, ul. Leśna 30

 

Robert, Adam – Fundacja

Integracja przez historię i sport – aktywny wypoczynek z Fundacją R.A.

Daty: 15.09.2022, 16.09.2022

Historyczna wycieczka do Muzeum Pamięci Sybiru zgłębi wiedzę uczniów szkół podstawowych w zakresie historii Białegostoku i Polski, ale też stanie się dobrym powodem do wspólnej integracji młodzieży z Polski i innych krajów. Wyjście do parku trampolin – dodatkowo zintegruje białostocką i ukraińską młodzież. Wszystkie wydarzenia będą sprzyjać wzajemnemu poznawaniu się.

ORGANIZATOR: Robert, Adam – Fundacja

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Robert, Adam – Fundacja tel. 796 717 043;

miejsce:  Muzeum Pamięci Sybiru, Park trampolin

 

Stowarzyszenie KLANZA

Piknik osiedlowy – Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem

Daty: 24.09.2022, 8.10.2022

Piknik osiedlowy oraz integracyjne warsztaty rękodzielnicze. W ramach pikniku odbędą się różne gry, zabawy i działania twórcze. Dzięki udziałowi wolontaryjnemu osób z różnych grup wiekowych, skutkiem pikniku będzie integracja nie tylko kulturowa, pomiędzy mieszkańcami i uchodźcami, ale też międzypokoleniowa. To wydarzenie skupia głównie osoby zamieszkujące osiedle Słoneczny Stok.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie KLANZA

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie KLANZA, tel.85 6510447; miejsce:  ul. Witosa 4, Białystok

 

Stowarzyszenie Big Picture

Warsztaty historyczne i graficzne  – Historia otwiera

Daty: wrzesień – październik 2022

“Historia otwiera” to warsztaty skierowane przede wszystkim do społeczności Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Składają się z dwóch warsztatów – historycznego oraz graficznego – w trakcie których zostanie stworzona subiektywna mapa centrum miasta. Finałowym wydarzeniem będzie zaproszenie mieszkańców i mieszkanek na wspólny spacer historyczny. Później, stworzona przez uczestników mapa będzie zamieszczona na stronach internetowej Stowarzyszenia oraz ZDZ.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Big Picture

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA: Stowarzyszenie Big Picture, tel. 601352173;

miejsce:  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, Białystok

 

Fundacja ISKRA

Zielone rączki – warsztaty mini ogródków

Data: 21.09.2022

Warsztaty tworzenia mini-ogródków w doniczkach, które staną się częścią przestrzeni szkolnej. Uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 – Polacy i obcokrajowcy. Celem warsztatu jest integracja kulturalna, ale też aktywizacja twórczych zdolności uczniów. W taki sposób uczestnicy własnoręcznie ulepszą i urozmaicą przestrzeń szkolną. Całemu warsztatowi będzie towarzyszyć transmisja na żywo oraz przygotowana relacja.

ORGANIZATOR: Fundacja ISKRA

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja ISKRA, tel. 501614860; miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, ul. Częstochowska 6

 

Fundacja SPE SALVI

Siła jest kobietą – Cykl warsztatów tanecznych (zumba, podstawy tańca hinduskiego, taniec brzucha)

Data: wrzesień, październik

Opis: Cykl warsztatów tanecznych (zumba, podstawy tańca hinduskiego, taniec brzucha), skierowanych do dorosłych kobiet z Ukrainy oraz kobiet z Białegostoku ze środowiska lokalnego.

ORGANIZATOR: Fundacja SPE SALVI

KONTAKT/MIEJSCE WYDARZENIA:  Fundacja SPE SALVI, tel. 798 026 270; miejsce:  Hotel Turystyczny Jard, ul. Transportowa 4

 

Regranting w ramach projektu “Działamy razem” który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok

Skip to content